National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Study of Behaviour of Paramagnetic Molecules on Surfaces
Bouček, Martin ; Procházka, Pavel (referee) ; Hrubý, Jakub (advisor)
This thesis deals with behaviour of paramagnetic molecules of copper(II) pthalocyanine (CuPc), hemin and bis(dibenzoylmethane)copper(II) ([Cu(dbm)2]) on surfaces of glass and polycrystalline gold. Additionally the [Cu(dbm)2] is studied on graphene surface. Molecules are deposited on substrates via wet chemistry methods. They are studied after deposition with atomic force microscopy (AFM), electron paramagnetic resonance (EPR), scanning electron microskopy (SEM) and X-ray photoemission spectroscopy (XPS).
Study of Wet Deposition of Atmospheric Aerosol using Horizontal Hydrometeors.
Zíková, Naděžda ; Pokorná, Petra ; Pešice, Petr ; Sedlák, Pavel ; Ždímal, Vladimír
Processes between atmospheric aerosol (AA) and clouds, source of large uncertainty in weather and climate changes estimations, were described on fogs at Milešovka, meteorological observatory of the Institute of Atmospheric Physics. For the description of the AA properties, online measurement of outdoor particle number size distribution (PNSD) in the size range 10 nm – 20 μm was conducted using SMPS and APS spectrometers. The sampling system consisted of a heated whole air inlet, and PM2.5 sampling head, being switched by an automatic valve. From the difference between PNSD sampled by whole air inlet and by PM2.5 inlet, PNSD of activated particles (aPNSD) was calculated. The aPNSDs differ with hydrometeor type and depend on air mass history, with a stronger influence on freezing fog AA.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: SKMBT_C22019110512030 - Download fulltextPDF
Study of Behaviour of Paramagnetic Molecules on Surfaces
Bouček, Martin ; Procházka, Pavel (referee) ; Hrubý, Jakub (advisor)
This thesis deals with behaviour of paramagnetic molecules of copper(II) pthalocyanine (CuPc), hemin and bis(dibenzoylmethane)copper(II) ([Cu(dbm)2]) on surfaces of glass and polycrystalline gold. Additionally the [Cu(dbm)2] is studied on graphene surface. Molecules are deposited on substrates via wet chemistry methods. They are studied after deposition with atomic force microscopy (AFM), electron paramagnetic resonance (EPR), scanning electron microskopy (SEM) and X-ray photoemission spectroscopy (XPS).
Assesment of wet deposition of atmospheric aerosol on the background site in the Czech Republic.
Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír
The aim of this work is to describe the influence of wet deposition on submicron fraction of the atmospheric aerosol as it was recorded by ground based measurements on a background site. The influence of rainout is assessed through interaction of atmospheric aerosol with horizontal hydrometeors, while the influence of washout through interaction with vertical hydrometeors.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: SKMBT_C22016110313100 - Download fulltextPDF
Atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the Czech republic and round the world.
SUCHÁ, Jitka
This bachelor thesis is focused on the atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the Czech Republic and round the world. For easier understanding of atmospheric deposition in the thesis there are shortly explained terms such as the source of pollution, emissions and air pollutants, which are interdependent and often interact. There are presented different types of atmospheric deposition, their detailed classification, their collection and the process of determining the size of atmospheric deposition. Furthermore, this thesis gives the current value of atmospheric deposition in European and non European countries and the values in the Czech Republic, where the trend of atmospheric deposition from the fifties to the present is shortly described. The thesis presents the station network in the Czech Republic, its functions and methods of data collection, which are still used to evaluate the air quality situation in Europe in the EMEP programme, where you can find information about other European countries. Then the values of atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the U.S., especially on the east coast and central parts of the United States of America, and China are presented. The last part of the thesis is focused on atmospheric nitrogen deposition value development in the Czech Republic selected, more or less affected areas in the Czech republic.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ostravská univerzita v Ostravě ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Heřman, Michal ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, V. ; Čížková, H. ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2005 v jednotlivých segmentech.
Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava: Sledování, vyhodnocování a modelování vodního režimu půd ovlivňujícího tvorbu odtoku a biogeochemický cyklus ekologicky významných prvků v uzávěrovém profilu malého povodí
Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Česká geologická služba, Praha ; Hrádek, František ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Cílem projektu je identifikace změn biogeochemických cyklů ekologicky významných látek v lesních ekosystémech NP Šumava v důsledku jejich rozpadu či vytěžení v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Cílem dílčího úkolu je: 1. stanovení jednotlivých fází vodního režimu půd a výtoků vody mimo půdní profil v povodích NP Šumava vzájemně se lišících stavem vegetačního porostu jako faktoru významně ovlivňujícího tvorbu odtoku a biogeochemický cyklus ekologicky významných prvků v uzávěrovém profilu povodí a 2. sledování a vyhodnocení usazených srážek pro nadmořské výšky 1100 - 1300 m n.m. v horské oblasti Šumavy, kvantifikace jejich hydrologického a ekologického významu. Připojena je výroční zpráva o plnění zpracovaná Katedrou vodního hospodářství ČZU.
Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava
Správa národního parku Bayerische Wald ; Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice ; Česká geologická služba, Praha ; Beudert, Burkhart ; Máca, Petr ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav ; Metelka, Václav ; Vrba, Jaroslav ; Kopáček, Jiří ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Zpráva shrnuje poznatky získané v období listopad 2004 - prosinec 2005, které jsou doplněny o předchozí pozorování členů autorského kolektivu. Zaměření je na biogeochemické a hydrologické charakteristiky území na obou stranách Šumavy. Zpráva je rozdělena do částí: Zhodnocení látkových toků v NP Šumava na třech povodích s různým typem managementu; Chemismus půd a jehličí ve studovaných povodích; Modelování dlouhodobého vývoje chemismu vod a půd; Změny chemismu a oživení Rachelsee na Šumavě v důsledku kůrovcové kalamity a zotavování ekosystému z acidifikace; Vyhodnocení vodního režimu půd na lokalitách lišících se vegetačním krytem v Národním parku Šumava; Vliv usazených srážek na vodní a látkovou bilanci malého horského povodí.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ostravská univerzita, Ostrava ; Univerzita Karlova, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR ; IDS Information and Data Systems, Praha ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Matějka, Karel ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin ; Apltauer, Jan ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, Vladimír ; Čížková, Hana ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti. Příoha: Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v projektu v jednotlivých segmentech.
Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002: Hydrologické a hydraulické posouzení povodně na tocích a úsecích toků nesledovaných pozorovací sítí ČHMÚ
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šercl, Petr ; Müller, Michal ; Malíková, Petra ; Vránek, Tomáš ; Bouška, Petr ; Balvín, Pavel ; Matoušek, Václav ; Kašpárek, Jan ; Holeček, Miroslav ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Byly hodnoceny kulminační průtoky v porovnání se srážkami v na vybraných tocích a úsecích toků . Byla hodnocena místa s extrémními naměřenými srážkami v povodí Berounky, v Krušných a Novohradských horách, v povodí Otavy a Polečnice.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.