Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Videoart a veřejný prostor
Shcherbak, Viktoriia ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Magidová, Markéta (oponent)
Práce se věnuje videoartu a problematice související s prezentací videoartu v galerijním i negalerijním prostoru. V teoretické části jsou definovaná základní pojetí, jako nová média, analogové a digitální video, videoart. Dále je zkoumaná polymorfie videa, jako média, ovlivňovaného a modifikovaného dalšími médii. Závěr teoretické části je věnován prostorovým formám videoartu, jako videoperformance a videoinstalace, zároveň je zde vyznačeno specifikum videa pracujícího s trojdimenzionálním prostranstvím. V praktické části práce je realizován výzkum diváckých postojů (N=65) k místu sledování videoartu. Respondenti upřednostňovali prožívání videoartu v temné, "kinu podobné" místnosti před ostatními danými možnostmi (v pořadí popularity: videoinstalace v galerii, YouTube a projekce na veřejném náměstí). Pro většinu respondentů podstatnými charakteristikami prostoru, v němž na videoart nahlížejí byly: dobrá akustika, vysoké rozlišení videa a cenová dostupnost přehlídky. Dále je v praktické části realizovaná a popsaná série videoinstalací a performancí. Předložené projekty pracují s experimentální ambientní hudbou, videoinstalací a negalerijním prostorem. Poslední - didaktická část práce je představená shrnutím kladů využití videoartu ve školství, konkrétně u hodin výtvarné výchovy a následujícím návrhem...
Ján Mančuška a nové nákupy Galerie výtvarného umění v Ostravě v roce 2018
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se v loňském roku zapojila do akvizičního projektu Ministerstva kultury České republiky. GVUO se i díky tomu podařilo v loňském roce zakoupit více než 160 uměleckých položek do galerijních sbírek v řádu milionů korun. V letošním roce proto GVUO zahajuje cyklus výstav ZISKY 2018, který bude po několik let prezentovat nové nákupy GVUO. První výstava s názvem (KON)TEXTY Jána Mančušky bude zahájena v úterý 22. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výstavy v GVUO končí, Dům umění čeká rekonstrukce střechy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jen do 30. dubna máte možnost prohlédnout si výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Dům umění, GVUO ve středu 1. května zavírá, aby mohla být zrekonstruována jeho střecha. Památkově chráněná budova bude až do podzimu z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřena. Zpřístupní ji vernisáž výstav Otto Gutfreunda a Rudolfa Sikory v úterý 15. října, obnovena bude také stálá expozice i cyklus výstav jednoho díla ze sbírek GVUO.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výstavy v Domě umění nekončí, GVUO je prodlouží až do rekonstrukce střechy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) prodlužuje aktuální výstavy až do květnové rekonstrukce střechy Domu umění. GVUO nyní vystavuje současné německé umění, konceptuální práce Jána Mančušky, malbu V noci od Josefa Bolfa v rámci Výstavy jednoho díla ze sbírek GVUO a stálou expozici věnovanou zrodu Domu umění, GVUO a galerijních sbírek. Výstavy budou v GVUO k vidění minimálně do konce dubna, možná i déle. Po zahájení rekonstrukce bude z bezpečnostních důvodů výstavní budova pro veřejnost uzavřena.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zisky 2018 GVUO: (Kon)texty Jána Mančušky
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava (Kon)texty Jána Mančušky je založena na prezentaci dvou prací Veden zdmi otočil jsem se do rohu (2007) a Žena středního věku (2009), které GVUO zakoupila v roce 2018 do svých sbírek. Kurátorský záměr představit na výstavě pouze a jenom tato dvě díla je motivován nejen vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale také faktem, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. Z výše uvedeného vyplývá, že výstavní blok nemá ambici ukázat Jána Mančušku v jeho celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné autorovy tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Uvnitř okolí
Ryneš, Zdeněk ; Vojtěchovský, Miloš (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je podoba vlastního osobního prostoru, který konfrontuji s vizualitou scén používaných v kinematografii. Jde o propojování existujícího a fiktivního (iluzivního) prostředí. Filmový prostor chápu jako ilustraci jeho fyzického ekvivalentu. V existujících filmech vyhledávám scény, které mapují interiéry prostředí, ve kterých se film odehrává. Z těchto scén přebírám pohyb kamery, způsob nahlížení na bezprostřední okolí, který opakuji v prostoru soukromého bytu. Struktura scénáře vychází z dispozic bytu, kde žiji. Výsledné dvoukanálové video vede diváka dvěma úrovněmi prostoru současně.
Holographic Hieroglyph
Sobotková, Adéla ; Havlíček, Jiří (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Témata fragmentárnosti, znakovosti a paměti jsou základní prvky tvorby a uvažování Adély Sobotkové (1987). V její instalaci vytvořené z navezené hlíny a předmětů udusaných společně se zeminou lze chodit, dotýkat se, číst, zasahovat. Vzniká zde magický kryptografický prostor plný tajemných předmětů, které ve videu zastupují osobní hieroglyfické shluky a struktury znaků bez možnosti jejich přesného dešifrování. Tyto enigmatické znaky jsou jakoby ze skla nebo vody, proměňují se, plovou krajinami a odkazují na pocity neurčitosti, zapomenutí a minulosti, která není zcela jasná – zjevují se jako fatamorgány. Hologram je reprezentací skutečnosti nebo reálie, která ovšem již neexistuje v čase, nebo ani nikdy neexistovala, vysněná hi-technologie, současný symbol nesmrtelnosti, nekonečnosti a zachování v čase. „Holografický hieroglyf“ je tekutým jevem s proměnlivým významem v závislosti na jeho čtení, je přepisem či metaforou neustálého zpřítomňování vzpomínek a s tím ruku v ruce zpřítomňování a oživování zapomnění. Nejasný znak, který se již nedá zcela jistě rozluštit, a přeci jej máme celý před sebou, vidíme ho ze všech stran, ale i skrze něj, je přítomný a přitom nereálný. Dokonalý záznam neurčitosti. (tisková zpráva k výstavě Holographic Hieroglyph v Galerii Mladých v Brně)
Čo ja viem?
Baluch, Matúš ; Cseres, Jozef (oponent) ; Stratil, Václav (vedoucí práce)
Videoinštalácia s konceptem "Čo ja viem?", ktorý predstavujem v obhajobe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.