Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ, využití intranetu k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí MŠ
Koppová, Ivana ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kalous, Jaroslav (oponent)
NÁZEV: ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ využití intranetu k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, Integrace ICT do prostředí MŠ AUTOR: Bc. Ivana Koppová KATEDRA (ÚSTAV) CŠM PedF UK v Praze VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Abstrakt Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního vzdělávání v komplexním pojetí je i využívání ICT znalostí a dovedností. To vše při řízení MŠ, DVPP, plánování, integrace ICT do MŠ a hlavně i do předškolního výchovně vzdělávacího procesu. Charakteristika procesu této činnosti je obsahem diplomové práce, která se snaží popsat, vysvětlit a přiblížit postupy nejen teoretické, ale i na příkladech z praxe. Snaží se poskytnout určitou analýzu stavu, návaznost požadavků a skutečnosti v praxi MŠ. Používání výpočetní techniky v manažerské činnosti, ve vzdělávání dospělých i dětí je bezesporu nezbytné, má svá opodstatnění, své výhody. Praktická část diplomové práce přibližuje možnost aplikace a používání projektu v intranetovém prostředí v mateřské škole s odloučenými pracovišti. Součástí této diplomové práce je i výzkum, vyhodnocení šetření, které mapuje používání výpočetní techniky, ICT gramotnost a vzdělávání, potřeby, motivy i překážky týkající se této problematiky. Také názory, vyjádření a pohledy účastníků předškolního vzdělávání -...
Fundamentals
Koch, Ondřej
Let’s take a look at the IT infrastructure of this library and talk about IT architecture in general with practical examples right here where we stand (or sit). How do we do things? How do we solve security issues? What about identities? Do we need a cloud and what kind of cloud? How do we manage our network and computing resources? Let’s look at those „simple and boring“ things like storage, compute and network, let’s talk about digital signage and AV stuff in here. Why? Because it matters, these are the fundamentals of every library as a building, as a place to study and as a place where data is properly and logically stored so that everyone can get meaningful information out of it.
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
Odbor statistik rozvoje společnosti
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Údaje prezentované v publikaci se týkají použití počítače a internetu jednotlivci, činností vykonávaných jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, kontaktu s veřejnou správou, využívání informačních technologií v práci a využívání bezpečnostních identifikačních metod. Kromě údajů za ČR za rok 2018 jsou hlavní ukazatele k dispozici i v časových řadách. V mezinárodním srovnání se nejnovější údaje vztahují k roku 2017. Součástí publikace jsou také kratší analytické úseky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Using Cucumber for Collaboration
Greenall, Rurik
Lightning Talks (June 8), video recording is available at: http://repozitar.techlib.cz/record/1275
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Rethinking the IT system architecture
Berthold, Henrike
The Saxon State and University Library in Dresden (SLUB) is the university library of Dresden University of Technology (TUD) and the state library of Saxony with a history starting in1556. Because of these two roles, it is an independent research institution with a range of tasks. They include services for TUD, such as an open access repository, support for specific research communities, collection and long-term preservation of digital documents published in Saxony, and internal production and processing workflows. In the presentation I will present the target IT infrastructure, the background of some design decisions, the challenges we have identified and the projects we currently run to develop our infrastructure towards the target one.
Prezentace: idr-1244_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ELAG2018-Berthold - Stáhnout plný textMP4
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015
Český statistický úřad
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače a internetu jednotlivci (místo a frekvence použití), činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení a kontakt s veřejnou správou. Součástí publikace je i analytická část s mezinárodním srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2017
Český statistický úřad
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače a internetu jednotlivci (místo a frekvence použití), činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení a kontakt s veřejnou správou. Součástí publikace je i analytická část s mezinárodním srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační ekonomika v číslech - 2017
Český statistický úřad
Základní datový přehled o rozvoji informační a digitální ekonomiky v České republice v porovnání s ostatními státy EU. Publikace zahrnuje především údaje o investicích, produkci a zahraničním obchodu v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně údajů o ICT odbornících a ICT sektoru. Publikace obsahuje v tabulkové části podrobné údaje za roky 2014 až 2016 a v části grafické celou dostupnou časovou řadu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Energetické hodnocení administrativní budovy
Stadtherr, Jan ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením administrativních prostor budovy. Teoretická část je věnována legislativnímu podložení energetického hodnocení, tedy zákonům, vyhláškám a technickým normám. Ve výpočtové části diplomové práce je v souladu s aktuálně platnou legislativou zpracován energetický audit budovy a průkaz energetické náročnosti budovy. V závěrečné části práce se věnuji aplikaci výpočetní techniky. Na předmětu energetického auditu je tu provedena analýza numerické spotřeby tepla na vytápění, která je následně porovnána se skutečnou spotřebou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.