Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 315 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Polyfunkční dům
Volková, Markéta ; Jelínková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řešení projektové dokumentace polyfunkčního domu nacházejícího se v Kroměříži. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepený. V suterénu jsou sklepní kóje, dílna, sklad, technická místnost a podzemní garáž. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, kavárna s kapacitou 20 osob a lékárna. Dále jsou tu dva bezbariérové byty. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je tvořeno z bytových jednotek, kterých je celkem osm. Skladba střechy je řešena jako jednoplášťová plochá vegetační střecha nebo pochozí střecha. Obvodové a vnitřní nosné zdivo jsou z tvárnic Heluz. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropy.
Penzion Amerika
Pokorný, Patrik ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt se nachází na samotě v rekreační oblasti na okraji města Velké Meziříčí. Penzion je řešen jako budova pro ubytování a stravování s oddělenou klidovou zónou s pokoji pro hosty a restaurační částí. Oba celky spojuje vstupní hala s recepcí a komunikačními prostory. Ubytovací sekce je rozdělena do tří nadzemních podlaží. Restaurace v přízemí i salón s terasou v podlaží nad mají na jižní straně osazený prosklený lehký obvodový plášť. Ten je dominantou celého objektu a umožňuje krásný výhled na okolní přírodu.
Rodinný dům s provozovnou
Dýnková, Eliška ; Hobzová, Klára (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Objekt se nachází v nezastavěné lokalitě obce Prace v katastrálním území Prace, Brno-venkov na parc. č. 776/7 a 776/8. Pozemky se nachází na ulici Blažovská. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s částečným podsklepením a valbovou střechu malého sklonu. Součástí této novostavby je také venkovní sklad a otevřené garážové stání s plochou střechou, která tvoří prostor terasy v druhém nadzemním podlaží. Dvě terasy se nachází i v prvním nadzemím podlaží. Rodinný dům je dominantní stavbou díky sloupům nesoucí terasu a balkon na východní straně a tvoří podpůrnou konstrukci pro valbovou střechu, dále díky francouzským oknům od firmy RI- okna, navrženým v obou podlažích a dekorativnímu podbití střechy a dělících pásů z polystyrenu od firmy JKR GROUP. Objekt má dva hlavní samostatné vstupy a dva vstupy vedlejší. Hlavní vstup do rodinného domu se nachází v úrovni prvního nadzemního podlaží, kde jsou navrženy kuchyň se vstupem na terasu, obývací pokoj, hygienické zařízení a dále třeba prádelna se vstupem na zahradu. Hlavní vstup do provozovny cukrárny se nachází taktéž v úrovni prvního nadzemního podlaží a je řešen jako bezbariérový. Součástí cukrárny je sklad, toaleta a kuchyňka pro dvoučlenný personál. Druhé nadzemní podlaží tvoří hygienické zařízení, pokoje a ložnice s šatnou a přístupem na terasu. V suterénu se nachází technická místnost, hygienické zařízení, sklady, sklep a posilovna. V rámci provozu cukrárny je navrženo venkovní parkovací stání pro 3 automobily a jedno stání pro osoby ZTP a ZTPP.
Novostavba komerčně-administrativního centra v Ostravě
Vdovina, Mariia ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentace novostavby komerčně-administrativního centra v Ostravě. Objekt je částečně podsklepen, maximální počet nadzemních podlaží – 3. Budova obsahuje několik kategorií ploch. Největší z nich jsou kancelářské plochy a plocha restaurace. Celkový počet zaměstnanců centra je 73, včetně 63 pracovníku administrativy a 10 člověk obsluhy restaurace. V budově jsou také navřeny hygienické zařízení, prostory pro odpočinek, přípravu jídla, prostory pro jednaní, skladovací plochy a kartotéky, místnosti pro technické zařízení. Objekt má skeletový rámový systém z monolitického betonu. Obvodové zdivo a vnitřní stěny jsou navřeny ze zdiva Porotherm. Objekt je zastřešen obecnou a vegetační plochou střechou. Fasád budovy je provětrávaný, oplechování titanzinkovými panely DEKCASSETTE a DEKLAMELLA IDEAL. Zateplení budovy provedeno pomoci kontaktního systému ETICS s tepelně izolačními deskami z minerální plsti. Diplomová práce je zpracována ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby.
Rodinný dům ve svahu
Zachar, Dominik ; Bartlová, Jana (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům ve svahu. Stavba se nachází v obci Vnorovy na pozemku parcelního čísla 1382. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní patro. Je založen na základových pasech a je opatřen kontaktním zateplením Konstrukční systém suterénní části je ze ztraceného bednění DEK, strop je z Filigránových stropních desek. Konstrukční systém nadzemní části je tvořen keramickými tvarovkami HELUZ, strop tvoří opět Filigránové stropní desky. Střecha je plochá jednoplášťová. Hlavní vstup je v 1.NP do zádveří.
Bytový dům
Motl, Matěj ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
V bakalářské práci řeším bytový dům, který má čtyři nadzemní podlaží a je plně podsklepen. Suterén slouží jako skladovací prostor s technickým zázemím. Nadzemní podlaží pak slouží pro bydlení. V bytovém domě je celkem 12 bytů. V prvním nadzemním podlaží jsou 4 byty, v patře druhém a třetím jsou 3 byty a v posledním čtvrtém patře jsou byty 2. Byty ve čtvrtém podlaží vynikají terasou, která je kryta rolovací markýzou. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 24,2 x 12,7 m s plochou střechou. Svislé konstrukce tvoří zděný systém POROTHERM. Konstrukce vodorovné pak skládaný (vložkový) strop POROTHERM. Objekt je situován v centru obce Horní Čermná.
Bytový dům
Mikudík, Patrik ; Novák, Michal (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Považskej Bystrici. Objekt bytového domu je navržen jako šestipodlažní částečně podsklepený objekt. V nadzemních podlažích se nacházejí prostory pro pronájem, sklepy a 48 bytů, v podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a hromadné garáže s 20 parkovacími místy. Každý byt na druhém až čtvrtém podlaží má balkón a v případě mezonetových bytů umístěných na pátém a šestém nadzemním podlaží jsou to terasy se zelenou střechou nebo balkóny v střední části objektu. Svislý konstrukční systém tvoří železobetonové obvodové zdi a vnitřní železobetonové sloupy v kombinaci s vnitřním nosným jádrem. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Zastřešení objektu je řešeno jako plochá jednoplášťová střecha, v místě teras je to zelená plochá střecha. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Rodinný dům s provozovnou
Márová, Aneta ; Jelínková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou – projekční kanceláří se svým zázemím. Stavba je situována v intravilánu města Hradec Králové na rovinatém pozemku. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Je nepravidelného půdorysu s maximálními rozměry 14,32 m x 15,32 m a s výškou hřebene sedlové střechy 7,66 m. Tato sedlová střecha zastřešující hlavní dvoupodlažní část stavby má sklon 30° a nad jednopodlažní částí je navržena pultová střecha se sklonem 12°. K jihozápadní straně objektu přiléhá prostorná terasa s posezením, která je přístupná z obývacího pokoje doplněná venkovním bazénem. Celý objekt obklopuje zahrada osázená novými stromy a keři. Součástí je i okrasné jezírko umístěné na pozemku u vstupu do domu. Celý komplex bude doplněn o malou parkovací plochu. Z hlediska dispozice daný objekt vyhoví nárokům na bydlení čtyřčlenné rodiny. Součástí objektu je i projekční kancelář umožňující majiteli práci z domu. Svou velikostí obytné a užitkové plochy patří rodinný dům mezi domy střední velikosti se čtyřmi pokoji, obývacím pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou, hostinským pokojem, zázemím a garáží pro jeden osobní automobil. Zastřešený hlavní vstup do zádveří objektu je přístupný ze severovýchodní části pozemku. Odsud lze vstoupit do projekční kanceláře nebo do schodišťové haly obytné části umístěné v prvním nadzemním podlaží ve středu objektu. V tomto podlaží je při jihovýchodní fasádě objektu situován také hostinský pokoj a technická místnost. V jihozápadní části prvního nadzemního podlaží nalezneme prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní sloužící pro společenský život rodiny během dne. Severozápadní strana je určena pro sociální a provozní zázemí objektu, umístěny zde jsou sociální zázemí, spíž, spisovna, sklad a garáž. V podkroví jsou situovány ložnice členů rodiny s šatnami, sociální zařízení, herna a komora.
Reconstruction of the house on plot no.47 in Slavkov u Brna
Kukučka, Lukáš ; Polášek, Josef (oponent) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
The subject of this bachelor thesis is the design of a complete reconstruction and modernization of an existing family house in the center of Slavkov u Brna. The existing building is located in a terraced house in Husova Street. The new state includes a complete modernization of the interior, reconstruction of the original historic facade, the outbuilding of the original building and the superstructure of a new one with a link to the original object. The new state has one underground floor, three above – ground floors and a terrace. There are three apartments, two offices and three garages on the upper floors. There is a warehouse in the basement. In the existing building, the original supporting system made of polygonal walls is preserved, modified and supplemented with supporting components. New outbuilding has a transverse wall supporting system and ceiling structure made of monolithic reinforced concrete. Ceiling structures are interconnected with supporting walls. Facade insulation is solved by the ETICS system and the historic facade on the south side is renovated. The roof over both objects is created by a combination of sloping and flat roofs with a connection to the surrounding buildings. Bachelor thesis includes the creation of project documentation for construction execution according to the assignment.
Rodinný dům Březolupy
Jurák, Ondřej ; Skřek, Daniel (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou v podobě rehabilitační ordinace v Březolupech. Jedná se o samostatně stojící objekt. Budova rodinného domu je částečně podsklepena a má dvě nadzemní podlaží. Funkčně je členěna na dvě části – rodinným dům pro čtyřčlennou rodinu a rehabilitační ordinaci pro jednoho pracovníka, která je jednopodlažní a půdorysem ohraničuje pozemek. Obě části nejsou vzájemně propojeny. Konstrukčně je budova navržena jako tradiční zděná stavba na základových pasech, suterénní zdivo je tvořeno z betonových tvarovek ztraceného bednění. Nadzemní podlaží je vyzděno z cihelných tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha, nad garáží a ordinací je navržena vegetační střecha. Fasáda objektu je částečně jako ETICS a částečně jako provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 315 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.