Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technologie výroby trandičních jídel Kareliijské oblasti Ruska
Gladkaia, Iuliia
Cílem bakalářské práce bylo vypracování literárního přehledu o Karelské republice v Ruské federaci, o výrobě tradičních jídel v této oblasti, a zjištění celkové senzorické přijatelnosti vybraných výrobků. První část je věnována specifikaci oblasti, podmínkám vzniku tradičních pokrmů, popisu základních surovin a technologiim výroby. Druhá cást se tyka praktického senzorického hodnocení vybraných výrobků. Na ústavu technologie potravin byly vyrobené „kalitky“ – druh žitno-pšeničného pečiva s bramborovou a tvarohovou náplní. Byl vytvořen senzorický dotazník, hodnocení se zúčastnilo 10 proškolených studentů. Hodnotily se vnější a vnitřní znaky jakosti, 80 % hodnotitelů lépe vyhovovala náplň bramborová, výrobek byl díky ní vláčný a chutnější. Výsledky byly zpracovaný graficky. Z popisné metody hodnocení je patrné, že dany tradiční pekařský výrobek je senzorický přijatelný i pro české strávníky.
Technologie výroby ochucených ciderů
Jarešová, Jana
Tato práce se zabývá technologií výroby ciderů, ochucených ciderů a především ledových ciderů založených na kryokoncentraci. Vyrobeny byly tři druhy cideru: klasický cider – fermentací jablečné šťávy, cider inspirovaný Quebeckým „cidre de glance“ ledovým ciderem – metodou kryokoncentrace a cider vymražený zpětně tzv. „applejack“ – vyrobený z části klasického cideru pomocí následné kryokoncentrace. První ročník byl z moštu odrůdy Idared, druhý ročník byl z moštu odrůdy Golden Delicious. Analyticky byl hodnocen obsah antioxidantů, alkoholu, zbytkového cukru, titrovatelných kyselin a hodnota pH.
Technologie výroby cideru
Jarešová, Jana
Bakalářská práce se zabývá problematikou technologického postupu výroby cideru, který se liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i producent od producenta. Práce obsahuje několik částí. Nejprve je popsána česká legislativa cideru, dále historie v kontextu zemí s dlouhou ciderovou tradicí, celý technologický postup seřazený v jednotlivých krocích uspořádaných logicky za sebou od výběru jablek po stáčení cideru. V poslední části bylo cílem přiblížit situaci ciderů na českém trhu a představit několik českých producentů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.