Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Talentové show v České republice a ve světě - analýza vybraných talentových formátů a jejich postupů v televizním vysílání a jejich vliv na chování publika
Králová, Michaela ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce mapuje historický vývoj reality TV a reality show se zaměřením na specifický žánr talentových pořadů, který platí ve světě i v České republice za současný fenomén v zábavním průmyslu televizního vysílání. S využitím metody orální historie jsou podrobněji vysvětleny principy fungování těchto show na vybraných formátech a je poukázáno, jak odlišné nebo shodné strategie se mohou v pořadech po celém světě vyskytovat. Dále se práce zaměřuje na strukturu a úroveň produkce, hlavní rysy v povaze a v chování publika, jako například utváření vztahu diváka k aktérům pomocí osobních příběhů nebo celebritizace a heroizace soutěžících. Dalším bodem analýzy je vykreslení ekonomických tezí a zásad, na kterých talentové show fungují a podle kterých se na televizním trhu orientují a řídí. Práce přibližuje pojmy jako "afektivní ekonomika", "budování lovemarks" či "inspirativní fanoušek", které jsou příznačné právě pro éru konvergence médií, kterou talentové show výrazně zastupují. Na závěr práce vykresluje i roli poroty a její specifické vlastnosti, které jsou nezbytné pro sledovanost a případný úspěch daného pořadu, a následovně poukáže na typické znaky talentových show, které fungují jen na české půdě, a které jsou odlišné od světových formátů v zahraničí. Příkladem může být unikátní...
Mediální masáž, aneb, Jsou opravdu defenzivní akcie tak výhodné v dobách krize?
Vataha, Jiří
Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat do defenzivních akcií anticyklických odvětví. Pro vyvrácení toto faktu jsem zvolil defenzivní akcii anticyklického odvětví služeb zábavního průmyslu - akcii Walt Disney Co. Vývoj této akcie porovnávám s vývojem na kapitálovém trhu v době hospodářské krize z let 2008/2009. Pomocí korelace a grafické komparace akcie s indexem zábavního průmyslu indexu Dow Jones a indexu Dow Jones Industrial Average jsem došel k závěru, že výše zmíněné tvrzení je nesprávné. Akcie se v době krize chová stejně volatilně jako samotný trh a silně s ním koreluje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.