Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jak pedagogové vybrané základní školy vnímají svoji práci ve vztahu k představám, které o ní dříve měli?
ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka
Práce se zabývá otázkou, jak různí pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga) vybrané základní školy vnímají a prožívají jejich práci v kontrastu s představami, které o pedagogické profesi dříve měli. Jádrem diplomové práce je kvalitativní výzkumné šetření formou rozhovorů s jedenácti respondenty. Úvod zahrnuje výchozí nazírání a osobní náhled. Metodologie a průběh výzkumu jsou podrobněji popsány v kapitole druhé. V dalších kapitolách následuje představení výsledků výzkumu. Mezi hlavní řešená témata patří pocit nedostatečné připravenosti, (ne)sdílení materiálů a pomůcek, postoje k rodičům, kolegům i samotným žákům.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Kalivoda, Petr ; Jura, Pavel (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je řešení nároží ulic Vídeňská a Táborského nábřeží s programem studentského bydlení a menzy pro celkovou kapacitu dvě stě osob. Navržený projekt čerpá z umístění u řeky a historického kontextu se třemi kláštery v okolí, který nabízí typologickou studii klášterů, a pracuje s architektonickou vizí babylonské věže. Nosným prvkem konceptu je rampa procházející celým objektem, která slouží jako platforma pro studentský společenský život.
Budiž Baugruppe
Bevelaquová, Diana ; Landa, Filip (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Býva sa lepšie na dedine alebo v meste? Dobrá dostupnosť práce, školy, obchodov či kultúry alebo blízkosť prírody, pokoj, a víkendové grilovačky so susedmi. Musíme si vyberať? Dajú sa klady oboch možností skombinovať? Je práve princíp Baugruppe schopný vyriešiť súčasné problémy v oblasti bývania? „Baugruppe je skupina lidí, kteří spojí své finance a síly, aby si postavili cenově výhodný bytový dům podle svých představ.“ (1) Bývanie v štýle Baugruppe je pre mňa zakliesnené medzi dedinským a mestským spôsobom života a výstavby. V práci hľadám klady oboch možností, ktoré sa mi žiada skombinovať. Kladiem si otázku, či je možné túto zakliesnenosť odzrkadliť v návrhu obytnej štruktúry – v urbanizme, konštrukcii, formálnom výraze či v typológii. Prefabrikovaná konštrukcia bytových domov, ktorých parametre sú určované trhom, prináša monotónnosť, anonymitu ale aj efektivitu výstavby a finančné úspory. Individualita vo výstavbe rodinných domov so sebou naopak nesie slobodu, ktorá často obmedzuje všetkých naokolo. Domy odzrkadľujú estetické cítenie svojich majiteľov, svojpomocné prístavby a prestavby odrážajú ich meniace sa potreby. V Baugruppe sa ochota zdieľať priestory v prospech skupiny či okolitej komunity stretáva s potrebou vlastniť nehnuteľnosť. Cieľom je samozrejme bývať dobre, vo vlastnom, medzi susedmi, ktorých som si vybral sám, využívať ekonomické a kultúrne výhody mesta a za ušetrené peniaze si dopriať luxus naviac – či už väčšiu podlahovú plochu bytu, komunitné kúpele alebo skleník s paradajkami na skok od bytu. (1) BAUGRUPPE! Manuál, přístupné z: http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe-manual
Trees Have the Power
Mikušková, Nina ; Fajnor, Richard (oponent) ; Kovářová, Marta (vedoucí práce)
Trees Have The Power Projekt sa rozvýja od roku 2013 a zaoberá sa silou kontaktov, nadobudnutých počas života. Poukazuje na fakt, že všetci si okolo seba vytvárame svoj mikrosvet, ktorý sa každým novým človekom, ktorého spoznáme, rozširuje. V prvej časti projektu bol v galérii vystavený strom, ako metafora na organizmus, ktorý sa za dobrých podmienok neustále rozvetvuje. V druhej časti vznikla internetová platforma, na zmapovanie a prepojenie už nadobudnutých kontaktov. Tretím výstupom je poskytnutie priestoru na prezentáciu "stromu". Zapojením ľudí z mojej bezprostrednej blízkosti, vzniknú prednášky, interaktívne akcie, koncerty, premietania a diskusie so zameraním na rôzne sféry života. Zámerom je na jednej strane testovať schopnosti využitia vlastnej komunity ako hybnej sily pri získavaní skúseností a znalostí. Na strane druhej demonštrácia pôsobného poľa takejto aktivity. Neobvyklý spôsob stretnutia, poskytuje priestor pre vznik nových perspektív vo vnútri komunity, no zároveň jeho prezentácia dokáže obohatiť diváka.
BUDOUCNOST BRNĚNSKÝCH SÍDLIŠŤ
Merta, Jakub ; Pavlovský, Tomáš (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Práce ukazuje možnou strategii jak zacházet se sídlištními celky u nás. A že statické a jednotvárné sídliště může být flexibilní strukturou. Strategie ukazuje jeden z možných přístupů k transformaci sídlištní struktury. Jde o návrat k tradiční blokové zástavbě a tím docílení městského charakteru bydlení a využití výhod, které tato struktura nabízí. Doplněním městotvorných prvků, jako je např. ulice, náměstí a městský blok, se stává sídliště čitelné.
Správa pacientských dat v nemocničním informačním systému Clinicom
Jirásková, Kristýna ; Fedra, Petr (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Nemocniční informační systémy slouží k ukládání pacientských dat a k jejich sdílení. Mají několik výhod. Lékaři mají okamžitě přístupnou anamnézu, která pomáhá k rychlejší diagnostice, zabraňuje nadbytečnému plýtvání léky a duplicitním vyšetřením. Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření dálkového přístupu k nemocničnímu informačnímu systému Clinicom prostřednictvím internetu. Data jsou v informačním systému spravována databázovým systémem Caché. Z této databáze byly informace získávány pomocí SQL dotazů. Pro prezentaci dat na internetu bylo navrženo a realizováno uživatelské rozhraní v programovacím jazyce PHP, které umožňuje vzdálenou správu databáze systému Clinicom.
Nástroj pro podporu spolupráce při agilním modelování a vývoji software
Semmler, Jiří ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá definicí a popsáním problému, který je na pomezí projektového a znalostního managementu s důrazem na agilní vývoj a agilní modelování. Na základě nalezeného a ověřeného problému se v práci hledá stávající řešení a následně analyzuje, specifikuje a navrhuje řešení vlastní. Právě zaměření na pokrytí potřeb ze třech různých pohledů činí návrh výsledné aplikace jedinečným. Pro navržené řešení jsou dále definovány technologie a je popsána detailní implementace výsledné aplikace. Při implementaci je použita sada externích technologií, které jsou skrze tuto aplikaci propojeny. Právě propojení služeb třetích stran je přínosem pro výslednou aplikaci a uživatele při procesu agilního vývoje softwaru a agilním modelování.
Piknik
Rafaelová, Kateřina ; Merta, Johana (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Cílem mé práce je komunikace s divákem prostřednictvím simplicity v malířském médiu na pozadí rodinných vztahů. Prostřednictvím banalizovaných motivů nechávám diváka pozastavit se nad vlastní hodnotou rodinného sdílení.
Online editor obrázků
Vodák, Jakub ; Přibyl, Bronislav (oponent) ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro online editaci statického obrazu. Jde především o přívětivé uživatelské rozhraní a jednoduchost. K dispozici jsou základní grafické operace. Aplikace umožňuje vytváření uživatelských účtů a s tím spojenou možnost manipulace a sdílení obrázků. Je využito prostředí Adobe Flash a programovacího jazyka ActionScript 3.0.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.