National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Lunar Exploration and Rovers on the Moon in the 21st century
Čuhel, Radek ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce se zaměřuje na minulé a současné mise v oblasti průzkumu Měsíce. Historická část cílí zejména na programy Sovětského Svazu a Spojených Států, které zahrnují impaktní sondy, přistávací moduly a program Apollo. Z hlediska současných misí se práce zabývá čínským programem Čchang-e a indickou misí Čandraján-3. Kapitoly této práce obsahují ucelený popis konstrukce sond a kosmických lodí, jejich vědeckých experimentů a následnou realizací misí.
On-orbit docking simulator
Červenka, Rostislav ; Kašpárek, Tomáš (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Tato práce se ponoří do rozmanité domény dokování na oběžné dráze. Cílem je navrhnout a implementovat dokovací simulátor na oběžné dráze pro Android zařízení. Simulátor bude založen na Clohessy-Wiltshireových rovnicích, které se používají k modelování relativního pohybu dvou kosmických lodí na oběžné dráze. Uživatel bude ovládat jednu z nich a jeho cílem je využít dostupné dotykové a pohybové vstupy a připojit se k druhé. Simulátor zapouzdřuje různé scénáře dokování na oběžné dráze a poskytuje pohlcující a vzdělávací zážitek pro uživatele se zájmem o vesmírné technologie.
Space Missions to Mercury
Novák, Jakub ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je se seznámit s předešlými i současnými vesmírnými misemi na planetu Merkur, a to konkrétně na předchozí misi NASA Messenger a současnou společnou misi ESA a JAXA, BepiColombo. Tato práce popisuje cíle a dosavadní výsledky, dále se zaměřuje na použité vědecké technologie, včetně detailního popisu vědeckých instrumentů a výzkumu návrhu konstrukce obou sond.
An overview of the spacecraft re-entry on Earth
Macejko, Jakub ; Zikmund, Pavel (referee) ; Daněk, Vladimír (advisor)
This bachelor’s thesis is a research thesis describing the issue of the spacecraft, space probes, and other space bodies' re-entry on Earth. This thesis is divided into five chapters. In the first four chapters, the reader will learn about the distribution of re-entry methods, types of re-entry trajectories, and thermal issues. In the last and most comprehensive chapter, the reader will learn about the methods of kinetic energy reduction used in the final stages of re-entry
The Juno Mission to Jupiter
Gall, Jiří ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Semestrální práce je zaměřena na zkoumání planety Jupiter sondou Juno. Jsou zde popsány mise k Jupiteru, které předcházely misi Juno, spolu s jejich dosaženými výsledky. Dále je v této práci popsaná samotná mise Juno se zaměřením na zkoumání vzniku a následného vývoje planety. Je zde popsán průběh mise od startu až po, ještě neuskutečněné, shození sondy do atmosféry planety. Poté jsou popsány konstrukční prvky a subsystémy vesmírné sondy, spolu se všemi devíti měřícími přístroji určenými ke zkoumání planety. Na závěr jsou popsány a okomentovány její dosavadní výsledky.
MR Strut of Steward Platform for Vibration and Shock Isolation
Macháček, Ondřej ; Šindelář, Martin (referee) ; Mazůrek, Ivan (advisor)
The thesis deals with design magnetorheological strut of vibration isolation adapter for cosmonautics. For its optimization is necessary to create several virtual models. The dynamic model of the mechanism - the Stewart platform, rheological model for determining the damping force of MR damper and model of the magnetic circuit to guarantee the required intensity in the gap. These models, along with controls models that are primarily concerned with strength calculations, will help with design. Designing using virtual models requires constant monitoring and verification. It is a rather broad topic including eliminate vibration also kinematics, dynamics, hydraulics, pneumatics and last but not least electronics and magnetism. It is necessary to communicate with experts in their field and use their knowledge and experience to create, but also to control of the individual models. The thesis was created in cooperation with Honeywell Aerospace Division (ESA).
Influence of space debris on satellites design
Hláčik, Adam ; Lazar, Václav (referee) ; Bartoněk, Jaroslav (advisor)
Bakalárska práca sumarizuje problém kozmického odpadu a jeho vplyvu na konštrukciu satelitov. Hlavným cieľom práce je spojiť teoretické poznatky získané skúmaním a experimentami s ich praktickou implementáciou v konštrukčnom prístupe zvanom „design for debris“. Práca sa v teoretickej časti venuje charakteristikám kozmického odpadu. Poznatky uvedené v tejto časti musia byt zohľadnené pri návrhu misie a konštrukcie satelitu. Praktická časť práce demonštruje prístup „design for debris“ na modelovej prípadovej štúdii. Konštrukčný prístup je založený na zisteniach analýzy Micro Meteriod a Orbital Debris, ktoré opisujú interakciu častíc odpadu so satelitom počas plánovaného obdobia misie. Analýza udáva obraz o populácii odpadu na vybranej obežnej dráhe, a taktiež odhaľuje zraniteľné miesta konštrukcie. Získané dáta spolu so znalosťami problematiky umožňujú navrhnúť konštrukčné alebo orbitálne úpravy, ktoré znížia pravdepodobnosť straty misie v dôsledku kolízie s odpadom.
Influence of space debris on satellites design
Hláčik, Adam ; Lazar, Václav (referee) ; Bartoněk, Jaroslav (advisor)
Bakalárska práca sumarizuje problém kozmického odpadu a jeho vplyvu na konštrukciu satelitov. Hlavným cieľom práce je spojiť teoretické poznatky získané skúmaním a experimentami s ich praktickou implementáciou v konštrukčnom prístupe zvanom „design for debris“. Práca sa v teoretickej časti venuje charakteristikám kozmického odpadu. Poznatky uvedené v tejto časti musia byt zohľadnené pri návrhu misie a konštrukcie satelitu. Praktická časť práce demonštruje prístup „design for debris“ na modelovej prípadovej štúdii. Konštrukčný prístup je založený na zisteniach analýzy Micro Meteriod a Orbital Debris, ktoré opisujú interakciu častíc odpadu so satelitom počas plánovaného obdobia misie. Analýza udáva obraz o populácii odpadu na vybranej obežnej dráhe, a taktiež odhaľuje zraniteľné miesta konštrukcie. Získané dáta spolu so znalosťami problematiky umožňujú navrhnúť konštrukčné alebo orbitálne úpravy, ktoré znížia pravdepodobnosť straty misie v dôsledku kolízie s odpadom.
An overview of the spacecraft re-entry on Earth
Macejko, Jakub ; Zikmund, Pavel (referee) ; Daněk, Vladimír (advisor)
This bachelor’s thesis is a research thesis describing the issue of the spacecraft, space probes, and other space bodies' re-entry on Earth. This thesis is divided into five chapters. In the first four chapters, the reader will learn about the distribution of re-entry methods, types of re-entry trajectories, and thermal issues. In the last and most comprehensive chapter, the reader will learn about the methods of kinetic energy reduction used in the final stages of re-entry
Space Missions to Mercury
Novák, Jakub ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je se seznámit s předešlými i současnými vesmírnými misemi na planetu Merkur, a to konkrétně na předchozí misi NASA Messenger a současnou společnou misi ESA a JAXA, BepiColombo. Tato práce popisuje cíle a dosavadní výsledky, dále se zaměřuje na použité vědecké technologie, včetně detailního popisu vědeckých instrumentů a výzkumu návrhu konstrukce obou sond.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.