National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Obsahem zprávy jsou výsledky dvou dílčích cílů projektu Studie nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR a Přehled teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. Jedná se o podkladové materiály pro řešení celého projektu, které vymezují jednotlivé komodity, shrnují údaje o produkci odpadů a popisují způsoby nakládání s nimi. Jsou popsány systémy třídění odpadů, zpracování separovaných odpadů. Jsou uvedeny příklady z České republiky i zahraničí. Jsou uvedeny varianty systémů třídění odpadů pro větší města a malé obce.
Automatizovaný systém identifikace odpadů
Inorga, Ostrava ; Dolte, spol. s r.o., Praha
Zpráva předkládá analýzu problému identifikace odpadů pro vytvoření automatizovaného systému, který by umožňoval zadávaní analytických parametrů, a tím umožnil jednoznačnou definici druhu odpadu a jeho zařazení do katalogu.
Nastavení technických parametrů a revize rozmístění zařízení na dotřiďování odpadu s ohledem na efektivitu materiálového využití odpadu
SLEEKO, Praha ; EKO-KOM, a.s.
Studie se zabývá zařízeními, která jsou určena k dotřídění a další úpravě odděleně sebraných komunálních odpadů. Jedná se o dotřiďovací linky pro odpadové komodity papír, plasty, nápojové kartony a sklo, odděleně sbírané především v rámci komunálních systémů nakládání s odpady. Studie mapuje rozmístění stávajících a plánovacích kapacit zařízení na dotřiďování odpadů, trendy provozu a výstavby těchto zařízení. Navrhuje rozvoj a technologickou modernizaci zařízení se zaměřením na kvalitu a odbyt výstupních surovin. Součástí studie jsou mapové výstupy umístění zařízení a návrh modelového řešení lokalizace zařízení.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Narešová, Karolína ; Doležalová, Markéta ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.