National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Video art and public space
Shcherbak, Viktoriia ; Pfeiffer, Jan (advisor) ; Magidová, Markéta (referee)
The work deals with video art and issues related to the presentation of video art in gallery and non-gallery spaces. The theoretical part defines the basic concepts such as new media, analog and digital video and video art, and then examines the polymorphism of video as a medium influenced and modified by other media. The final section is devoted to spatial forms of video art, such as video performance and video installation, and explores the special aspects of video in three-dimensional space. In the practical part, I carry out a survey (N = 65) of viewers' attitudes to space and video art. Respondents preferred experiencing video art in a dark, "cinema-like" room over other given options (in order of popularity: spatial video installation in a gallery, YouTube and video projection in a public square). The most important characteristics of video art spaces for respondents were: good acoustics, high video resolution projection and affordability of access.In the final section of the practical part, I describe and realize a series of video installations and performances, working with experimental ambient music, video installations and non-gallery spaces. The didactic part of the work summarizes the advantages of using video art in school, specifically in art lessons, and presents a design for a...
Ján Mančuška and acquisitions of the Gallery of Fine Arts in Ostrava in 2018
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se v loňském roku zapojila do akvizičního projektu Ministerstva kultury České republiky. GVUO se i díky tomu podařilo v loňském roce zakoupit více než 160 uměleckých položek do galerijních sbírek v řádu milionů korun. V letošním roce proto GVUO zahajuje cyklus výstav ZISKY 2018, který bude po několik let prezentovat nové nákupy GVUO. První výstava s názvem (KON)TEXTY Jána Mančušky bude zahájena v úterý 22. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 24. března.
Fulltext: Download fulltextPDF
Exhibitions in GVUO end, House of Arts waits for roof reconstruction
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jen do 30. dubna máte možnost prohlédnout si výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Dům umění, GVUO ve středu 1. května zavírá, aby mohla být zrekonstruována jeho střecha. Památkově chráněná budova bude až do podzimu z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřena. Zpřístupní ji vernisáž výstav Otto Gutfreunda a Rudolfa Sikory v úterý 15. října, obnovena bude také stálá expozice i cyklus výstav jednoho díla ze sbírek GVUO.
Fulltext: Download fulltextPDF
Exhibitions at the House of Art do not end, GVUO extends them until the roof is renovated
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) prodlužuje aktuální výstavy až do květnové rekonstrukce střechy Domu umění. GVUO nyní vystavuje současné německé umění, konceptuální práce Jána Mančušky, malbu V noci od Josefa Bolfa v rámci Výstavy jednoho díla ze sbírek GVUO a stálou expozici věnovanou zrodu Domu umění, GVUO a galerijních sbírek. Výstavy budou v GVUO k vidění minimálně do konce dubna, možná i déle. Po zahájení rekonstrukce bude z bezpečnostních důvodů výstavní budova pro veřejnost uzavřena.
Fulltext: Download fulltextPDF
Acqusitions 2018 GVUO: (Con)texts of Ján Mančuška
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava (Kon)texty Jána Mančušky je založena na prezentaci dvou prací Veden zdmi otočil jsem se do rohu (2007) a Žena středního věku (2009), které GVUO zakoupila v roce 2018 do svých sbírek. Kurátorský záměr představit na výstavě pouze a jenom tato dvě díla je motivován nejen vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale také faktem, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. Z výše uvedeného vyplývá, že výstavní blok nemá ambici ukázat Jána Mančušku v jeho celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné autorovy tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Inside the Surroundings
Ryneš, Zdeněk ; Vojtěchovský, Miloš (referee) ; Klímová, Barbora (advisor)
The topic of this diploma thesis is a form of own personal space which is confronted with scene visuality used in film industry. It is about linking an existing and fictive (illusionary) environment. I can see the cinematographic space as an image of its physical equivalent. I do search for scenes in existing movies, which are charting the interiors of environments, where the movie is being set. I do use the camera moves and the ways of seeing the immediate surroundings as they are used in those scenes and I repeat them in my own private apartment. Screenplay structure comes from my apartment dispositions. The final dual channel video leads the spectactor through two levels of space in the same time.
Holographic Hieroglyph
Sobotková, Adéla ; Havlíček, Jiří (referee) ; Cenek, Filip (advisor)
Topics fragmentary , symbolism and memory are the basic elements of creation and thinking Adele Sobotková (1987 ) . In her installation made of clay and covered with a udusaných objects together with the soil can walk, touch , read, intervene . This raises a cryptographic magical space full of mysterious objects in the video that represent clusters of personal hieroglyphic symbols and structures without the possibility of accurate decryption. These enigmatic characters are like glass or water , are changing , floating landscapes and refer to feelings of uncertainty, and forgetting the past, which is not entirely clear - is revealed as a mirage . Hologram is a representation of reality or reality that no longer exists but in time, or never existed , dream hi - technology , the current symbol of immortality, infinite and preservation in time. " Holographic hieroglyph " is a fluid phenomenon with varying meanings depending on its reading , the transcript or constant metaphor memories and the zpřítomňování hand in hand zpřítomňování a revival oblivion . Unclear character that has certainly not decipher , and yet we have it all in front of him , we see him from all sides , but also through him is the present and yet unreal . Great recording of uncertainty. (press release of the exhibition Holographic Hieroglyph in the Youth Gallery in Brno)
How Should I Know?
Baluch, Matúš ; Cseres, Jozef (referee) ; Stratil, Václav (advisor)
Videoinstalation with concept "Čo ja viem?"- "What I do I know".

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.