Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hračka nebo toxický odpad?: Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z recyklovaných plastů.
Petrlík, Jindřich ; Straková, Jitka
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z recyklovaných plastů. Studie vznikla v rámci projektu Recykluj bez jedů a jejím cílem je upozornit na problematiku recyklace plastů s obsahem toxických látek a jejich návratu do oběhu v podobě nových výrobcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Závěrečná zpráva hodnotící otravy volně žijících zvířat v přírodě
Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Brno ; Mrlík, Vojtěch
Studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2004 "Problematika otrav volně žijících ptáků karbofuranem" (UP 000206). V roce 2005 pokračoval autor v analýzách karbofuranu v dodaných mrtvých tělech obratlovců, především ptáků. Současně byla problematika prezentována před veřejností. Studie je doplněna přehledem vyšetřených otrávených ptáků a korespondencí související s vyšetřeními a rozbory mrtvých těl.
Problematika otrav volně žijících ptáků karbofuranem
Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Brno ; Mrlík, Vojtěch
Karbofuran: složení, použití, přípravky používané v České republice a způsoby aplikace. Toxicita: účinky, důsledky, hodnoty toxicity, ovlivnění toxického účinku látky, toxicita u savců, u ptáků, ovlivnění toxického účinku látky, metabolismus - odbourání, klinické příznaky otravy. Výsledky rozborů: Materiál a metodika, ohledání mrtvých těl, rentgenologické vyšetření, pitevní vyšetření, chemické vyšetření. Zhodnocení výsledků vlastních analýz: objektivní stanovisko, účinek mírné dávky karbofuranu, letální následky po pozření intoxikované návnady, indicie svědčící pro otravu karbofuranem. Závažnost karbofuranu jako prostředku používaného k trávení volně žijících živočichů: kvantitativní a kvalitativní charakteristika otrav, záměrné trávení volně žijících zvířat, spektrum trávených živočichů, otrava vzácných a ohrožených druhů zvířat.
Závěrečná zpráva hodnotící výsledky analýz provedených u volně žijících živočichů s podezřením na otravu karbofuranem
Mrlík, Vojtěch
Studie navazuje na studii Problematika otrav volně žijících ptáků karbofuranem z roku 2004. Obsahuje chronologický přehled volně žijících zvířat evidovaných s podezřením na otravu karbofuranem v roce 2006.
Simulovaná dopravní nehoda cisterny v Ústí nad Labem spojená s únikem chlóru
LANGOVÁ, Regina
Hlavním tématem předkládané diplomové práce je simulovaná dopravní nehoda vozidla převážející tlakové sudy s chlórem.Studie je zaměřena na vyhodnocení dopadu případné havárie na životy a zdraví obyvatel, posouzení rizik a míry nebezpečí dle vybraných metod a v neposlední míře na zjištění informovanosti obyvatel ústeckého kraje.V práci je detailně popsána dopravní nehoda s podrobným vyhodnocením rizik pomocí metody IAEA-TECDOC-727, což je kvantitativní hodnocení zdrojů rizika z hlediska ohrožení života osob.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.