Thematic collections

Latest additions:
2019-02-14
15:21

Detailed record
2019-02-14
15:19

Detailed record
2019-02-14
15:10

Detailed record
2019-02-14
15:07

Detailed record
2019-02-14
14:23

Detailed record
2019-02-14
14:19

Detailed record
2019-02-14
14:09

Detailed record
2019-02-14
14:05

Detailed record
2019-02-14
13:58

Detailed record
2015-03-26
13:44
Dobrovolnictví pro všechny: Sborník příběhů o dobrovolnictví pro komunitu
HESTIA, o.s. ; Dobrovolnické centrum, o.s ; Národní institut dětí a mládeže MŠMT ; Plán B, o.s.
V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 probíhaly v jednotlivých evropských zemích národní „vlajkové“ projekty zaměřené na rozvoj dobrovolnictví. V České republice dostal tento vlajkový projekt název „Dobrovolnictví pro všechny“ a společně ho realizovaly čtyři partnerské organizace: HESTIA, o.s., Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Národní institut dětí a mládeže a Plán B. — Hlavní myšlenkou tohoto projektu byl rozvoj komunitního přístupu k dobrovolnictví, postaveném na partnerství dobrovolníků s obcemi, státními institucemi, neziskovými organizacemi i komerčními fi rmami. Menší podprojekty, které byly vybrány a podpořeny, mohou být dobrou inspirací a ukázkou toho, co vše může dobrovolnictví zahrnovat a jaký může být jeho vliv na komunity, v nichž žijeme. — Cílem bylo zapojit všechny, kdo se podílí na životě v komunitě a ukázat, že dobrovolná činnost je součástí aktivního občanství a má pozitivní vliv na mezilidské vztahy i na okolní prostředí. Význam dobrovolnictví by si tak měli uvědomit všichni, kdo mohou přispět k jeho rozvoji a to jak uvnitř regionálních komunit, tak i na dalších úrovních.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record