Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace ve vybraném podniku
SCHREIEROVÁ, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací ve vybrané firmě s cílem navrhnout novou komunikační kampaň, která bude v souladu se současnými trendy v komunikaci. Cílem teoretické části je seznámení se s metodami, pojmy a nástroji marketingové komunikace. V praktické části je nejdříve stručně popsaná charakteristika vybrané firmy, kterou je cestovní kancelář Fischer a v další části je provedena analýza současných využívaných komunikačních nástrojů a situační analýza CK Fischer, které slouží jako podklad pro návrh komunikační kampaně. Komunikační kampaň je navrhnuta s ohledem na moderní přístupy v komunikaci a to včetně rozpočtu.
Návrh marketingového plánu relaxačního komplexu
Tužová, Lucie ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Název práce: Návrh marketingového plánu relaxačního komplexu Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit marketingový návrh relaxačního komplexu. Úkolem je objasnit situaci na trhu fitness center v ČR a částečně i ve světě. Dále i prozkoumat sféru wellness a nalézt inovativní prostředky, jež jsou používány v moderních sportovních zařízeních. Práce zahrnuje marketingový mix poskytovaných služeb. Metody: V metodologické části se tato práce opírá o analýzu konkurence v oblasti wellness a fitness v rámci Prahy. Dále práce využívá analýzy požadavků zákazníka v oblasti wellness a hloubkového rozhovoru s manažery fitness a wellness center. Analýzu vnějšího a vnitřního prostředí shrnuje swot analýza. Výsledky: Práce obsahuje marketingový mix služeb navrhovaného relaxačního komplexu, v němž se lze dočíst, jaká je idea wellness centra, jaké poskytuje služby a produkty, jaký upřednostňuje přístup a prezentaci produktu. Dále navrhuje určitý způsob propagace komplexu, cenovou politiku a obsahuje otázky personalistiky. Klíčová slova: Wellness centrum, fitness centrum, marketingový plán, inovace, marketingový mix, cílové trhy.
Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství
Mazůrek, Václav ; Nejezchleb, Lubomír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy rizik, trhu, konkurence a navrhnout marketingový, finanční a organizační plán.
The expansion of Czech company to the Slovak market
Senková, Katarína ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Filová, Andrea (oponent)
Cílem mé práce je zhodnotit, zda má česká společnost Pelmi spol., s.r.o. možnost prosadit se na slovenském trhu. To znamená, že na základě zpracované analýzy cílového trhu, jeho SWOT analýzy, konkurence a ekonomických charakteristik je navrhnout vlastní doporučení, jakou formu vstupu by společnost Pelmi spol., s.r.o. měla zvolit.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.