Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rostoucí dětská postýlka
Adam, Martin
Diplomová práce se zabývá tématem rostoucí dětské postýlky. Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrh konstrukce pro rostoucí dětskou postýlku pro děti od 0 do 7 let věku a následným možným využitím jako psací stůl, která bude respektovat normativní požadavky všech tří skupin. V teoretické části autor přináší pohled na historická řešení, soudobá řešení a vztah materiálu a technologii. Praktickou část diplomové práce bude tvořit návrh rostoucí dětské postýlky, respektující skloubení požadavků normativních a výsledků ankety. Výsledkem diplomové práce bude nejen návrh a technické konstrukční výkresy v CAD programu, ale také kusovník a přímé vyčíslení materiálových nákladů na výrobek.
Konstrukce skladebního stolu pro malé obytné prostory
Adam, Martin
Bakalářská práce se zabývá tématem skladebního stolu pro malé obytné prostory. Hlavním cílem je vytvořit návrh skladebního stolu, který bude plnit požadavky jídelního stolu při zachování všech náležitostí jednak rozměrových, tak i ergonomických. V teoretické části autor přináší pohled na historická řešení, soudobá řešení a vztah materiálu a technologii. Praktickou část tvoří návrh skladebního stolu se zachováním požadavků zadávající firmy, výpočet stability a samotné technické řešení. Vše se opírá o poznatky z teoretické části. Výsledkem práce je technický výkres v programu AutoCad, stanovení ceny a kusovník.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.