Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Galerie moderního umění
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. Navržený objekt je situován v lokalitě Moravského náměstí, a to v prostoru stávajícího parku. Jedná se o novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím dodává danému prostředí jedinečnost. Navržený objekt bude zrcadlit nejmodernější architektonické, stavební a konstrukční prvky.
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vnímánie veltrhov ako forma propagácie voči generácií Y
Matejčíková, Anabela
Matejčíková, A. Vnímání veletrhů jako nástroje propagace vůči generaci Y. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá vnímáním veletrhů jako formy propagace vůči generaci Y. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a ekonomicky zhodnotit marketingová doporučení pro organizátory veletrhů v Brně, s ohledem na zkoumanou cílovou skupinu – generaci Y. K dosažení cíle byla využita analýza vnějšího prostředí, analýza vnitřního prostředí, SWOT matice a strategie z ní plynoucí, a dotazníkové šetření. Na základě vyhodnocení těchto metod byla navrhnuta a ekonomicky zhodnocena marketingová doporučení.
Význam veľtrhov cestovného ruchu pre generáciu Y
Jánošová, Vanda
Spotřebitelské chování a tím i preference zákazníků vzhledem k různým nástrojům marketingové komunikace v odvětví cestovního ruchu se mění. Generace Y je jednou ze skupin nejsilněji ovlivňujících charakter současného trhu. Jsou přiblížené charakteristiky veletrhů jako komunikačního média a stanovené, jestli zodpovídají charakteristikám spotřebitelského chování generace Y. Na závěr praktické časti, po vyhodnocení dotazníkového průzkumu, jsou uvedeny a ekonomicky zhodnoceny možné návrhy a řešeni pro organizace v cestovním ruchu, proč by měli soustředit svou marketingovou komunikaci na generaci Y a jak ji mohou zaujmout svojí veletržní prezentací.
Propagace firmy Agricoletech, s. r. o. se zaměřením na veletržní aktivity
Horáková, Petra
Horáková, P. Propagace firmy AGRICOLE TECH, s. r. o. se zaměřením na veletržní aktivity. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá návrhem veletržních aktivit pro zemědělskou firmu. V práci je uvedena charakteristika výstav a veletrhů a jejich význam v marketingovém mixu. Dále je zde zpracována analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi návštěvníky a vystavovateli na zemědělských veletrzích.
Mančuška, Korpaczewski, Kovanda... Elita soudobého umění k vidění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Co může mít společného sportovní šampionát a umělecká galerie? Výstavu! Na podnět IAAF Kontinentálního poháru v atletice Ostrava 2018 vznikl v Galerii výtvarného umění v Ostravě umělecký projekt Kdo je vítězem?, který na míru ostravskému Domu umění připravila kurátorka Yvona Ferencová. Výstavní projekt, který prezentuje 26 známých současných výtvarníků, nechce představit umělecká díla primárně zobrazující sportovní klání, naopak nabízí prostor různým žánrům i médiím a vybízí k asociacím i v jiných oblastech. Císařovský, Korpaczewski, Nikitinová, Kovanda, Mančuška, Šerých nebo Vaněk… Netradiční výstava bude k vidění v ostravském Domě umění od 20. června do 9. září.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.