Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh mechanické závory
Vaníček, David ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
V první části této bakalářské práce je provedena rešerše různých konstrukcí existujících mechanických závor určených pro hlídaná parkoviště automobilů. S ohledem na vhodnost jejich využití a dále dle parametrů uvedených v zadání, je proveden výběr patřičného konstrukčního řešení. Další část je výpočtová, kde je návrh a výběr komponent mechanické závory podložen funkčními výpočty. Součástí práce je výkresová dokumentace.
Návrh mechanické závory
Vaníček, David ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
V první části této bakalářské práce je provedena rešerše různých konstrukcí existujících mechanických závor určených pro hlídaná parkoviště automobilů. S ohledem na vhodnost jejich využití a dále dle parametrů uvedených v zadání, je proveden výběr patřičného konstrukčního řešení. Další část je výpočtová, kde je návrh a výběr komponent mechanické závory podložen funkčními výpočty. Součástí práce je výkresová dokumentace.
Digitální archivace výkresové dokumentace
Müllerová, Michaela ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Houra, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá archivací dokumentů se zaměřením na výkresovou dokumentaci ve firmě Mondi Štětí a.s., na popis co to je výkresová dokumentace a s jakými dalšími typy dokumentů se lze ve firmě setkat. Cílem bakalářské práce je zachycení způsobu archivace výkresové dokumentace ve firmě Mondi Štětí a.s., zhodnocení využití produktu Microsoft SharePoint 2010 a srovnání s původním způsobem archivace těchto dokumentů v listinné formě. Dokument je rozdělen do pěti částí. V první části je stručně popsaná charakteristika firmy Mondi Štětí a.s., předmět její činnosti a typy dokumentů se kterými firma denně pracuje. V následující části je popsán produkt Microsoft SharePoint 2010, který firma v současné době zavádí do provozu a zdůvodnění výběru právě tohoto softwaru. V další kapitole je popsán způsob digitalizace dokumentů a jejich užívání ve společnosti. A dále se zde nachází analýza využití Microsoft SharePointu 2010 v porovnání s ručním způsobem archivace, včetně vyhodnocení ankety, kterou jsem předložila zaměstnancům firmy. Přínosem bakalářské práce je podklad pro vedení firmy dokládající, že využití produktu Microsoft SharePoint 2010 je mnohem efektivnější, než vést archivaci v ruční podobě. Navíc analýzou starého systému archivace a analýzou nového způsobu získá firma Mondi Štětí a.s. představu o tom, zda je výhodné tento systém využít i na ostatní typy dokumentů, které jsou zatím pořád vedené pouze v papírové podobě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.