National Repository of Grey Literature 580 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of forest vegetation based on time series of remote sensing data
Laštovička, Josef
Příloha k disertační práci: Abstrakt v AJ (Mgr. Josef Laštovička) Abstract This dissertation thesis deals with the study of forest ecosystems in the central Europe with the time series of multispectral optical satellite data. These forest ecosystems have been influenced by biotic and abiotic disturbances for the last decade. The time series of the satellite data with high spatial resolution allow the detection and analysis of forest disturbances. This thesis is mainly focused primally on free available Landsat and Sentinel-2 data, these two data types were compared. From methods, the difference time series analyses / algorithms were used. The whole thesis can be divided into two main parts. The first one analyses usability of classifiers for detection of forest ecosystems with per-pixel and sub-pixel methods. Specifically, the Neural Network, the Support Vector Machine and the Maximum Likelihood per-pixel classifiers were used and compared for different types of data (for data with high spatial resolution - Landsat or Sentinel-2; very high spatial resolution - WorldView-2) and for classification of protected forest areas. The Support Vector Machine were selected as the most suitable method for forest classifications (with most accurate outputs) from the list of selected per-pixel classifiers. Also, Spectral...
Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management
Chládek, Ivo ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Analytická část obsahuje představení společnosti, analýzu finančních výkazů za zvolené období, statistickou analýzu pro stanovení trendu a předpověď budoucích výsledků a také zhodnocení dosažených výsledků. Závěrečná část je věnována návrhům opatření pro zlepšení finanční situace podniku.
Mathematical Methods in Economics
Koudelová, Tereza ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
The bachelor thesis is focused on the analysis of POEX Velké meziříčí a.s company’s basic situation and financial statements. The first part explains financial indicators and statistical methods. The second part is based on the theoretical knowledge, where the calculations of selected economic indicators are performed and the trend of development of these indicators is determined using the application of time series and regression analysis. Lastly, the thesis summarises the financial situation of the POEX company and make suggestions to improve the company’s future behaviour.
Mathematical Methods in Economics
Fajfr, Lukáš ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
The bachelor thesis is focused on analysis of selected economic indicators of company D&D Elektromont using statistical methods. The thesis is divided into three separate parts. The first part is aimed at the introduction of the theoretical foundations needed to complete the analysis. The second part presents the company and analyzes its selected economic indicators. The third part summarizes the findings and proposes specific solution to improve company’s situation.
Mathematical Methods in Economics
Bednar, Stepan ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
This bachelor thesis deals with the financial analysis of the company Porr, a.s. by using statistical methods. The thesis is consists of two main parts. The first part is theoretical and focuses on financial analysis, describes regression analysis and time series. The second part includes the financial analysis and the prediction of further development for the company by using statistical method. Recommendations for improving the financial situation in the future are suggested as the conclusion of these parts.
Web Application for Graphical Visualization of Geospatial Time Series
Rykala, Kryštof ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Geografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných dohromady. Bez času navíc není možné vizualizovat geografické jevy, jako je vývoj různých geografických charakteristik (např. růst emisí uhlíku nebo šíření viru). Cílem této práce je vytvoření nástroje pro vytváření vizualizací geografických časových řad, které umožní data prezentovat a studovat. Řešení je vyvinuto jako nástroj aplikace Geovisto. Vyvinutý nástroj umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a animace geografických časových řad a zároveň je konfigurovatelný pro použití s obecnými daty. Uživatelé se znalostí programování mohou vytvářet nové Geovisto nástroje (např. tematické mapy) a pomocí nástroje pro práci s časem sami implementovat animace do nových tematických map.
Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods
Doležel, David ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The bachelor thesis is focused on the assesment of financial situation of the company Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. by using financial analysis and statistical methods. The first part deals with the description of goals, methods and processing. The theoretical part provides information about financial analysis, regression analysis and time series. The practical part contains the analysis of the company using the methods described in the theoretical part. In the last part, with the help of the achieved results, are proposed own solutions to the found problems and shortcomings.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Mičáková, Zuzana ; Novotná, Veronika (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The aim of this bachelor’s thesis is to design a software application, which with its functionality addresses the needs of the analysed company. This application enables the analysis of selected financial indicators, the development of which is then predicted for the following two years through the use of statistical methods. The thesis consists of the theoretical background needed to comprehend the issues of financial analysis of selected indicators and the used statistical methods. In the concluding part of the thesis, the suggestions and recommendations are formulated in the form of presentation of the software application itself and additional proposals based on the results of the conducted analysis of selected financial indicators and interviews with the company representative.
A Demand Forecasting Model for Bottled Beer
Bek, Klára ; Oulehla, Jiří (referee) ; Luňáček, Jiří (advisor)
This Bachelor thesis deals with building an econometric model of a bottled beer consumption forecast. The aim of this study is to provide such input in an investment plan, which considers purchasing a bottling line in a craft brewery. Besides it contains procedures of statistical and econometric model verifications in order to determine the optimal one.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Suszterová, Sandra ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
The bachelor thesis is focused on the development of a application to determine the financial situation of the company DEXTTER s.r.o. The application is created in the MS Excel software using the Visual Basic for Applications programming language. The application has options for calculating economic indicators, which are analyzed by statistical methods. Based on these analyzes, there are recommended suggestions to improve the financial situation of the selected company.

National Repository of Grey Literature : 580 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.