Název: Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování
Autoři: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha ; Jehlička, Jan ; Němeček, Karel ; Němeček, Jan ; Kozák, Josef
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Podrobný popis geomorfologických a geologických poměrů sledované lokality. Byla navržena umístění kopaných půdních sond tak, aby zahrnula nejdůležitější půdní jednotky oblasti a současně napomohla upřesnění půdních map, zejména u přechodu zemědělská půda - půda lesní. Výsledky sledování - geomorfologické poměry, geologické poměry, výsledky fyzikálních a chemických analýz. Byla vytvořena pracovní verze nové digitální mapy půd zájmového území.
Klíčová slova: analýza půdy; elektrárna jaderná; humus; JE Temelín; kvalita půdy; půda; využití půdy; vzorkování; zranitelnost krajiny; zátěž antropogenní; anthropogenic load; humus; land; land use; NPP Temelín; nuclear power plant; sampling; soil; soil analysis; soil quality; vulnerability of landscape
Číslo projektu: VaV/640/8/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LD7EK

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119823


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-08-17, naposledy upraven 2017-02-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet