Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Penzion s restaurací, Brno
Šebela, Zdeněk ; Čtvrtníčková, Kateřina (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem projektu je navrhnout penzion s restaurací v odlehlé části města zapadající do krajinného rázu. Objekt se dá rozdělit na dvě dílčí části, restaurace se zázemím tvořena železobetonem a objekt s hotelovými pokoji tvořen převážně dřevěnými konstrukcemi. Penzion je zastřešen plochou střechou, nepodsklepený, kontaktně zateplený.
Analýza EMW záření pro sterilizaci biotických škůdců
Danielová, Marie ; Svobodová, Kateřina (oponent) ; Holešovský, Jan (vedoucí práce)
Biotičtí škůdci jako jsou dřevokazné houby, plísně a dřevokazný hmyz nejsou problémem pouze starých objektů, ale i novějších staveb. Jejich výskyt má negativní vliv na fyzické i mechanické vlastnosti stavebních materiálů. Jednou z hlavních příčin výskytu biotických škůdců ve stavbách je vlhkost. Sanace objektů z hlediska vlhkosti a biotických škůdců je ve stavební praxi častým předmětem řešení. Metod používaných k odstranění vlhkosti a inaktivaci biotických škůdců je mnoho a jejich použití závisí na individuálních požadavcích jednotlivých objektů. V praxi se tímto problémem zabývají specializované firmy využívající známé technologie nebo se dále podílejí na jejich výzkumu. Jednou z metod, která se pro sanace vlhkosti a inaktivaci biotických škůdců používá je ozařování stavebních konstrukcí za použití EMW záření. Mikrovlnný ohřev využívaný k vysoušení vlhkosti ze stavebních materiálů je jednou z nejintenzivnějších metod při sterilizaci biotických škůdců a vzhledem k jeho intenzitě se jedná o časově i cenově dostupnější metodu.
Návrh bungalovu z celostěnových panelů
Šoukalová, Simona
Tématem této bakalářské práce je návrh moderního, funkčního jednopodlažního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům navržený z celostěnových panelů firmy DMK systém. Textová část je zaměřena na popis navrhovaného domu včetně skladeb konstrukcí, materiálů a popis zpracování výkresové části. Práce se zabývá i řešením využívání splaškových a dešťových vod. Práce doplněna o výkresovou dokumentaci.
Finanční plán podniku a ukazatele jeho realizace
Plecháčová, Michaela
Cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu pro podnik zabývající se výrobou a konstrukcí dřevostaveb se specifikem zakázkové výroby. Součástí plánu je rozšiřující investice a její zhodnocení. V práci je provedena strategická analýza vybraného podniku zaměřující se především na finanční analýzu. Využitím zjištěných finančních ukazatelů je provedena komparace společnosti s její konkurencí a odvětvím. Na základě analýz je zpracován finanční plán podniku a jeho alternativní verze zahrnující rozšiřující investici. Oba plány jsou zhodnoceny pomocí vybraných finančních ukazatelů.
Návrh a energetická optimalizace dřevostavby rodinného domu
Procházka, Vojtěch
Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu v rámovém systému dřevostavby, navrženého na vybrané území v Babicích nad Svitavou a jeho energetickou optimalizací. V teoretické části je přiblíženo energetické hodnocení používané pro energetické hodnocení budov. Praktická část popisuje pozemek, na kterém je objekt navržen, stavební konstrukce objektu a jeho technické zařízení. Výpočtová část se zabývá provedenými energetickými výpočty na navrženém objektu. V závěru práce jsou popsány řešené energetické analýzy včetně jejich vyhodnocení. Výkresová dokumentace pro stavební povolení včetně technické zprávy, tepelně technické posouzení skladeb a energetický štítek obálky budovy jsou přílohou této práce.
Jak si vybrat dřevostavbu: O čem byste měli přemýšlet při výběru domu, dřevostavby?
Beránková, Jitka
Důležité kroky: Volba technologie pro výstavbu domů, kontrola kvality materiálů a celé stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obvodové stěny dřevostaveb
Beránková, Jitka
Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Jaké dřevo pro dřevostavbu?
Beránková, Jitka
Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.