Original title: Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
Authors: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Document type: Final reports
Year: 2006
Language: cze
Abstract: II. díl závěrečné zprávy tvoří tyto části: Monitoring vybraných nevyužitých ploch (charakteristika okresu Děčín, základní vymezení, struktura databáze, způsob zjišťování informací), Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie (úprava a doplnění prvotního souboru brownfields, širší výběr brownfields pro modelové studie, užší výběr lokalit) a Modelové studie (Areál bývalého podniku BYTEX B ve Šluknově, Bývalá škola v Rumburku, Část zemědělského areálu ve Verneřicích).
Keywords: area restoration; brownfields; old environmental load; urban area; Ústí nad Labem region; brownfields; kraj Ústecký; oblast městská; obnova území; zátěž ekologická stará
Project no.: SM/2/68/04 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007EAM4

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123578


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share