Original title: Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
Authors: DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci. Dodatek obsahuje podrobné vyhodnocení - komentování a interpretaci výsledků. Součástí svazku jsou Příloha A: Vyhodnocení a interpretace průzkumu v Děčíně a Kroměříži - Soubor 901 dotazníků, Příloha B: Vyhodnocení a interpretace průzkumu v Kroměříži - Soubor 155 dotazníků ze čtvrtí se systémem sběru tříděného odpadu, Příloha C: Grafy množství svezeného separovaného odpadu, Děčín a Příloha D: Grafy množství svezeného separovaného odpadu, Kroměříž.
Keywords: environmental training; internet; public administration; public information; questionnaire; separate collection; waste management; dotazník; hospodářství odpadové; informace pro veřejnost; internet; sběr separovaný; správa veřejná; veřejná správa; vzdělávání environmentální
Project no.: VaV/720/3/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079YAX

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119659


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share