National Repository of Grey Literature 1,649 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Implementace nástrojů AI ve výuce na univerzitách
Provazník, Valentýna
Článek zkoumá historii umělé inteligence (AI) a klíčové milníky jejího vývoje, od počátků během druhé světové války až po současnou éru hlubokého učení. AI je definována jako obor, který se snaží napodobit lidské kognitivní schopnosti. Článek zdůrazňuje pokroky v oblasti hardwaru, software a myšlenkových konceptů, které vedly k rozvoji AI. Dále se věnuje etickým otázkám spojeným s používáním AI, včetně bezpečnosti a soukromí, vlivu na lidské rozhodování a zlenivění uživatelů. Text zdůrazňuje, že AI má potenciál zkvalitnit vzdělávání a pomoci učitelům a studentům v různých oblastech. Nicméně je také nutné řešit etické a bezpečnostní otázky spojené s používáním AI ve vzdělávání. Článek také poukazuje na globální snahy, jako jsou standardy etiky AI od UNESCO a Národní strategie pro AI v České republice. V závěru jsou diskutovány zásady etiky pro umělou inteligenci ve vzdělávání a potřeba zavést rizikové postupy pro zajištění kvality AI ve vzdělávání.
Trendy ve vzdělávání - Laboratoř medicínské metrologie
Rybář, Jan ; Bachratý, Michal ; Smetánka, Andrej ; Onderčo, Peter ; Ďuriš, Stanislav ; Tesař, Jiří
Příspěvek se zabývá zabezpečením měření a měřidel v oblasti zdravotnictví, naše zdraví obecně závisí na správném měření. Aplikace metrologie do zdravotnictví se razí i v oblasti vzdělávání, kde je kladený důraz na metrologickou návaznost, mezilaboratorní porovnávací měření, používání certifikovaných referenčních materiálů, vývoj a používání referenčních metod. Právě zvyšování vzdělanostní úrovně v této oblasti se odráží v budované laboratoři medicínské metrologie v podmínkách Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Forms of Civic Education in Junak - Czech Scout
Hort, Adam ; Guasti, Petra (advisor) ; Prášil, Matěj (referee)
This work aims to explain the relationship between Junák - český skaut and political participation. Junák is the biggest youth organization in the Czech Republic, whose goal is a general upbringingofyoungpeople.The thesis examines,in what ways does Junákpartake in the life of society, whether the members of exmembers are more politicalyparticipatingthat non-members, whether is this participation actively supported and what sort of mechanism explains the above average participation of members. The methods ofconduct were semi-structured interviews with high-rankingmembers ofJunák - český skaut and an analysis ofrudimentarydocuments ofthe organisation.Research proved, that Junák is an apolitical organisationin a way that it has no affiliation towards any political parties, yet it participates in the political arena by supporting and defending democratic values. Members and exmembers are more politicaly active that non-members, which is in part due to the education towards civil engagement,mostlyin the form ofteachingmembers to accept responsibility over common matters by Junák. Therefore it does not educate specifically towards political participation, rather it forms a system of values, from which political participation stems.It grants them with a sort of democraticcornerstone on which they may...
The meaning of speech in upbringing and education
Chocholová, Viktorie ; Zicha, Zbyněk (advisor) ; Rybák, David (referee)
The thesis deals with the connection between education and speech. The aim of the interdisciplinary thesis is to outline the importance of these two phenomena in human life, their interrelatedness and to philosophically reflect and characterize selected speech phenomena - dialogue, questioning, silence and narration. Using predetermined research questions, the work opens up space for reflection on the meaning and use of these phenomena in upbringing and education. In the first part, the thesis deals with the concept of upbringing and education from the point of view of the philosophy of education through available literature. In the second part, the relationship between speech and humanity is reflected, then speech and education, where the conclusion is that speech and education are related phenomena, and several significant parallels are found between them. At the end of this part, the thesis is devoted to the specifics of humanities education and the connections with given speech phenomena. The third part of the work is focused on the characteristics of selected speech phenomena - dialogue, questioning, silence and narration, where the result is a conclusion that all phenomena can be directly connected with education and are often the key to the effective implementation of the educational...
Use of the game Minecraft in teaching chemistry
Mrvová, Marie ; Míka, Luděk (advisor) ; Martínek, Václav (referee)
The aim of the bachelor thesis is to introduce the digital game Minecraft Education as a didactic tool in teaching chemistry. The theoretical part deals with the issue of integrating digital games into education, especially into science education. It defines the concepts and presents the advantages and disadvantages that are associated with the implementation of digital games in teaching. The history of the development of digital games and the digitalisation of education in our country is also briefly mapped. In the practical part, the game Minecraft Education is introduced. The tools and features that enable its use in chemistry classes are described. Its educational potential is explored and the problems associated with its integration into the classroom are outlined. Keywords digital game, video game, computer game, education, game-based learning, chemistry teaching, Minecraft Education
Using IoT in high school
Hanel, Filip ; Vaňková, Petra (advisor) ; Novák, Jaroslav (referee)
The thesis deals with the technological trend that the Internet of Things has recently become in the context of teaching at secondary school. The theoretical part of the thesis deals with the basic technological and technical aspects of the Internet of Things, its definition, history and growing popularity. It also discusses the connection between this trend and education in three ways. Firstly with the idea of smart school, then the design of the teaching subject and its curriculum, hardware and software, and finally the use of IoT as a tool for teaching non-IT subjects. Attention is also given to different teaching methods and forms of learning such as STEM, DIY, design thinking, project-based and problem-based learning. The practical part is devoted to qualitative research and the introduction of some selected teaching activities. The research explores the perceptions of this trend in the selected secondary schools, including recommendations for teaching. From the findings of the investigation, it is evident that teaching dealing with this trend is already taking place or is in the pipeline in most of the schools, mainly due to the growing popularity of this trend and hence increasing demand in the job market and the complex integration of several information disciplines such as programming, database,...
Educational potential of the collection of ancient plaster casts at Duchcov Chateau
Kovalovská, Soňa ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Kepartová, Jana (referee)
The diploma thesis focuses on the educational potential of the collection of plaster casts of ancient sculpture, which is exhibited at the chateau Duchcov in an exhibition entitled Enchanted by Antiquity. The theoretical part of the thesis is devoted to the introduction and history of the collection of plaster casts of ancient sculpture belonging to the Institute of Classical Archaeology of the Faculty of Arts of Charles University and its selected parallels abroad. In this part of the thesis the educational programs and events in these foreign institutions are also discussed. The second part of the thesis is devoted to the current state of education for the exhibition Enchanted by Antiquity and mainly to the analysis of the educational potential of this exhibition. It also includes a practical part devoted to the preparation, realization and evaluation of the pilot educational program entitled On Mount Olympus. Following the tracks of Greek myths and legends, which is intended for the 2nd grade of elementary school. KEYWORDS education, educational programme, Classical antiquity, plaster casts, Duchcov Chateau, interpretation, culture heritage
LGBT+ topics as curricula in foregin language edution in the Czech schools
Polách, Dominik ; Smetáčková, Irena (advisor) ; Topolovská, Tereza (referee)
This thesis "LGBT+ topics as curricula in foreign language education in the Czech schools" deals with the issue of integrating LGBT+ and gender-related topics into foreign language teaching. This thesis builds on previous research in the field of LGBT+ in Czech schools. Through a qualitative study in the form of semi-structured interviews with foreign language teachers in Czech primary and secondary schools, answers are sought to the questions of how are LGBT+ and gender topics integrated into foreign language teaching and how are these topics dealt with in foreign language classes. Teachers' perspectives on the integration of these topics into language teaching and possible problems that may arise when integrating these topics into language teaching are also researched. It was found that in most cases these topics arise spontaneously in foreign language classes, usually from the learners' side, who find these issues present and interesting. Teachers perceive certain shortcomings in the teaching materials in terms of integrating these topics, but they find the incorporation in the curriculum sufficient in terms of the general theme of tolerance and respect. And in relation to the theme of tolerance and respect, they consider the integration of LGBT+ and gender issues into language teaching to be...
Support measures in the education of pupils with special educational needs due to their different mother tongue in the Kadaň region
Holá, Petra ; Bartoňová, Miroslava (advisor) ; Zemková, Jaroslava (referee)
The diploma thesis, which is presented here, is entitled Support measures in the education of pupils with special educational needs due to a different mother tongue (OMJ) in the Kadaň region. The work has a special pedagogical character. The aim of the predented work is to describe and define the approaches most often used in the education of pupils with OMJ in elemetary school from the point of view of pedagogues ant the point of view of the peagogical- psychological counseling center of the given region.Research technique were used for the research: comparison, analysis of the literature used, analysis of anamnestic data of informants obtained by the method of guided interview, test of language skills, analysis of interventions to individual informants within the framework of recommendations of the school couseling facility for the school and case studies of four informants of diferent nationalities.The research was carried out with the help of entrance examinatons of language abilities form the Meta organization. The given intriductory tests were also use dat the end of the research, so thet the shift in individual informants could be clearly seen. The theoretical part of the diploma thesis defines the possibileties od support with the legislative framework. It aldo outlines the possibilities od...
Primary school teacher's perspective on inclusive education
Dusilová, Kateřina ; Viktorová, Ida (advisor) ; Vítková Rulíková, Klára (referee)
This diploma thesis focuses on inclusive education and its close aspects, especially the perspective of elementary school teachers. The thesis itself is divided into several chapters. These explain the theoretical framework of inclusion in special pedagogy and associated topics, for example, a shift in a perception of a person with disabilities in individual periods, basic possible approaches to children's education, ie terms of exclusion, segregation, integration, and lastly, inclusion itself. They explain their definitions or principles. School legislation in the Czech Republic is also part of the thesis. The thesis is divided into two parts - theoretical part and practical part. The theoretical part focuses on the topics mentioned above and deals with the concepts related to education and special education in general, such as school as social institutions and individual social and professional roles in it, the concept of socialization or international trends in special pedagogy. The practical part contains qualitative research, ie structured interviews with specific pedagogical staff and outputs from these interviews. It deals with the experience of given elementary school staff, ie. executive workers, teachers, class teachers, assistants of teacher or school special educator. It reflects their...

National Repository of Grey Literature : 1,649 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.