Národní úložiště šedé literatury 32 záznamu nalezeno  1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj důchodové reformy v České republice a její realizace v právní úpravě
Konárová, Radka ; Zemanová, Jana (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Resumé - Český jazyk Vývoj důchodové reformy v České republice a její realizace v právní úpravě Ve své práci usiluji o ucelený přehled důchodového systému v ČR, tak jak je v současnosti nastaven, dále představuji změny důchodového systému ČR, které naše právní úprava již postoupila a které s možnou pravděpodobností v blízké budoucnosti může postoupit, to vše v souvislosti s již zahájenou důchodovou reformou v ČR, a v závěru práce jsem se pokusila o vytvoření náhledu na dopad probíhajících právních změn daného systému. Nepříznivý demografický vývoj populace v ČR vede a povede k zvyšování počtu seniorů při snižování počtu plátců příspěvků do důchodového systému, což ve svých důsledcích ohrožuje jeho finanční udržitelnost. Taková situace si vyžádala přípravu a realizaci reformy stávajícího důchodového systému v ČR. Jsem přesvědčena jednak o tom, že oblast důchodového zabezpečení je jedním z významných ekonomických pilířů každého státu a zákony, které se této oblasti týkají, podstupují jedny z největších změn v posledních letech, a to jak v samotném obsahu, což představuje nabytí účinnosti nových zákonů a pozměněním stávajících zákonů, tak i v jejich provádění, a jednak o tom, že v konečném důsledku je tato oblast jedním z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Rigorózní práci...
Ochrana osobních údajů ve firmě
Vrbecký, Tomáš ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analyzu zacházení s osobními údaji ve firmě, která se řídí současnymi platnymi zákony o ochraně osobních údajů a návrh na implementaci nařízení GDPR a seznámení tohoto nařízení se zaměstnanci.

Národní úložiště šedé literatury : 32 záznamu nalezeno   1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.