National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Search in speech recordings based on semantic vectors
Boboš, Dominik ; Karafiát, Martin (referee) ; Schwarz, Petr (advisor)
V současné době přetížené informacemi jsou efektivní metody vyhledávání informací velice žádané. Tato práce shrnuje metody pro získávání vektorových reprezentací pro text a zvuk, známé také jako sémantické vektory. Podívali jsme se hlouběji na multimodální mo\-de\-ly, jako jsou SpeechT5 a SeamlessM4T, které transformují tyto typy vstupu do jednoho sdíleného vektorového prostoru. Na základě těchto modelů jsme vybudovali systém, který nám umožňuje vyhledávat v datech bez ohledu na modalitu. Abychom mohli vyhodnotit navrhované řešení, kromě standardního rozpoznávání klíčových slov, také pro úlohy sémantického vyhledávání, manuálně jsme označili datovou sadu pro zachycení podobných sémantických významů klíčových slov nebo frází. Nakonec jsme provedli několik experimentů, kde jsme prozkoumali možnosti modelů omezením pozorovaného kontextu během dotrénovaní neuronové sítě nebo zapojením systémů převodu textu na řeč (TTS) ke zlepšení celkového výkonu.
Analysis of the development direction of a conceptual academic library resource sharing service based on a case study of DXY
Niu, Xiaofei ; Zhang, Ling ; Han, Li
Under a global environment characterized by open and complex information, academic library resource-sharing practitioners should observe the information-service market beyond a “library-oriented” setting and rethink the development direction of the service. To investigate this issue, this paper presents an analysis of the development trajectory and characteristics of DXY, a Chinese information service enterprise. This study also discusses the development of academic library resource-sharing service from three dimensions, namely, service targets, service contents, and service roles. Findings show that the academic library resource-sharing practitioners should break through the traditional cognitive framework of “academic users on campus” and “document providers,” and furthermore, consider upgrading the service to assume a comprehensive role as information sharer, information connector, and platform operator simultaneously. This change will enable the move toward a knowledge service orientation.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.