Název: Oponentura seznamu rostlin vhodných k pěstování za účelem využití jako biomasy pro energetické účely a vytvoření seznamu plodin‚ pro jejichž pěstování nebude možné udělit souhlas dle § 5 odst. 4 a 5 č. 114/1992 Sb. a výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
Autoři: Pergl, Jan
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Posouzení seznamu energetických rostlin vzhledem k vhodnosti jejich pěstování. V seznamu je uvedeno 67 druhů a klonů rostlin. Z nich 63 je možno považovat z hlediska ochrany přírody a krajiny za relativně bezpečné a z nich 26 za druhy a klony, jež lze povolit pro pěstování bez omezení. Dalších 37 druhů a klonů je možno pěstovat, nicméně s omezeními zejména pro ZCHÚ. Další omezení se týkají i pěstování v záplavových zónách, kde hrozí riziko dalšího šíření rostlinného materiálu. Je uveden seznam druhů (black list), jejichž podpora a pěstování pro energetické účely je naprosto nevhodná z hlediska ochrany přírody a krajiny. V tomto seznamu jsou uvedeny byliny, keře a dřeviny, jejichž pěstování a záměrné rozšiřování do krajiny může být spojeno s ekologickými riziky.
Klíčová slova: biomasa; druhy expanzivní; plodina energetická; riziko ekologické; rostlina invazní; biomass; energy crop; environmental risk; expansive species; invasive plant

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N5DF7

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118679


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet