National Repository of Grey Literature 112 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
History of mauntain rescue service
Fejfar, Aleš ; Waic, Marek (advisor) ; Bobrík, Miroslav (referee)
Summary The aim of this thesis is to describe the history and development of the Mountain service in Czech countries as well as in available archives look for documents giving evidence of its history and development. Another target is to point out the associations connected with the mountain terrain or associated with the origin of the Mountain service. Another goal was to monitor the development of the symbol, membership cards and technology which was or stil is used by the Mountain service. The thesis also contains an overview of commencement of rescue associations in selected European countries where the organized rescue of people in mountain terrain has a similar period of origin and similar circumstances. Those organizations, which mostly helped to create mountain rescue service, were Alpine clubs, tourist clubs, conservationists or gymnastic associations. From the territorial prospective we speak about Austria, Germany, France and Italy. From the time point of view the formation of rescue service dates from the middle of the 19th century. The greatest reason for an increasing amount of people (tourists) coming to the mountain terrain in Europe was mostly the scientific-technical progress in the second half of the 19th century. Due to the construction of railways throughout Europe, development...
Webový informačný systém pre podporu turistického ruchu a rezerváciu služieb
Oravec, Peter
This bachelor thesis deals with the topic of web-based information systems. It focuses on the creation of a web-based system with the possibility of booking services in the field of tourism. Before designing the system, it is necessary to analyze competing systems and to choose from this analysis the important features for the information system creation. The web system is designed and its features are described using the usage diagram, activity diagram, and state diagram. For the development of this information system, the Laravel framework was chosen, due to its high documentation quality and built-in features that are used to create web-based systems.
The study of the recreational use of Kazdağı National Park (Turkey)
Donmez, Seymen
The main idea of this work is the development of tourism in an economically depressed area where this sector may be the only solution and engine for its development, taking care about landscape, ecological and territorial criteria. Specifically, the intention is to demonstrate the feasibility of improving the tourism in the research area and create a work proposal to study and understand the entire reality of the territory from its historical memory, natural conditions as well as the social situation and its aesthetic coherence from the present point of view connected with a historical point of view. All of this is justified from the concept of landscape as a place where man and nature interacts together. When talking care about reality and coherence it means the need to study and understand the assets with respect to their natural, cultural and socio-economic dimensions. The first step in this project it is a complete characterization of the study area showing the historical, socio-economic, natural and tourism conditions in order to understand the area an its environment and also identifying attractive assets to relate to each other and create landscapes that create the full area. Subsequently it is going to be study the methodology used for development of the thesis and finally measures and proposals to improve the area in the socio-economic and tourism environment according with the results obtained.
Fenomén vinařská turistika
Valová, Monika
The aim of this thesis is to evaluate the development, current situation and prospects of the wine industry and wine tourism in the Czech Republic. The first part concentrates on the history of viticulture in Bohemia and Moravia. Next part is focused on the wine industry and analyses particular characteristics of current winemaking. The last part provides a view of a wine tourism in South Moravia and identifies opportunities for further development. Key words Formula clause:Prohlašuji, že jsem tuto práci: Fenomén vinařská turistika vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.
History of mauntain rescue service
Fejfar, Aleš ; Waic, Marek (advisor) ; Bobrík, Miroslav (referee) ; Baláš, Jiří (referee)
Summary The aim of this thesis is to describe the history and development of the Mountain service in Czech countries as well as in available archives look for documents giving evidence of its history and development. Another target is to point out the associations connected with the mountain terrain or associated with the origin of the Mountain service. Another goal was to monitor the development of the symbol, membership cards and technology which was or stil is used by the Mountain service. The thesis also contains an overview of commencement of rescue associations in selected European countries where the organized rescue of people in mountain terrain has a similar period of origin and similar circumstances. Those organizations, which mostly helped to create mountain rescue service, were Alpine clubs, tourist clubs, conservationists or gymnastic associations. From the territorial prospective we speak about Austria, Germany, France and Italy. From the time point of view the formation of rescue service dates from the middle of the 19th century. The greatest reason for an increasing amount of people (tourists) coming to the mountain terrain in Europe was mostly the scientific-technical progress in the second half of the 19th century. Due to the construction of railways throughout Europe, development...
Statistika & My (č. 5/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Center winery Nemcicky
Fialová, Petra ; Velehradská, Dagmar (referee) ; Dýr, Petr (advisor) ; Kalousek, Miloš (advisor)
The topic of this project is the new design concept for Centre for Viticulture and Wine Tourism in the region of the town Němčičky. It is a dominant building in open landscape. The main purpose of the centre is popularization of the local wineries under the trademark VOC Modré Hory. There is a viewpoint in the building as well, allowing the visitors to appreciate the stunning panorama of the wine region. Gentle curves of the surrounding landscape and refined regularity of the rows of grape vines were the inspiration for the layout of the building, as well as for the gradation of the façade. The façade itself is the defining feature of the building with its glued laminated timber columns. The columns form two rows, creating a shape of two ellipses and they are gradually rising to the top where the viewpoint can be found. In the core of the building is the tasting room which is spacious and airy. Also, there is wine archive and the facilities of the building. With pleasant weather outside, and there is no shortage of that in South Moravia, visitors can also enjoy the outer terrace. A stairway, which is copying the curve of the peripheral columns, leads from the terrace and by climbing the stairs visitors can reach the viewpoint.
Winter and summer tourism in Lipensko
ŠRÁMKOVÁ, Kristýna
Aim of the thesis will be analyze of winter and summer services in location Lipensko and market conditions based on mystery shopping, survey by guests, visitors and tourists or interview with company management a local stakeholders at the discretion of the author of the thesis. In thesis will be used historical, logical and comparative analytical methods with using an analysis of statistical data.
The proposal for new hiking trails in PLA Labské pískovce
BENČÍKOVÁ, Zdenka
The objective of this diploma thesis is search processing of tourism, his problematics and protection of the nature. In the other part this thesis deal with analysis of hiking trail in Labske piskovce PLA in focus of potentional atractive with proposal of new hiking trails in this location. Analysis containe all hiking trails in this location according to colored tourism distinction of trails. Proposal of new hiking trails was formed with regard on protection of nature thus at the same time was surrounding area approached for visitors as much as possible. Proposal comprise new and turisty often attended attractiviness. This proposal can produce increase of attractiviness in this district and the influx of new turists.

National Repository of Grey Literature : 112 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.