Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electrochemical Properties of Mixed Self-Assembled Monolayers Based on Terpyridine Transition Metal Complexes
Kocábová, Jana ; Nováková Lachmanová, Štěpánka ; Vavrek, František ; Valášek, M. ; Hromadová, Magdaléna
This work presents the electrochemical characterization of mixed self-assembled monolayers\n(SAMs) of [Os(terpy)2]2+ and terpyridine connected by tripodal anchoring groups to the\npolycrystalline gold bead electrode and provides a comparison with SAM based on\n[Os(terpy)2]2+ tripodal molecules without diluting terpyridine tripodal molecules. It is shown\nthat both arrangements enable reproducible preparation of well-defined compact films. The\nelectron transfer rate constant for mixed SAM was determined from cyclic voltammograms\naccording to Laviron’s analysis and compared with the rate constant obtained previously for\nSAM containing only [Os(terpy)2]2+ tripod.
Fluorinated macrocycles for 19F MRI
Šmelko, Andrej ; Hermann, Petr (vedoucí práce) ; Blahut, Jan (oponent)
Kontrastní látky pro 19 F MRI jsou poměrně novým, rozvíjejícím se odvětvím v rámci medicínských a chemických věd. Tato práce navazuje na předešlé výsledky v této oblasti a zaobírá se syntézou a relaxomětrickou charakterizací nového typu komplexu Ni2+ , který by mohl najít uplatnění v 19 F MRI.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.