Original title: Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování
Authors: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha ; Jehlička, Jan ; Němeček, Karel ; Němeček, Jan ; Kozák, Josef
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Podrobný popis geomorfologických a geologických poměrů sledované lokality. Byla navržena umístění kopaných půdních sond tak, aby zahrnula nejdůležitější půdní jednotky oblasti a současně napomohla upřesnění půdních map, zejména u přechodu zemědělská půda - půda lesní. Výsledky sledování - geomorfologické poměry, geologické poměry, výsledky fyzikálních a chemických analýz. Byla vytvořena pracovní verze nové digitální mapy půd zájmového území.
Keywords: anthropogenic load; humus; land; land use; NPP Temelín; nuclear power plant; sampling; soil; soil analysis; soil quality; vulnerability of landscape; analýza půdy; elektrárna jaderná; humus; JE Temelín; kvalita půdy; půda; využití půdy; vzorkování; zranitelnost krajiny; zátěž antropogenní
Project no.: VaV/640/8/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LD7EK

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119823


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share