Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let
Jelínek, Erik ; Petružela, Jan (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit vliv atletického intervenčního programu na výkonnost rychlostních a odrazových schopností u hráčů házené ve věku od 11 do 13 let pomocí atletických cvičení v přípravné části tréninkové jednotky. Metody: Jedná se o experimentální studii, která využívá metody měření, intervence a komparace mezi dvěma skupinami - kontrolní a experimentální. Hodnoceny byly testy, které obsahuje testová baterie Českého svazu házené. Celkově proběhly 2 měření. První měření obou skupin proběhlo před intervenčním programem, který absolvovala pouze experimentální skupina. Druhé měření obou skupin proběhlo po ukončení intervenčního programu. Výsledná data měření byla na závěr zprůměrována, porovnána a vyhodnocena mezi kontrolní a experimentální skupinou. Výsledky: Byl zjištěn pozitivní vliv intervenčního programu založeného na atletických cvičení na rozvoj rychlostních schopností. U odrazových schopností nedošlo k příliš významnému zlepšení. Klíčová slova: Házená, kondice, trénink, atletika, trénink mládeže, speciální běžecká cvičení.
Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů
Macháček, Jan ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název bakalářské práce: Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů Zpracoval: Jan Macháček Vedoucí práce: odb. as. Aleš Kaplan Cíle práce: Nastínit na základě rešerše literatury problematiku rozvoje rychlosti u mladých ragbistů v prostředí ragbyových sedmiček. Rozborem literatury najít pojmy rychlosti ve sportu, v atletickém tréninku, v kategoriích mládeže ragby. Metodika práce: V práci byla použita metoda literární rešerše z domácích i zahraničních zdrojů. Pro splnění cíle byly vybrány pojmy, které pomohly sestavit představu o struktuře sportovního výkonu v ragbyových sedmičkách z pohledu rychlosti. Následně byla konfrontována se současnou praxí, především z autorových rozsáhlých osobních zkušeností. Na tomto základě zároveň vznikl nástin strukturovaného a zdůvodněného plánu rozvoje zasazený do konkrétního prostředí českého ragby. Výsledky práce: Na základě literární rešerše byl proveden nástin problematiky podložený dalšími možnými přístupy, opírající se o poznatky a zkušenosti ze sportovního, atletického i ragbyového tréninku v prostředí mládeže. Práce stručně analyzovala a následně popsala možný tréninkový proces rozvoje rychlosti u různě mladých hráčů ragby v typickém prostředí českého sportovního klubu s přihlédnutím k typickému sportovnímu režimu. Dále byly v práci popsány možné...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.