National Repository of Grey Literature 635 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Tunneling nanotubes and life cycles of viruses
Lišková, Jitka ; Horníková, Lenka (advisor) ; Španielová, Hana (referee)
Tunneling nanotubes are a specific type of an intercellular junctions. These structures are thin long protrusions of cellular membrane containing mainly F-actin and form connections between the cells. These structures facilitate intercellular transport and the cargo transported by tunneling nanotubes is very variable - from cellular organelles to ions and proteins. Moreover, intracellular pathogens, like bacteria and viruses can use these structures to spread in the organism. Transport of the whole virions or viral proteins mediated by tunneling nanotubes was described for several families of enveloped viruses, e.g. Retroviruses, Herpesviruses or Ortomyxoviruses. Viruses from these families use nanotubes to spread their own viral progeny to uninfected cells and this type of transport allows them to escape from control of the host`s immune system.
Externalities in Transportation Industry, their solution possibilities and related risks
Magaudo, Salvatore ; Skřehot, Petr Adolf (referee) ; Martincová, Jana Victoria (advisor)
The target of the diploma thesis is to explain the concept of externality in transport and evaluate the current state of the traffic situation in the city of Brno with a focus on the location Tomkovo square, where is in progress the construction of another part of a large city ring road. Externalities will be evaluated in the locality with emphasis on the negative ones and their solutions. Based on theoretical knowledge, the results of the evaluation of the questionnaire survey, a case study will be created with the current facts of the consequences of transport and will support changes and opportunities to improve the quality of life in the locality. The results will be presented in public administration.
Construction-technological stage of the lower construction of an apartment building in Miloslavov
Rumpel, Jonatán ; Vlčková, Jitka Laura (referee) ; Diaz, Yvetta (advisor)
The subject of this bachelor thesis is to elaborate on a construction – technological project of the substructure of an apartment building in Miloslavov, which is located in the newly established part of the village Miloslavov – Alžbetin dvor. The content of the work is the elaboration of an accompanying and summary technical report, broader transport relations, statement of acreage, technological regulations, time schedule, the design of machine set, control and tests plans and safety and health at work.
The issue of parking in Nove Zamky
Vajda, Ronald ; Radimský, Michal (referee) ; Matuszková, Radka (advisor)
This bachelor thesis deals with the issue of static transport in the town of Nové Zámky. The subject of this work is the analysis of static transport in the city. The city was divided into individual logical zones. Shortcomings were identified in the analytical part of the existing situation, an evaluation was made, a SWOT analysis was made, comparisons with other cities were made, and based on these aspects, adequate solutions were proposed in the design part. The proposed solutions are designed to contribute to an overall better situation in the city, not just in the field of static transport.
Mastic Asphalts
Škorík, Michal ; Dašek, Ondřej (referee) ; Hýzl, Petr (advisor)
This bachelor‘s thesis aims to closely showcase the knowledge of mastic asphalt. The theoretical part describes history, consistency of the mixture, production process and technique of application including the newest trends. The practical part includes the assessment of bulk density altogether with the functional tests of stiffness modulus and the resistance to low temperatures for the sample of mastic asphalt with polymer modified asphalt.
Creating a Logistics Concept with a Focus on Business in a Business entity
Pavlišová, Nikola ; Juřica, Pavel (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
Based on the conclusions of the analysis of the logistics concept and using the theoretical basis, proposals are defined for changes to the logistics concept and thus improve the order process in the company XY, s.r.o. The diploma thesis consists of the theoretical basis of the work and an analysis of the current state of the situation in company. The theoretical part of the thesis explains specific concepts of logistics. The analysis of the current state then describes the course of order from accepting orders to delivery to the customer and the individual procese in the company. In the design part several proposed solutions are presented in order to lead to the current order process and cost savings, and subsequently to higher costumer satisfaction.
Drones (UAVs) Used in the Commercial Sector
Roman, Maroš ; Krhutová, Milena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi něž patří zemědělský sektor, který se týká používání dronů v zemědělství a manipulaci se zvířaty. Druhý sektor je průmyslový. Zde jsou drony popsány pro použití jako monitorovací zařízení a práce jde do podrobností o tom, jak mohou být drony použity v dopravním průmyslu. Třetí sektor je vědecký a týká se využití dronů v geologii, lesnictví, archeologii, biologii a meteorologii. Posledním sektorem, který je analyzován, je sektor zábavního průmyslu, v němž je popsáno použití dronů voblasti zábavy a osobního použití. Práce také uvádí některé z dalších specifických použití dronů, jako je územní plánování a reakce na katastrofy. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, jsou různé otázky spojené s používáním dronů vkomerční sféře. Konkrétně se jedná o obavy o soukromí, technická omezení apřípady vpádů do vzdušného prostoru v důsledku nedostatečné vládní regulace.
Bus terminal Hranice na Moravě
Lehnert, Dominik ; Tomáš, Martin (referee) ; Marek, Jiří (advisor)
The author aims to create a modern bus station in Hranice na Moravě. He works with the object like a statue. Using modern software, he models the mass of the object as in modeling with sculptural clay.
Jewish Community in Čkyně
Smilová, Jana ; Míšková, Alena (advisor) ; Foltýn, Dušan (referee)
The aim of this bachelor thesis is to introduce the perished Jewish community in Čkyně, especially its last members. The work is based on the study of the archival documents in the relevant archives and on the articles in the regional volumes. The first part of this work contains the literature and archival sources used in this work. Then the introduction of the history of the jewish community from the end of the 16th century to the period of the World War II follows. These are supplemented with the basic pieces of information about the history of the Jews in Bohemia. Without that it would not be possible to set this small community into a wider context. The main part of this work is to elaborate the fates of the last members of this Jewish community which is mostly based on the study of the archival documents. The stories of lives of the particular people who had belonged to this community or had been in some kind of contact with it are described. These stories make the theoretical part about the history of the Jewish community a very personal and approachable matter. This part ends with the description of the holocaust which brought this Jewish community into its end. A special chapter is given to the Jewish cemetery and the synagogue which are the only visible reminder of the Jewish settlement at this place.
Traffic criminal offences incurred while intoxicated addictive substances.
Hrušková, Marie ; Fidesová, Hana (advisor) ; Šejvl, Jaroslav (referee)
BIBLIOGRAPHIC IDENTIFICATION University: Charles University Faculty: 1. lékařská fakulta Clinic of Addictology School year: 2016/2017 Autor's first name and surname: Bc. Marie Hrušková Specialization: Addictology Supervisor: Mgr. Hana Fidesová, PhD. Pages: 102 The name of thesis: Traffic criminal offenses incurred while intoxikated addictive substances. Abstract Background: Until the investigations indicate that addictive substances in transport are serious social and security problem. Studies attribute the most efficient for drivers caught several times - repeatedly with a concentration of 1.5 g / kg and higher, unfortunately, but at higher concentrations higher probability of risk of addiction, which is due to natures rehabilitation programs, counterproductive, because mastering addiction is not the goal of the course (Ferguson et. all., 2001). Goals: The aim of this paper is to explore the issue of traffic offenses where the offender is in a state of excluding fitness to drive, which brought about the consumption of addictive substances and follow-up upon return of a driving license in the period from 1 January 2014 to 31 December 2015. Research questions: a) What is the age of the offenders at the time of the offense proceedings in a state that excludes eligibility? b) What is the source of livelihood...

National Repository of Grey Literature : 635 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.