Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let
Jelínek, Erik ; Petružela, Jan (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit vliv atletického intervenčního programu na výkonnost rychlostních a odrazových schopností u hráčů házené ve věku od 11 do 13 let pomocí atletických cvičení v přípravné části tréninkové jednotky. Metody: Jedná se o experimentální studii, která využívá metody měření, intervence a komparace mezi dvěma skupinami - kontrolní a experimentální. Hodnoceny byly testy, které obsahuje testová baterie Českého svazu házené. Celkově proběhly 2 měření. První měření obou skupin proběhlo před intervenčním programem, který absolvovala pouze experimentální skupina. Druhé měření obou skupin proběhlo po ukončení intervenčního programu. Výsledná data měření byla na závěr zprůměrována, porovnána a vyhodnocena mezi kontrolní a experimentální skupinou. Výsledky: Byl zjištěn pozitivní vliv intervenčního programu založeného na atletických cvičení na rozvoj rychlostních schopností. U odrazových schopností nedošlo k příliš významnému zlepšení. Klíčová slova: Házená, kondice, trénink, atletika, trénink mládeže, speciální běžecká cvičení.
Koordinační změny atletického sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení
Pařík, Ondřej ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Chytráčková, Jitka (oponent) ; Kobesová, Alena (oponent)
Disertační práce se zabývá kineziologickou analýzou atletického běhu - sprintu. Cílem je intra a interindividuální komparace zapojení jednotlivých svalů a časových charakteristik při sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. V atletickém tréninku se stále větší důraz klade na využití speciálních tréninkových prostředků. V tréninku sprinterů se využívá speciálních běžeckých cvičení téměř denně. Je otázkou, jak se jejich užívání okamžitě projeví na práci svalů. Kvalitativní a kvantitativní výsledky popisují aktivaci svalů během sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. Hlavním nástrojem výzkumu byla analýza elektromyografického záznamu povrchového napětí svalů při sprintu maximální rychlostí v úseku 30 metrů. Obsahem výzkumu byly dvě srovnávací analýzy, kterých se zúčastnilo 8 probandů - interindividuální a intraindividuální. Během vyhodnocení nastupovala kvantitativní i kvalitativní složka posuzování. Na základě dosažených výsledků můžeme říci, že neexistuje rozdíl mezi během před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. Klíčová slova: Sprint, speciální běžecká cvičení, elektromyografie, ANOVA
Koordinační změny atletického sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení
Pařík, Ondřej ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Chytráčková, Jitka (oponent) ; Kobesová, Alena (oponent)
Disertační práce se zabývá kineziologickou analýzou atletického běhu - sprintu. Cílem je intra a interindividuální komparace zapojení jednotlivých svalů a časových charakteristik při sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. V atletickém tréninku se stále větší důraz klade na využití speciálních tréninkových prostředků. V tréninku sprinterů se využívá speciálních běžeckých cvičení téměř denně. Je otázkou, jak se jejich užívání okamžitě projeví na práci svalů. Kvalitativní a kvantitativní výsledky popisují aktivaci svalů během sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. Hlavním nástrojem výzkumu byla analýza elektromyografického záznamu povrchového napětí svalů při sprintu maximální rychlostí v úseku 30 metrů. Obsahem výzkumu byly dvě srovnávací analýzy, kterých se zúčastnilo 8 probandů - interindividuální a intraindividuální. Během vyhodnocení nastupovala kvantitativní i kvalitativní složka posuzování. Na základě dosažených výsledků můžeme říci, že neexistuje rozdíl mezi během před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. Klíčová slova: Sprint, speciální běžecká cvičení, elektromyografie, ANOVA

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.