Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Topical Problems of Fluid Mechanics 2022
Šimurda, David ; Bodnár, T.
Proceedings consist of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. \n
Topical Problems of Fluid Mechanics 2023
Šimurda, David ; Bodnár, T.
Proceedings contain collection of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2023. Majority of papers is concerned with numerical simulations covering wide range of applications in fluid mechanics.\n
Proceedings of Topical Problems of Fluid Mechanics 2021
Bodnár, T. ; Neustupa, T. ; Šimurda, David
The aim of the conference is to publish and to discuss the latest results of theoretical, experimental and numerical research in fluid mechanics.
Topical Problems of Fluid Mechanics 2019
Šimurda, David ; Bodnár, T.
Proceedings cover both research on various problems in fluid mechanics and descriptions of mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems.\n
Measurements of 3D Flow Field Behind the Blade Cascade SE 1050
Šimurda, David ; Luxa, Martin
The paper is concerned with measurements of 3D flow field at exit of the Blade Cascade SE1050. Data was collected using traversing device with a small five-hole conical probe. Prior to measurements of the flow exiting the blade cascade, investigations of inlet velocity profile and inlet turbulence intensity were conducted. Measurements of exit flow field were performed at design angle of incidence and at a transonic and a subsonic regime. Data analysis reveals development of distinctive vortex structures resulting from non-uniform inlet velocity profile. Origin of these structures results in increased loss of kinetic energy and spanwise shift of kinetic energy loss coefficient distribution.
Numerické modelování proudění v turbínovém stupni
Jícha, D. ; Šimurda, David ; Šafařík, P. ; Luxa, Martin ; Jůza, Z.
V práci bylo pomocí komerčního řešiče Fluent numericky vyřešeno proudění ve stupni VT3 turbíny 250 MW. Ve vyřešeném proudovém poli byly analyzovány vírové struktury a byla vypočtena reakce, účinnost a ztrátový součinitel celého stupně.
Vírové struktury v buzeném impaktním proudu
Vejražka, Jiří ; Tihon, Jaroslav ; Cvetković, D.
Práce studuje chování vírových struktur v impaktním proudu tekutiny o Reynoldsově čísle 10 000. Je sledován vliv modulace výtokové rychlosti na vírovou strukturu v proudu. Bylo zjištěno, že proudové pole lze ovlivnit v širokém rozsahu frekvencí. Ve většině případů buzení vede ke vzniku velkých vírů, jejichž náraz na stěnu vede k odtrhu proudění od stěny. Při buzení vyššími frekvencemi je však vznik velkých vírů potlačen. U stěny klesne fluktuační složka rychlosti a proudění přilne ke stěně. Jev je popsán na základě fázově průměrovaných měření při nízké vzdálenosti trysky od stěny; na základě časově středních měření se však ukazuje, že tento jev nastává i v případě, kdy stěna je vzdálena až osm průměrů od trysky.
Identifikace vírových struktur z experimentálních dat
Šonský, Jiří ; Něnička, Václav ; Jágerská, J.
Pro identifikaci vírových struktur tepelného toku ve volném proudu plazmatu je užita nová metoda, která využívá nové metody zobrazení a postupy výpočetního zpracování. Tato metoda nám dovoluje pozorovat vznik vírů v tepelném toku plazmatu, rovněž tak změny tohoto procesu, když překážka je vložena do jetu. Tyto dva režimy jsou typické pro chování volného proudu plazmatu v technologických aplikacích. Změnou průtočného množství pracovního plynu (argon 15 l/min až 150 l/min) vznikají významné změny jak v časovém, tak i prostorovém rozdělení vírových polí v obou uvedených režimech

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.