Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 184 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Editor kooperativního prostředí ve VR
Schneider, Michael ; Bambušek, Daniel (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření editoru v herním enginu Unity, ve kterém lze jednoduše sestavit svět pro virtuální realitu.     Práce seznamuje s aktuálními VR technologiemi a jejich omezeními. Také se zabývá návrhem a implementací VR aplikace v Unity, včetně potřebných pluginů. Součástí řešení je i VR multiplayer, který umožňuje sdílet vytvořený svět s ostatními hráči VR.  Pro funkčnost takovéto aplikace bylo potřeba vytvořit komplexní systémy pro správu prostoru, dále vytvořit implementaci serveru, který podporuje klienta ovládaného pomocí virtuální reality a systémy interakcí, aby svět okolo hráčů zůstal interaktivní.  
Virtual Blacksmith
Halamová, Mária ; Vlnas, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
This thesis deals with creation of an application for demonstration of smithing for virtual reality platforms. The purpose of the application is to present historical smithing craft with the help of modern technologies from the first person's view. The thesis researches realistic simulation methods used in smithing techniques and an appropriate way of visualising a metal object. The application implements a 3D simulation of heating and deformation of forging materials using user-controlled forging tools in virtual reality. Partial heating of the metal is visualized by procedural material. The user experience is enhanced by added audio and haptic feedback. The final application is created in Unity framework and is developed for Oculus Rift virtual reality set.
Hra pro Oculus Quest
Kryštůfek, Jakub ; Novák, Jiří (oponent) ; Pomikálek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit prototyp hry ve virtuální realitě pro cílovou platformu Oculus Quest 2. Hra byla vytvořena v herním enginu Unity s kladeným důrazem na optimalizaci a rozšiřitelnost implementovaných systémů. V rámci hry byl vytvořen systém řízení autonomních agentů pomocí konečných automatů a plánovací architektury s názvem cílem řízené plánování akcí. Jednou z nejzajímavějších herních mechanik je systém šíření ohně implementovaný pomocí celulárního automatu.
Zábavné minihry pro více hráčů ve virtuální realitě
Čubík, Dušan ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Bambušek, Daniel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací hry pro virtuální realitu pro více hráčů. Konkrétně se jedná o sérii zábavných miniher, ve kterých mezi sebou hráči soutěží. Výsledkem práce je klientská aplikace s dvěmi implementovanými minihrami pro zařízení Oculus Quest a Quest 2 a serverová aplikace. Shooting Range je minihra pro soutěž ve střelbě. Towers je minihra, ve které si hráči vzájemně ničí své pevnosti. Minihry otestovali uživatelé. Pro implementaci klientské aplikace byl použit herní engine Unity. K implementaci virtuální reality slouží knihovna XR Interaction Toolkit. Síťovou komunikaci na straně klienta realizuje Photon PUN. Implementace serverové části zajišťuje Photon Server SDK.
Grafické rozhraní průhledového displeje
Svorada, Slavomír ; Vlk, Jan (oponent) ; Chudý, Peter (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá trendami v oblasti vizualizácie letových dát. Cieľom práce je navrhnúť vlastnú vizualizáciu letových dát pre priehľadový displej a následne návrh implementovať v prostredí leteckého simulátora, ktorý obsahuje technológie podporujúce virtuálnu realitu. Špecifickým zámerom bolo vytvorenie priehľadového displeja pre elektrický letún s kolmým štartom a pristátim (eVTOL).
Info(VR)architektura
Ponomarevová, Daniela ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci, kterou jsem nazvala Info(VR)architektura, vycházím ze svých předešlých projektů, v nichž jsem skrze symbolicko-dystopické narativy rozvíjela úvahy o lidské smrtelnosti a strachu ze ztráty kontroly a o vlivu a síle působení informační internetové sítě na stav naší sdílené skutečnosti. Ty rozkládám a opět sjednocuji do nových konstelacích, ve kterých se zabývám vztahem mezi virtuální a fyzickou realitou a člověkem.
Interaktivní představení audiovizuálních děl ve virtuální realitě
Abdulvaliyev, Chamit ; Miklánek, Štěpán (oponent) ; Sikora, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj VR aplikace, která umožňuje prezentaci audiovizuálních děl ve virtuálním prostoru. Tato práce vznikala ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno v rámci projektu Vasulka Live Archive / Interfaces a využívá díla Steiny a Woodyho Vašulkových. Aplikace umožňuje přehrávání videí na virtuálním plátně, přetáčení videí, zobrazení predikcí vygenerovaných neuronovou sítí, změnu seřazení náhledů videí v prostoru a změnu virtuálního prostředí. Data o predikcích a uspořádání videí jsou načítány z JSON souborů, které byly poskytnuty vedoucím práce. Jednotlivá videa jsou při spuštění načítána z lokálního úložiště zařízení. Predikce jsou vizualizovány pomocí vygenerovaných textur pro jednotlivé tagy. Uživatel má k dispozici dvě prostředí, a to vesmír a galerii, která byla modelována dle výstavního prostoru Vašulka Kitchen Brno. V prostředí vesmíru je uživateli umožněno pohybovat se za pomocí páček na ovladačích, což simuluje let pomocí tryskového batohu. Přetáčení videí a změna seřazení náhledů je ovladatelné pomocí tlačítek na ovladačích. Při vývoji byl využit herní engine Unity a aplikace byla testována na VR brýlích Oculus Quest 2. Text bakalářské práce je rozdělen na dvě části. V první části je popisován základní kontext VR vývoje a herní enginy, které tento vývoj umožňují. Konkrétně jsou popisovány tyto enginy: Godot, PlayCanvas a Unity. Druhá část se věnuje postupu vývoje VR aplikace a výsledkům bakalářské práce. Přibližuje proces přípravy virtuální scény a práci s Unity editorem. Taktéž vysvětluje fungování jednotlivých skriptů a způsoby řešení problémů, které během vývoje nastaly.
Využití Head-mounted displejů v managementu rizik u obráběcích strojů
Jelínek, Martin ; Kotek, Luboš (oponent) ; Tůma, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá provedením a technickými možnostmi VR headsetů a jejich uplatněním ve strojírenství, v oblasti managementu rizik u obráběcích strojů, při využití zkušeností z jiných oblastí a historie. V praktické části je provedena analýza rizik u vybraného stroje (vertikální obráběcí centrum) prostřednictvím kontrolních seznamů a virtuálními technologiemi. Techniky analýzy rizik jsou následně porovnány a zhodnoceny. Výstupem je vyhodnocení výsledku a návrh praktického využití virtuální reality v praxi.
Virtuální realita jako nástroj pro diagnostiku a terapii v medicíně
Kadlec, Jiří ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Mucha, Ján (vedoucí práce)
Využití virtuální reality (VR) v hodnocení a při léčbě, či terapii závažných neurodegenerativních nebo neurovývojových onemocnění představuje potencionální alternativu standardních metod a je nyní objektem mnoha studií a výzkumů. Jedním z cílů práce je detailní rešerše a analýza tohoto využití. Dalším cílem je průzkum a analýza možností vývoje VR aplikací. Hlavním cílem je návrh a implementace VR aplikace pro terapii a diagnostiku pacientů s Parkinsonovou chorobou. Jedná se o aplikaci obsahující adaptační prostředí a tři navržené cvičení na základě existujících metod pro diagnostiku a terapii pacientů s PD. Aplikace umožňuje mimo jiné také ukládat data ze cvičení (například data o poloze a rotaci ovladačů atd.). Implementace byla, s důrazem na přizpůsobení pacientům a minimalizaci vzniku VR nemoci, provedena v enginu Unity a v programovacím jazyce C#.
Mobilní robot s teleprezenčním ovládáním
Svědiroh, Stanislav ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací robotické platformy pro účely vizuální teleprezence. Cílem práce je vytvořit robotickou platformu vzdáleně ovládanou headsetem virtuální reality, která je schopna pohybu po rovném povrchu a nezávislého otáčení kamerovou platformou ve dvou stupních volnosti. Tato práce poskytuje kompletní řešení - jak po stránce softwaru, tak hardwaru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 184 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.