Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pomocné ošetřovatelské profese - srovnání české a slovenské úpravy
Macinauerová, Katarína ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním pomocných ošetřovatelských profesí na Slovensku a v České republice. Po rozdělení Československa v roce 1993 došlo k řadě změn v oblasti zdravotnické legislativy. Tato práce nabízí komplexní pohled na vývoj a současnou situaci zdravotnických asistentů, sanitářů, ošetřovatelů a pomocných pracovníků ve zdravotnictví. Cíle tyto práce byly srovnat vývoj jednotlivých profesí, koncept vzdělávání, možnosti celoživotního vzdělávání a profesního sdružování. Cílem práce byla také deskripce skutečných výkonů prováděných pomocným ošetřovatelským personálem a právními požadavky na kompetence těchto profesí. Formou dotazníkového průzkumu bylo realizováno výzkumné šetření mezi pomocným ošetřovatelským personálem v obou státech, ze kterého vyplývá, že dochází k významnému překračování kompetencí u slovenských i českých respondentů. Na poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je kladen v současné době velký důraz. Důležitým faktorem poskytování kvalitní a bezpečné péče je správné rozdělení úkolů mezi členy ošetřovatelského týmu a výkon povolání v souladu s právně vymezenými kompetencemi. klíčová slova: regulace profesí, zdravotnická povolání, ošetřovatelství, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář, pomocný pracovník ve zdravotnictví

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.