Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Španělští umělci Pařížské školy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Španělští umělci Pařížské školy. Výstava představí šest desítek uměleckých děl s tematikou býčích zápasů, Dona Quijota, žen či zátiší ze sbírky GVUO. Zahájena bude on-line vernisáží v úterý 4. května v 17 hodin a spuštěním virtuální prohlídky na webových stránkách GVUO. Výstava v Domě umění potrvá do 6. června.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Václav Rodek: Metakódy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Václava Rodka v kurátorském podání Jaroslava Michny. Jedná se o první projekt nového cyklu výstav, který v rámci výročí 95 let Domu umění, GVUO představuje tvorbu ostravských umělců. Expozice bude zahájena on-line vernisáží v úterý 9. března a potrvá minimálně do 18. dubna. Výstava byla prodloužena do 6. 6. 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Dělník je smrtelný, práce je živá
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava Dělník je smrtelný, práce je živá, kterou připravila Renata Skřebská, kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), představuje dosud nezpracované téma práce ve výtvarném umění od počátku 20. století do současnosti. Zastoupeni jsou nejen autoři již etablovaní, jako například Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta, Adriena Šimotová nebo Stanislav Kolíbal, ale i střední a nejmladší generace, například Zbyněk Sedlecký (1976), Václav Buchtelík (1990) či Filip Nádvorník (1995). Výstava bude zahájena v úterý 22. září v 17 hodin. V ostravském Domě umění bude k vidění do 3. ledna 2021. Výstava byla prodloužena do 21. února 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa
Lyzhanov, Iurii ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Hlavním zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského v Brně – Líšni. Salesianská kongregace a následně I celý komplex střediska se do městské čtvrti Brno-Líšeň dostaly pomoci nadačního fondu pro mládež, který v roce 1998 zahajil jeho vystavbu. Kongregace se zaměřuje na metody výchovy mládeže Dona Bosca, otce a učitele mládeže, první hlavy Salesiánů Dona Bosca. Vytvoření kostela je velice žadoucím krokem pro Salesiánské středisko, jelikož v současné době jsou mše slavené ve stávajícím objektu v tělocvičně, kde není vše potřebné k uskutečnění daného děje. Kostel má být navržen v blizkosti stávajícího Salesianského centra a má být přístupný pro širokou veřejnost. Architektonická studie zahrnuje vypracování objektu kostela, farní budovy a okolí. Tvar a vzhled komplexu šetrně zapadají do současného okolí a reagují na jeho celkovou strukturu. Objekt je navržen ze dvou hmot propojených horizontální komunikaci, střed objektu je tvořen polootevřeným takzvaným náměstím. Prvním objektem je kostel s kapacitou kolmem dvouset navštěvníků, druhým objektem je fara, která plní funkci administrativní části, s multifunkčním prostorem pro výstavy, ubytovacími jednotkami a kancelářemi pro členy kongregace.
Galerie moderního umění
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. Navržený objekt je situován v lokalitě Moravského náměstí, a to v prostoru stávajícího parku. Jedná se o novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím dodává danému prostředí jedinečnost. Navržený objekt bude zrcadlit nejmodernější architektonické, stavební a konstrukční prvky.
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vnímánie veltrhov ako forma propagácie voči generácií Y
Matejčíková, Anabela
Matejčíková, A. Vnímání veletrhů jako nástroje propagace vůči generaci Y. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá vnímáním veletrhů jako formy propagace vůči generaci Y. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a ekonomicky zhodnotit marketingová doporučení pro organizátory veletrhů v Brně, s ohledem na zkoumanou cílovou skupinu – generaci Y. K dosažení cíle byla využita analýza vnějšího prostředí, analýza vnitřního prostředí, SWOT matice a strategie z ní plynoucí, a dotazníkové šetření. Na základě vyhodnocení těchto metod byla navrhnuta a ekonomicky zhodnocena marketingová doporučení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.