Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS
Feltl, Jakub ; Ivana,, Kameníčková (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, HEC-HMS). K vytvoření srážko-odtokového modelu bylo využito všech dostupných podkladů (BPEJ, LPIS, N-leté srážkové úhrny, 3D vrstevnice …), aby byl model co nejvěrohodnější. Výhodou této metody je, na rozdíl od jiných dosud využívaných metod to, že umožňuje do určité míry odhadnout tvar hydrogramu a tudíž i objem povodňové vlny. Hlavně objem odtoku, který je nejdůležitější z hlediska bezpečnosti návrhu retenčních nádrží, je v dnešní inženýrské praxi, nesprávným vyhodnocením výsledků, často poddimenzováván. Další výhodou této metody je množství variabilních situací, na které může být daná nádrž navrhnuta a posléze testována. Scénáře jsou závislé na vlhkostních podmínkách, půdním pokryvu, hydraulických, hydrologických transformacích a dalších.
Hydrolgoie malého povodí 2023
Hnilicová, Soňa ; Tesař, Miroslav
The book is a collection of scientific contributions to the Conference "Hydrology of small basins". The conference topics were: 1. Changes in the regime of water resources in small basins; 2. Complex monitoring a and water storage balance in small basins; 3. Hydrological extremes (flash floods, drought); 4. Effect of land use and land cover on water balance; 5. Hydrophobicity and transportation processes in soil; 6. Hydrological modelling und uncertainties; 7. Biogeochemical fluxes in a small watershed and eutrophication of surface waters; 8. Mountainous experimental small basins (deposited precipitation, snow regime, …); 9. New methods, techniques and instrumentation in hydrology and hydroecology.\n
Hydrologie malého povodí 2017
Brych, Karel ; Tesař, Miroslav
CD představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí “Hydrologie malého povodí 2017”, která se konala 18. až 20.4.2017 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Ústav hydrológie SAV, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Český hydrometeorologický ústav, Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze roku 2017.
Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS
Feltl, Jakub ; Ivana,, Kameníčková (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, HEC-HMS). K vytvoření srážko-odtokového modelu bylo využito všech dostupných podkladů (BPEJ, LPIS, N-leté srážkové úhrny, 3D vrstevnice …), aby byl model co nejvěrohodnější. Výhodou této metody je, na rozdíl od jiných dosud využívaných metod to, že umožňuje do určité míry odhadnout tvar hydrogramu a tudíž i objem povodňové vlny. Hlavně objem odtoku, který je nejdůležitější z hlediska bezpečnosti návrhu retenčních nádrží, je v dnešní inženýrské praxi, nesprávným vyhodnocením výsledků, často poddimenzováván. Další výhodou této metody je množství variabilních situací, na které může být daná nádrž navrhnuta a posléze testována. Scénáře jsou závislé na vlhkostních podmínkách, půdním pokryvu, hydraulických, hydrologických transformacích a dalších.
Hydrologie malého povodí 2014
Brych, Karel ; Tesař, Miroslav
The book includes the full text of scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2014” that was held from April 22nd to April 24th 2014 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague, Czech Hydrometeorological institute in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2014.
Hydrologie malého povodí 2011
Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav
The book includes the full text of 73 scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2011” that was held from March 8th to March 10th 2011 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2011.
Hydrologie malého povodí 2005
Šír, Miloslav ; Lichner, Ľ. ; Tesař, Miroslav ; Holko, L.
The book includes the full text of 48 scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2011” that was held from September 14th to September 15th 2005 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague; Institute of Hydrology SAS in Bratislava; the Czech Water Management Society in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague in 2005.
Hydrologie malého povodí 2008
Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav ; Lichner, Ľ.
The book includes the full text of 48 scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2011” that was held from April 23th to April 24th 2008 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague; Institute of Hydrology SAS in Bratislava; the Czech Water Management Society in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague in 2008.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.