Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interactive effects of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and UV-exclusion on yield, aboveground biomass and root development in winter wheat and spring barley
Rattanapichai, W. ; Klem, Karel
Within the manipulation experiment in open top chambers (Domaninek near Bystrice nad Pernstejnem) that allow simulation of elevated concentration of CO2 ([CO2]) (expected by the end of this century700 mu mol mol(-1)) and exclusion of solar UV radiation, the interactive effects of these environmental drivers together with nitrogen application were studied. Aboveground biomass at the time of harvest, grain yield and root area were studied in winter wheat (variety Bohemia) and spring barley (variety Bojos). From three replications of each treatment were the roots of four plants dug out from the soil and gently washed. Photos of roots taken using the digital camera were analysed by image processing software Image J (plugin SmartRoot). The result showed that the elevation of [CO2] increased the above ground biomass and grain yield. High level of nitrogen increased the stimulatory effect of [CO2] on the above-ground biomass and grain yield. Also UV exclusion stimulated the effect of the evaluated [CO2] on above-ground biomass and grain yield. UV exclusion resulted in higher root area than the treatment of non-exclusion of UV.
Vliv hustoty výsevu na výnos u vybraných odrůd jarních obilnin
ŠÍR, Josef
Bakalářská práce je zaměřena na obilniny a jejich význam, fáze základního zpracování půdy, tvorbu hospodářského výnosu, půdní plevele a chemické prostředky k jejich regulaci. Cílem práce je rozšířit poznání o faktorech, které mají vliv na hustotu výsevu u vybraných odrůd jarních obilnin. Za účelem stanovení vlivu různé hustoty výsevu na prvky struktury výnosu u následujících odrůd jarních obilnin - pšenice Kabot, ječmen Manta, ječmen Kvorning, ječmen Vendela, oves Poseidon a oves Ozon, byl založen pokus na školním statku VOŠ a SZeŠ Tábor. Během vegetačního období byly na sledovaném pozemku hodnoceny základní výnosové prvky - počet rostlin na m2 a počet klasů na m2. V průběhu vegetace bylo zjišťováno zastoupení plevelů v pěstovaných jarních obilninách. Při sklizni byl zjišťován výnos jednotlivých odrůd jarních obilovin.
Fyzikální a biologické ošetření osiva jako alternativa za chemické moření
STREJČKOVÁ, Monika
Disertační práce je zaměřena na zjištění, zda je kombinace fyzikálního a biologického ošetření osiva u vybraných polních plodin (řepka olejka, ječmen jarní) srovnatelné s chemickým ošetřením. Hodnotila se účinnost fyzikálního ošetření semen nízkoteplotním plazmatem (Gliding Arc, mikrovlnné), biologického ošetření kulturou mykoparazitické houby Trichoderma virens a kulturou entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae. V rámci experimentů v laboratorních podmínkách, byl hodnocen vliv ošetření na vývoj obilek, (semen), procento klíčivosti obilek, (semen) a procento zdravých obilek, (semen). Individuální plazmatické ošetření v kombinaci s biologickým ošetřením mělo významný pozitivní účinek na rychlost klíčení obilek, (semen). Nebyl pozorován žádný negativní účinek fyzikálního a biologického ošetření na obilkách, (semenech). Proběhlo hodnocení vzcházivosti ošetřených semen v laboratorních a polních podmínkách. V polních podmínkách u vybraných plodin na různých lokalitách a v jednotlivých letech, byl hodnocen vliv ošetření na vývoj porostu, zdravotní stav a výnosové parametry. Plazmové a plazmové s T.virens ošetření pozitivně ovlivnilo u modelových rostlin lepší zapojení porostu, délku klasů, (šešulí) a výnos. Kombinovaná úprava měla u řepky olejky pozitivní vliv na rychlejší vývoj na jaře, délku a sílu kořene, dřívější kvetení a dozrávání. Naproti tomu kombinovaná úprava u ječmene jarního pozitivně ovlivňovala vzcházivost a odnožování. Podle získaných výsledků se zdá, že kombinované fyzikální a biologické ošetření semen je účinnou alternativou k chemické úpravě semen.
Vliv kvality osiva na polní vzcházivost a výnos pěstovaných obilnin.
KÁRNÍKOVÁ, Martina
Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti osiva klíčivost, HTS, vlhkost u pšenice jarní Epos, Vánek a ječmene jarního Aktiv, Bojos. Laboratorní zkoušky byly provedeny v analytické laboratoři SEED TEST Planá nad Lužnicí. Vzorky pro rozbory byly odebrány na ČSO Pacov a všechny zjištěné hodnoty odpovídaly požadavkům certifikovaného osiva. Jednotlivé odrůdy obilovin té samé partie byly vysety na třech pozemcích zemědělských družstev a u soukromých zemědělců. Během vegetace byly na polích sledovány a hodnoceny některé základní výnosotvorné prvky počet rostlin na m2, počet klasů na m2. Po sklizni byl zjištěn výnos z jednotlivých honů a HTS sklizeného zrna.
Pěstování ječmene jarního v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - ochrana rostlin a emise skleníkových plynů
BÍNA, Martin
Cílem diplomové práce bylo hodnotit environmentální aspekty pěstování vybraných krmivářských odrůd jarního ječmene v různých systémech hospodaření. Dalším účelem práce bylo kvantifikovat emisní zátěž vázající se na jednotku plochy a jednotku výnosu jarního ječmene v rámci konvenčního a ekologického systému hospodaření. Součástí studie bylo sestavit literární přehled o problematice pěstování konvenčního a ekologického ječmene se zaměřením na agrotechnické požadavky a environmentální aspekty. Praktická část práce byla provedena na pozemku Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích.
PŘÍJEM A DISTRIBUCE CHLORFENOLŮ V JEČMENU
Jíšová, Tereza ; Forczek, Sándor ; Tesařová, E.
Chlorované fenoly představují jednu z nejčastějších skupin toxických průmyslových sloučenin.\nJsou odolné vůči biodegradaci a v životním prostředí přetrvávají dlouhou dobu. Potravinářské\nplodiny, jakým je ječmen jarní, jsou náchylné k znečištění různými pesticidy a organickým\nodpadem a tyto látky se pak mohou dostávat i do plodin. Příjem a distribuce 2-chlorfenolu byly\nzkoumány v axenickém ječmenu jarním. Po absorpci 2-chlorfenolu značeného 14C byly rostliny\nsklizeny a vhodné extrakty byly analyzovány pro odvozenou radioaktivitu 2-chlorfenolu. Příjem 2-\nCP kořeny a doprava do listů byly potvrzeny. Radioaktivní bilance byla vypočtena pro jednotlivé\nrostliny.
Crop yield estimation in the field level using vegetation indicies
Jurečka, František ; Hlavinka, Petr ; Lukas, Vojtěch ; Trnka, Miroslav ; Žalud, Zdeněk
Remote sensing can be very useful tool for agriculture management. In this study, remote sensing methods were applied for yield estimation in the field level. There were compared remote sensing data together with yield data obtained from the field. The study area is located in Polkovice in Olomoucký region and a crop planted there in the year 2016 was spring barley as one of most important crops grown in the region. The study area in Polkovice is located at lower elevations with intensive crop production and is climatologically warmer and drier than other areas of the Czech Republic. Year 2016 was the first year when the harvest device has been used for yield analysis in this study area. The output of this method is the yield map displaying the amount of crop harvested in the particular place in the field. The yield data from the field were then compared with remote sensing data in the form of vegetation indices. Two of them were used for comparison – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and a two-band Enhanced Vegetation Index (EVI2). These indices have been often used for yield estimation in different studies but mostly in larger scales. This study investigates use of NDVI and EVI2 at more detailed scale while using various remote sensing methods. Comparisons show that remote sensing data can provide accurate estimation and can be used for yield forecasting or supplement traditional ways of yield estimation. Results of the study show that yield-index correlations are stronger for satellite data than for the drone data. NDVI showed slightly stronger correlations than EVI2. Strongest correlations between vegetation indices and yields were found for NDVI from Sentinel 2.
Porovnání tvorby výnosu a kvality nahého a pluchatého ječmene
MAREK, Jan
Na pozemcích Jihočeské univerzity byl v roce 2015 založen jednoletý pokus,ve kterém byly porovnávány tři pluchaté a jedna nahá odrůda jarního ječmene, každá odrůda byla vyseta ve čtyřech opakováních. U každého opakování byl posuzován počet vzešlých rostlin, počet odnoží, počet klasů, výnos, hmotnost tisíce zrn, podíl předního zrna, objemová hmotnost a obsah dusíkatých látek. Průměrný výnos pluchatých odrůd přesahoval 6 t/ha, naopak u nahé odrůdy byl 4,68 t/ha. Ta dále vykazovala nejnižší HTZ, nejvyšší objemovou hmotnost anejvyšší obsah N - látek.
The influence of reduced precipitation supply on spring barley yields and the ability of crop growth models to simulate drought stress
Pohanková, Eva ; Orság, Matěj ; Hlavinka, Petr
This paper evaluates the first year (2014) of results from a field experiment with spring barley (cultivar Bojos) under reduced precipitation supply. The field experiment was carried out at an experimental station in the Czech Republic and consisted of small plots in two variants and three repetitions. The first variant was uncovered, and the second was partly covered to exclude rain throughout the entire vegetation season. For plots’ partial covering, a material was used to divert rainwater away from 70% of the plots. The main aim was to determine whether there are any differences in soil water content or in grain yield size between uncovered and partly covered plots and to compare the results obtained. Data measured in this field experiment were used to compare simulations of this field experiment in the DAISY crop growth model. Subsequently, the crop growth model’s ability to simulate grain yield, which was affected by drought stress, was explored. In reality, differences in phenological development and grain yield size were not evident. Reducing precipitation supply in DAISY by about 70% led to simulations of covered plots with reduced grain yield in accordance with the initial hypothesis. Agreement between observed and simulated grain yield was evaluated using selected statistical indicators: root mean square error (RMSE) as a parameter of average magnitude of error and mean bias error (MBE) as an indicator of systematic error. RMSE of grain yield was 2.6 t ha−1. MBE revealed grain yield undervalued by 2.6 t ha−1.
Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene
Klem, Karel ; Míša, P. ; Míša, M. ; Křen, J.
Metodika seznamuje uživatele s možnostmi praktického využití spektrálních charakteristik porostů, specializovaných vegetačních indexů NRERI a NDVI, při řízení procesů v pěstební technologii jarního ječmene. Obsahuje návod k měření výše uvedených indexů i principy agronomické interpretace. Praktické aplikace výsledků měření jsou orientovány do oblasti pěstebních technologií jarního ječmene (usměrnění výživy dusíkem, ošetření porostů proti poléhání, odhad výnosu, predikce obsahu N-látek v zrnu).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.