Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výpočet aerodynamických charakteristik nosiče pro nízkou oběžnou dráhu
Fojtl, Michal ; Navrátil, Jan (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozborem aerodynamického ohřevu nosné rakety ve vzestupné fázi letu za pomocí CFD simulací. Na základě existujících lehkých nosičů je vybrána trajektorie a navržena geometrie obalu satelitu. Kritické režimy letu jsou identifikovány pomocí 2D výpočtů a v těchto režimech je proveden rozbor pomocí osově symetrického případu. Výsledky simulací jsou porovnány s hodnotami získanými z teoretických a polo-empirických vztahů.
Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM
Šimík, Marcel ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané komoře, kterou se práce zabývá. Dochází zde k výrobě experimentální komory pro analýzu rázové vlny, a proto bylo hlavním cílem této diplomové práce analyzovat průběh proudění v této komoře. Pomocí programu Ansys Fluent byly provedeny simulace charakteristického proudění, které vzniká při čerpání vakuových komor a to nadzvukového proudění v nízkých tlacích, na které byl aplikován nejvhodnější turbulentní modul stejně jako stupeň diskretizace. Výsledná analýza tohoto průběhu proudění se zaměřila zejména na lokalizaci rázové vlny, jejíž experimentální důkaz má podat stínová optická metoda, která je součástí nového konceptu komory. Základ pro simulaci dané komory byl převzat od Dr. Danilatose, s nímž byly závěrem této práce vzniklé výsledky porovnávány.
Analýza nadzvukového proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře elektronového mikroskopu
Matloch, Roman ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně předložená diplomová práce se bude zabývat analýzou a vyhodnocením vlivu nadzvukového proudění na tlak a hustotu v dráze primárního svazku elektronů v komoře diferenciálního čerpání. Jako nástroje pro analýzu, vyhodnocení a prozkoumání dané problematiky budou použity systémy CAD a CAE (Computer Aided Engineering - počítačová podpora inženýrských prací). Současně bude vytvořena metodika výpočtu uplatnitelná pro nadzvukové proudění v oblasti nízkých tlaku v systému ANSYS CFX.
Topical Problems of Fluid Mechanics 2022
Šimurda, David ; Bodnár, T.
Proceedings consist of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. \n
Topical Problems of Fluid Mechanics 2023
Šimurda, David ; Bodnár, T.
Proceedings contain collection of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2023. Majority of papers is concerned with numerical simulations covering wide range of applications in fluid mechanics.\n
Proceedings of Topical Problems of Fluid Mechanics 2021
Bodnár, T. ; Neustupa, T. ; Šimurda, David
The aim of the conference is to publish and to discuss the latest results of theoretical, experimental and numerical research in fluid mechanics.
Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny
Hála, Jindřich ; Šimurda, David ; Luxa, Martin ; Fürst, J. ; Bobčík, M. ; Novák, O. ; Synáč, J.
Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně parní turbíny. Předmětem výzkumu je zejména vývoj a vzájemná interakce vírových struktur a jejich vliv na ztráty mechanické energie a výstupní úhel. Analýzy jsou založeny na RANS výpočtech a pneumatických měřeních uskutečněných ve vysokorychlostním aerodynamickém tunelu.
Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-8 Cascade
Luxa, Martin ; Šimurda, David
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on a new variant of tip section, intended for long rotor blade.
Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM
Šimík, Marcel ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané komoře, kterou se práce zabývá. Dochází zde k výrobě experimentální komory pro analýzu rázové vlny, a proto bylo hlavním cílem této diplomové práce analyzovat průběh proudění v této komoře. Pomocí programu Ansys Fluent byly provedeny simulace charakteristického proudění, které vzniká při čerpání vakuových komor a to nadzvukového proudění v nízkých tlacích, na které byl aplikován nejvhodnější turbulentní modul stejně jako stupeň diskretizace. Výsledná analýza tohoto průběhu proudění se zaměřila zejména na lokalizaci rázové vlny, jejíž experimentální důkaz má podat stínová optická metoda, která je součástí nového konceptu komory. Základ pro simulaci dané komory byl převzat od Dr. Danilatose, s nímž byly závěrem této práce vzniklé výsledky porovnávány.
Výpočet aerodynamických charakteristik nosiče pro nízkou oběžnou dráhu
Fojtl, Michal ; Navrátil, Jan (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozborem aerodynamického ohřevu nosné rakety ve vzestupné fázi letu za pomocí CFD simulací. Na základě existujících lehkých nosičů je vybrána trajektorie a navržena geometrie obalu satelitu. Kritické režimy letu jsou identifikovány pomocí 2D výpočtů a v těchto režimech je proveden rozbor pomocí osově symetrického případu. Výsledky simulací jsou porovnány s hodnotami získanými z teoretických a polo-empirických vztahů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.