National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Arts Education and Amateur Art Week 2018: Final report
Bulínová, Karolína
Zpráva popisuje průběh úspěšného 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávaní a umělecké tvorby, který opět představil řadu uměleckých a tvůrčích aktivit. Zpráva zdůrazňuje jejich význam pro kulturní život v zemi.
Fulltext: Download fulltextPDF
Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education
Lojdová, Jaroslava ; Nedělka, Michal (advisor) ; Ašenbrenerová, Ivana (referee) ; Slavíková, Marie (referee)
The Ph.D. thesis Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education deals with current development of pedagogical reform and its implication in lessons of music theory at basic schools of art. It traces its historic development and changes in educational content, methods and organizational forms of education, according to resources that are at disposal. Based on the research, current pedagogical reform helped to define content and scope of work in lessons of music theory. It enabled to adjust its educational content to specific conditions and profile of individual schools, it gave new view of teaching goals and strengthened teacher's position in creation of strategic school documents. Content based, interpretation skills are complemented with understanding of music core; pupils'values and attitudes are built. Among popular teaching methods feature critical thinking, peer learning and group work, learning through demonstration and actions. The most frequently used progressive method, according to the research, is the simulation method. Based on research findings, music theory at basic schools of art is a subject to continual improvements. Currently, according to accessible resources, there is no complex teaching material that involves modern...
German conception of artistic education in theory and practice
Kroutil, Jan ; Uhl Skřivanová, Věra (advisor) ; Daniel, Ladislav (referee)
This diploma thesis seeks above all to introduce the German concept of artistic education into the context of the Czech art education and to compare it with some of the didactical tendencies within this field. Based on the analysis of German and English publications, firstly the pivotal theoretical influences of the concept are introduced, and then its specifics, educational methods and goals are described. The theoretical section is concluded by examples of practical approaches using the described concept in the field of German school praxis. The empirical-practical section, that is based on the author's personal experiences gained during Erasmus studies in Germany (Karlsruhe, University of Education, Institute of Art), introduces how the concept is being applied during the training of university students, in particular on the level of the artistic and pedagogical praxis. This section also contains a reflection of the concept of artistic education's influence on the author's own artistic work. The second section concludes by analysing two student projects in a German school, applying the methods of artistic education, and outlines how these projects could be improved. At the end of the thesis the results of the theoretical, empirical and practical sections are summarized and evaluated. Questions...
Annual report 2017 National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Fulltext: Download fulltextPDF
Guide to cultural awareness and expression
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Arts Education and Amateur Art Week 20st - 28th May 2017
Bulínová, Karolína
Průběh pátého ročníku Týdne dokazuje, že pevně zakotvil a nese své poslání - ukázat veřejnosti, jaké množství aktivit může nabídnout jeden jediný týden v roce, a tím dokumentovat význam amatérských aktivit jako nejdostupnější formy neformálního uměleckého vzdělávání pro kulturní život u nás. Přehled všech realizovaných akcí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Education of Public. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta
Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Education of Public. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta
Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta
Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2014. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.