Annual reports

Latest additions:
2019-10-01
16:04

Detailed record
2019-10-01
16:00

Detailed record
2019-10-01
15:18

Detailed record
2019-10-01
15:14

Detailed record
2019-07-15
10:38

Detailed record
2019-04-08
09:41

Detailed record
2019-03-26
10:23
Výroční zpráva za rok 2018 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-08-28
14:43

Detailed record
2018-08-28
14:43

Detailed record
2018-08-28
14:43

Detailed record