Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Solr Total
Nicolas, Yann
Lightning talks
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
A Machine for Automatic Subject Indexing Using ToC
Pokorný, Jan
The technology developed in the National Library of Technology can extract a document’s table of content (TOC), generate relevant keywords, and suggest terms for various classification schemas (UDC, DDC, LCC, Conspectus). It can fully or substantially automate the process of generating subject access, unite it across libraries, and significantly increase accuracy and relevancy compared to subject assignments by non-specialist catalogers. Such increased quality in subject access terms is often seen in the superior subject facets generated by discovery systems and library OPAC advanced search forms.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Mezinárodní konference ELPUB 2015
Pokorný, Jan
Cílem účasti na mezinárodní konferenci ELPUB byla konfrontace znalostí a postupů v oblasti zpřístupňování digitálního obsahu. Letošní ročník byl dvěma nosným tématům, které jsou pro NTK aktuální: problematika vyhledávání a zpřístupňování obsahu vzhledem k vzrůstajícímu množství informací spolu s fyzickým objemem sbírek a problematika indexování netextových dokumentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL
Charvátová, Michaela ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodami sjednocení věcného popisu v záznamech agregovaných z různých zdrojů v prostředí digitálního repozitáře na příkladu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Po představení zahraničních zkušeností ze systémů BASE a LASSO je popsána i současná praxe v repozitáři NUŠL, v němž je k jednotnému popisu pomocí Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) využívána automatická indexace. V rámci práce byly na PSH namapovány skupiny Konspektu a tezaurus MeSH. Tato mapování byla aplikována na záznamy přebírané do systému NUŠL z Národní lékařské knihovny a v průběhu navrženého experimentu byl srovnán výsledný věcný popis tvořený hesly PSH přiřazených na základě vytvořených mapování a věcný popis vytvořený automatickou indexací. Kromě toho byla řešena i možnost mapování autorských klíčových slov popisujících vysokoškolské kvalifikační práce v záznamech pocházejících z repozitářů spolupracujících vysokých škol. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Katalogizace historického fondu NTK
Halusková, Tereza
Prezentace: idr-1087_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1087_1 - Stáhnout plný textMP4
Online vyhledávání disertací podle témat
Bratková, Eva
Příspěvek vyhodnocuje vyhledávání doktorských disertací podle tématu v různých online systémech. Představena je situace v ČR, diskutován je problém úspěšnosti tematického vyhledávání disertací – lze najít vše relevantní nebo postačí najít jenom něco? Porovnána je situace u významných systémů v zahraničí, zejména pak v USA, kde byla již nastoupena také nová cesta zpřístupňování disertací formou propojených otevřených dat, ve které jsou řízené slovníky termínů, vyjadřujících téma, důležitou podmínkou. Jak se vybrané evropské systémy, jejichž disertace jsou již dnes reprezentovány v databázi katalogu WorldCat, vyrovnají s výzvou: „... Časem tyto odkazy [na entity témat] budou nahrazeny trvalými URI na ... zdroje propojených dat“?
Plný text: idr-1034_3 - Stáhnout plný textPDF; idr-1034_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1034_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1034_2 - Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.