National Repository of Grey Literature 48 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
The influence of automation of machining processes on the passage of the order through the company
Pavelka, David ; Marek, Tomáš (referee) ; Marek, Jiří (advisor)
The goal of this master's thesis is valorisation of automation influences, affecting machine processes, which has strong importance on the passage of the order through the company. Master's thesis is processed in cooperation with FERMAT CZ, s.r.o company, which is based in Based. Theoretical part is focused on detailed research of current state of science and technology and system analysis of solved problems. Practical part is focused on design proposal and evaluation of changes in the production of the mentioned company. All the details are based on calculations, tables and graphic illustrations in the text of the final thesis.
Evaluation of the effects of different walking types on the postural stability in healthy seniors - a systematic review.
Novotová, Klára ; Pavlů, Dagmar (advisor) ; Pánek, David (referee)
Title: Evaluation of the effects of different walking types on the postural stability in healthy seniors - a systematic review. Objective: The main objective of this diploma thesis is the evaluation of the impact of different types of walking on the postural stability in healthy elderly, based on the available resources corresponding to the established inclusion criteria. Force platforms were used as the tool to evaluate and to objectify postural stability in all studies included. These platforms are capable of measurement the level of postural stability by recording stance excursions in multiple directions. This thesis makes efforts to review the level of the possible future inclusion of different walking types in the process of physical therapy among older patients, regarding to improve the postural stability as well as the fall prevention in these patients. The next goals of this diploma thesis are to determine which type of walking appears to be the most efficient comprising the fall prevention as well as to assess the optimal frequency of the ordinary walking performance to achieve the same objective. Methods: This diploma thesis is processed in the form of a systematic review based on the available literary resources. First part of the thesis comprises the theoretical basis and the...
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Sadovský, Matěj ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This bachelor thesis deals with the assessment of the information system of a company that deals with large-scale production. Its subsequent analysis and description of the current state of society and the information system. Based on these outputs, solutions are presented and proposed which would would lead to an overall streamlining and improvement of work with the information system.
Theoretical Study of Magnetic Anisotropy in MgO-based Magnetic Tunnel Junctions
Vojáček, Libor ; Li,, Jing (referee) ; Chshiev,, Mairbek (advisor)
Magnetický tunelový spoj (MTJ) je spintronická součástka komerčně používaná ve vysoce citlivých čtecích hlavách pevných disků. Počínaje rokem 2007 přispěla k udržení exponenciálního nárůstu hustoty magnetického zápisu. Kromě toho se také stala stavebním kamenem rychlé, odolné, úsporné a nevolatilní magnetické paměti s přímým přístupem (MRAM). Tento nový typ polovodičové paměti, stejně jako je tomu u čtecích hlav disků, využívá tunelové spoje založené na krystalickém oxidu hořečnatém (MgO) spolu s 3d kovovými magnetickými prvky (Fe a Co). Pro zmenšení MTJ a současné udržení dlouhodobé stability paměti proti tepelným fluktuacím je zapotřebí silná magnetická anizotropie ve směru kolmém na rozhraní kov|MgO. V této práci proto nejdříve provedeme analýzu magnetokrystalické anizotropie (MCA) kubického prostorově centrovaného Fe, Co a Ni na MgO pomocí ab initio simulací. Dále bude vyvinut program pro výpočet tvarové anizotropie, která je kromě MCA velmi podstatná, neboť v součtu dávají efektivní anizotropii. Na závěr implementujeme program pro výpočet MCA na základě poruchové teorie druhého řádu. To nám umožní dát pozorované anizotropní vlastnosti do souvislosti přímo s elektronickou strukturou systému (pásovou strukturou a hustotou stavů).
Improving Fine Motor Skills after Two Months of Hippotherapy in a Child with DMO
Kunzmannová, Eva ; Hráský, Pavel (advisor) ; Nováková, Pavlína (referee)
Titles: Improvement of fine motor skills after two months of hippotherapy in a child with cerebral palsy Objectives: The aim of this work is to assess the effect of two months of hippotherapy on fine motor skills of a child with cerebral palsy. Methods: For the research, I chose one proband, a girl 8.5 years old. A set of MABC-2 battery tests was used to collect empirical measurements. Results: After two months of hippotherapy, it was possible to increase fine motor skills in a child diagnosed with cerebral palsy. Testing with MABC-2 batteries requires that not only fine motor skills be improved, but also gross motor skills and the child's balance. Keywords: child and horse, therapy, changes in fine motor skills, prevention, test battery
Design of tube marking equipment
Pavelka, David ; Tůma, Jiří (referee) ; Pavlík, Jan (advisor)
The goal of this bachelor thesis is construction design of device used for tubing signing, used to insulate conductors in electromotors. Thesis is based on close cooperation with Motors Leroy Somer company. Practical part is focused on choosing and designing the most appropriate variant of device with respecting specified requirements such is financial budget, maximal size of placement in hall and simplicity during manipulating with device.
The influence of innovations on the economic situation of the company
HEJPETROVÁ, Lucie
The aim of the thesis is to assess the effectiveness of innovation and evaluate its economic impact on the company. Theoretical part contains topics regarding innovations and also potential ways of assessing effectiveness and impact of innovation. Practical part presents fundamental information about the company and its current economic situation. Once all basic information is presented, innovation is described in detail followed up by evaluation of its effectiveness and impact on the company.
Company's Information System Analysis and Modifications Concept
Zahradník, Martin ; Špatka, Petr (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
This thesis deals with the analysis and design changes to a specific company information system under real conditions, and is therefore more practically oriented. The information system is studied both from the perspective of the end user, which is the focus, and in terms of operation and implementation of program solutions. The information system is studied as a whole in a broader context, not only in terms of applications (software), but also in terms of the flow of information, storage and organization of data, users, security, hardware, etc. It should serve to the company as a guide for the elimination of inefficient and / or risk areas, thereby helping to improve work productivity and employee satisfaction.
Quality Management in the Selected Company
DUDOVÁ, Klára
This diploma thesis "Quality Management in the Selected Company" is focused on the quality management system in an international company, which is located in České Budějovice. The aim of this thesis is to suggest changes and recommendations for achieving higher level in current applied quality management system. Based on results from analysis of the chosen QMS areas, the respective suggestions were proposed. Based on the information from theoretical review, internal document analysis, interviews with the high management representatives and data analysis, various changes were suggested. All with one goal: establishing, keeping and continuously improving the quality management system which helps to ensure a prosperous and effectively working organisation with a stable position in the market where the organisation is present.
Supply chain management analysis
NOVÁČEK, Vladimír
This work describes supply chain managent in a chosen company. Not only from the perspective of the company as a supplier, but also from the point of view of a customer. For the standard the whole work is supported by knowledge of professional literature. It explores all the suppliers and customers of the company. The content of this work describes logistics as well. That means it analyses the stock system, logistics costs, movements of the material and all the other important sections. The work contains uppermost financial indicators of the company for a better overview about the actual state of finance. The information about the current managament of logistics leads for improvements. Therefore the work analyses the current situation in the company and suggests acceptable improvements.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.