National Repository of Grey Literature 110 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Optimization of the cockpit ventilation system of a small transport aircraft
Vícena, Ondřej ; Charvát, Pavel (referee) ; Fišer, Jan (advisor)
This thesis deals with the optimization of the cockpit ventilation system of a small transport aircraft. The current system does not allow the ECS system to function without activating the main engines, which limits its effectiveness in ground operations. The theoretical part provides a basic theoretical framework for understanding and evaluating the thermal comfort in the cockpit, including heat transfer modes, cabin microclimate during different operating modes, and the definition of fundamental concepts related to ECS in pressurized and non-pressurized cabins. The experimental part focuses on the extension of the system with a suitable electric motor fan to provide cabin air supply even during ground operations at the airport. It includes testing the thermal effect of the supplied untreated air on the human body using a thermal manikin and a cabin simulator. In addition, heat removal from the body surface and subjective thermal sensation at different airflows and outlet routing were investigated for ambient temperature.
Zlín FCK Technology
Honzák, Jiří ; Kudla, David (referee) ; Štěpán, Marek (advisor)
Temperature is an integral part of every space, yet in today's world of technological solutions, few people realize how important role it plays in various aspects of architecture and the social ties of the people within it. This master thesis deals with the design of a universal parametric system of community porch houses with an emphasis on the use of the spatial character of temperature in the interior, and subsequently applies this system to a specific building design in Malenovice near Zlín.
Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort
Kazkaz, Mohammad ; Fiľakovský, Karol (referee) ; Šafařík,, Pavel (referee) ; Pavelek, Milan (advisor)
Teplota vzduchu je nejčastěji používaná k posouzení tepelného stavu vnitřního prostředí. Avšak teplota vzduchu sama o sobě, je v mnoha případech pro toto posouzení nedostatečná. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit tepelný stav vnitřního prostředí a specifikovat parametry, které na něj mají vliv. Teplota vzduchu, střední radiantní teplota, rychlost vzduchu a vlhkost vzduchu jsou čtyři základní parametry, které určují tepelný stav vnitřního prostředí. Vzhledem k tomu, že tepelný stav prostředí závisí na mnoha aspektech, byly odvozeny veličiny, které zahrnují kombinovaný účinek několika nebo všech těchto parametrů k určení tepelného stavu prostředí. Jedná se např. o efektivní teplotu, teplotu kulového teploměru, operativní teplotu, ekvivalentní teplotu, PMV a PPD indexy... aj. V dnešní době existuje spousta vysoce přesných senzorů, které mohou zhodnotit tepelný stav vnitřního prostředí. Z důvodu jejich vysoké ceny jsou používané převážně pro účely výzkumu. Předkládaná práce se převážně soustředí na vývoj kompaktního deskového senzoru pro vyhodnocení tepelného stavu vnitřního prostředí. Zaměřuje se hlavně na nízkou cenu senzoru společně s dostatečnou přesností. K dosažení cíle této práce jsou provedeny následující postupy: • Analýza environmentálních faktorů ovlivňujících tepelný stav prostředí. • Studium dopadu teploty vzduchu, střední radiantní teploty a rychlosti proudění vzduchu na tepelné indexy: teplotu kulového teploměru a operativní teplotu. • Teoretické porovnání teploty kulového teploměru a operativní teploty. • Navržení, rozvoj a konstrukce nového deskového senzoru pro posouzení tepelného stavu vnitřního prostředí. • Navržení a konstrukce testovací komory pro porovnávání senzorů tepelného stavu prostředí. • Kalibrace zkonstruovaného senzoru měřením fyzikálních veličin charakterizujících tepelný stav prostředí. • Testy směrové závislosti vyvinutého deskového senzoru a porovnání s kulovým teploměrem v testovací komoře. • Srovnání teoretických řešení s provedenými měřeními v testovací komoře. Výsledkem této práce je vlastní teoretické srovnání teploty kulového teploměru a operativní teploty ve vybraném rozsahu teploty vzduchu, střední radiantní teploty a rychlosti vzduchu pro možnost hodnocení tepelného stavu vnitřního prostředí pomocí kulového teploměru. Hlavním výstupem je však navržení a zhotovení jednoduchého deskového senzoru, který by byl dostatečně přesný pro měření tepelného stavu prostředí. V rámci disertace byla postavena také testovací komora a bylo provedeno testování vyvinutého senzoru pomocí měřicího systému INNOVA.
Database of typical clothing for cabin of cars
Toma, Róbert ; Pokorný, Jan (referee) ; Fišer, Jan (advisor)
In this bachelor thesis, there are processed databases of typical clothing for cabin of cars. Data are based on information from survey for both women and men for three seasons – summer, transitional season and winter. There are mentioned factors which affect thermal comfort and thermoregulation of human body. The thesis includes options how to measure thermal comfort and how we can evaluate results on different scales. Next, I process the way how we measure thermal resistance of each databases of clothing. Measurements are placed in climate chamber in VUT Brno and we are using manikin Newton made by Measurement technology Northwest. In the end, we mention some results and comparison of both genders.
Airflow inside of a passenger car
Bělka, Miloslav ; Štětina, Josef (referee) ; Charvát, Pavel (advisor)
This bachelor thesis deals with hearting, air-conditioning, air distribution and airflow in a cabin of a passenger car. Ventilation of the cabin is needed for acceptable level of indoor air quality. The air supplied into the cabin is conditioned by heating or air conditioning system in order to achieve an appropriate level of thermal comfort of the passengers. Various arrangements of automotive heating and air-conditioning systems are described in the thesis. The thesis also includes the description and results of a set of measurements of air temperatures and air velocities inside of a passenger car cabin.
Night Cooling in Condition of Czech Republic
Šíma, Jiří ; Katunský,, Dušan (referee) ; Plášek, Josef (referee) ; Šikula, Ondřej (advisor)
The PhD thesis deals with the theoretical evaluation of the potential use of night cooling techniques in condition of the Czech Republic. Mainly aims to evaluate the potential of night cooling, which uses the physical phenomenon of radiation against the night sky. This technique is widely used mainly in the dry and hot regions where there are the most suitable climatic conditions for this cooling method. The work is based on the current state of knowledge in the area of passive and low-energy cooling systems. These knowledges are applied to the conditions of Czech Republic and by using simulations of the energy, behaviour of the buildings explores the benefits in terms of improving of the internal microclimate and from the perspective of economy operation of conventional cooling equipment. In order to establish the benefits of night cooling on the operation of the building in the dynamically changing conditions, the modular simulation program TRNSYS was used, which is suitable for the analysis of energy systems of buildings and their behaviour. The results of simulation results were converted to thermal comfort parameters of the PMV and the PPD.
Optimizing The Design of Dry Floors
Hlavsa, Petr ; Chybík,, Josef (referee) ; Klečka,, Tomáš (referee) ; Tuza, Karel (advisor)
This dissertation deals with the optimization of the dry floor design by solving the innovative floor composition supported by the development of a new floor element, doing so from the point of view of building physics – especially the heat and mass transfer in buildings – with the consideration for the benefits for acoustics. It is aimed at dry floors application to modern timber structure. In the area of heat and mass transfer in buildings, the impact of thermal stability of rooms and its increase in the use of a new floor structure is investigated with the inclusion of a proposed element improving the thermal storage capacity of the floor. All this in the context of ensuring the possible floor heating integration. In the evaluation of thermal stability in rooms, those operating conditions that are accompanied by interrupted heating, are considered to be key. After describing the current state of solving this issue, the main focus of this dissertation is its own development and design of a specific floor element and its integration into the floor composition. An important part of the dissertation consists of related numerical simulations, its own experiment, relevant measurements in the experimental object, and their evaluation.
Evaluation System of Thermal Condition Environment and his Measurement Uncertainties Analyze
Košíková, Jana ; Němeček, Pavel (referee) ; Kureková, Eva (referee) ; Vdoleček, František (advisor)
The Ph.D. thesis deals with the evaluation of indoor thermal environment in which people are located. A great attention is paid to the thermal comfort. If a person in a given environment does not feel well, then makes mistakes. Thermal comfort is created many parameters that can be monitored and managed. These parameters include not only temperature but also other parameters such as the mean radiant temperature, operative temperature, humidity and air velocity and the draft. All these parameters can be measured. The standard ČSN EN ISO 7726 is written how and what the parameters are measured. Furthermore, this standard provides requirements for measuring equipment. There are many professional measuring devices. Unfortunately, these devices are very expensive. Therefore are within the project GACR 101/09/H050 - Research on energy- saving equipment to achieve the quality of the indoor environment at our faculty developed sensors for thermal comfort, which have showed comparable accuracy measurements as a professional , but it will be cheaper than professional. Knowledge of real parameters of the developed sensor thermal comfort environment is important, as with any other measurement devices, and also need to verified whether it has the required accuracy. In order to objectively sensors testing were developed two chambers - the testing and calibration chamber. The developed sensors were tested both in the open laboratory, and also in the test chamber. Then uncertainties measurement were calculated from the results of measurements This work deals with the evaluation of thermal comfort, the measurement of parameters of thermal environment, the evaluating the results of measurements and determining the measurement uncertainty of the sensors. In this thesis, based on these results, were recommended suitable sensors for measuring various parameters environment.
Primary School
Forman, Daniel ; Manová, Ludmila (referee) ; Maceková, Věra (advisor)
Thesis Theme is a primary school, namely the outbuilding primary school Havlíčkův Brod, Konečná 1884. I suggest first grade pavilion and pavilion with school canteen with kitchens. Pavilions are based on the footings. Pavilions are designed as a two-way system from the wall HELUZ. Construction of ceiling are from ferroconcrete slabs are cross reinforced, single-layer roof is flat with a classic sequence of layers. In addition to construction and process layout I solved also the statics of building in specialize of concrete structures. The following are also evaluated heat and acoustic requirements and requirements for fire safety of buildings. New pavilions are solved as wheelchair accessible. Pavilion of the first grade has two floors with 5 classes of stem, 1 vocational and 2 classes are earmarked for after-school clubs. This pavilion is connected to the connecting neck between the former pavilon A and pavilion B. Dining pavilion has one floor, which is divided in the school canteen and kitchen is connected to the connecting neck leading to the gym. The land is mildly sloping to the south side. All consstructions comply with the applicable standards and recommendations ČSN.
Thermal comfort of passengers at public transport stops
Junga, Petr ; Počinková, Marcela (referee) ; Rubinová, Olga (advisor)
This diploma thesis focuses on the evaluation of the thermal comfort of passengers at public transport stops, in the shelters of public transport, which are an integral part of urban technical equipment. This topic is gaining in importance especially with regard to climate change and related with increasing frequency of extreme weather events. First part of the diploma thesis is the theoretical part, dealing with public transport shelters from various theoretical points of view. The practical part of the diploma theses deals with experimental measurements of selected physical quantities in the interior and exterior of eleven public transport shelters in the city of Brno, during the six months of 2020 (cold and warm periods). The facts found by experimental measurements for individual shelters are compared and evaluated, with the final selection of the optimal model of the technical solution of the shelter.

National Repository of Grey Literature : 110 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.