Název: Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Typ dokumentu: Monografie
Rok: 2004
Jazyk: cze
Abstrakt: Text publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v české anglické verzi. Publikace popisuje meteorologické příčiny povodňové katastrofy v srpnu 2002, obsahuje hydrologické hodnocení průběhu povodně, hodnocení extremity povodně. Zabývá se vlivem povodně na kvalitu povrchových a podzemních vod, vztahy mezi krajinou a povodní, bezpečností vodních děl, hodnocením role hydrologických předpovědí, sociálními a ekonomickými důsledky povodně. Informuje o informačních podkladech a mapové dokumentaci povodně.
Klíčová slova: dílo vodní; katastrofa přírodní; povodeň; povodí; průtok extrémní; předpověď hydrologická; srážky extrémní; voda podzemní; voda povrchová; využití půdy; catchment area; extreme flow; extreme precipitation; flood; groundwater; hydraulic structure; hydrological forecast; land use; natural disaster; river basin; surface water
Číslo projektu: SK/650/1/04 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LF4TC

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119845


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2012-08-17, naposledy upraven 2017-02-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu MARCXML, DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet