Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Miroslava Mayerová Název bakalářské práce: Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století Abstrakt Práce zkoumá vývoj a význam umělecké skupiny 12/15 Pozdě, ale přece pro rozvoj společnosti ve druhé polovině 20. století. Teoretická část se zabývá sociokulturním prostředím a historickou situací před a v době vzniku skupiny, popisuje její formování a prezentuje tvorbu jednotlivých členů skupiny až do jejich druhé společné výstavy. Didaktická část přibližuje za pomoci konceptů užívaných skupinou její činnost žákům. V praktické části práce je zrealizován didaktický úkol a formou sebereflexe zhodnocena jeho realizovatelnost a přínosnost. Součástí práce jsou archivní články a zprávy o skupině 12/15.
Skupina 12/15 a její místo v českém umění po roce 1989
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Miroslava Mayerová Abstrakt Anotace Mayerová, Miroslava: Skupina 12/15 a její místo v českém umění po roce 1989 [Diplomová práce] Praha, 2019. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. Název diplomové práce: Skupina 12/15 a její místo v českém umění po roce 1989 ABSTRAKT: Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat pozici Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece v období po roce 1989 s důrazem na generační proměny a postmoderní zlom. V didaktické části bylo záměrem ukotvit vědomí o seskupení v žákovských myslích a na základě mezioborových vazeb zopakovat a rozšířit jejich znalosti dobových kontextů. Teoretická část práce vychází z odborné literatury historického, kunsthistorického a socio vědního charakteru. K nejpřesnějšímu dokreslení doby, atmosféry a pozice Volného seskupení 12/15 byly jako metodika použity semistrukturované a nestrukturované rozhovory se samotnými členy skupiny. Diplomová práce ukazuje, že Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a jeho generace jsou mostem mezi 2. avantgardou a postmoderním i současným uměním, udržující kontinuitu české výtvarné scény. Didaktická a praktická část poukazuje k důležitosti mezigeneračního setkávání a živého kontaktu žákovské a tvůrčí scény. Klíčová slova postmoderna, umělecké skupiny, kresba, malba, socha, prostor,...
Vítej na světě!
Synková, Veronika ; Kmošek, Vojtěch (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Miroslava Mayerová Název bakalářské práce: Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století Abstrakt Práce zkoumá vývoj a význam umělecké skupiny 12/15 Pozdě, ale přece pro rozvoj společnosti ve druhé polovině 20. století. Teoretická část se zabývá sociokulturním prostředím a historickou situací před a v době vzniku skupiny, popisuje její formování a prezentuje tvorbu jednotlivých členů skupiny až do jejich druhé společné výstavy. Didaktická část přibližuje za pomoci konceptů užívaných skupinou její činnost žákům. V praktické části práce je zrealizován didaktický úkol a formou sebereflexe zhodnocena jeho realizovatelnost a přínosnost. Součástí práce jsou archivní články a zprávy o skupině 12/15.
Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem
Juránek, Marek ; Svojanovský, Viktor (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Terminál se stává dopravním srdcem celého Dvora Králové nad Labem. napojení vlakové a autobusové dopravy vychází ze tvaru "dvora" - tedy volného prostoru, který je obklopený budovami. zde se pak odehrává děj dopravy, lidských setkání a každodenních starostí a radostí. místo bylo navrženo tak, aby jej lidé využívali nejen za účelem cestování, ale i pro trávení volných chvil. charakteristické pohledové osy na dopravu umožní návštěvníkovi zažít netradiční chvíle. vzhledem působí terminál futuristickým dojmem, ale také respektuje tradice města a snaží se obohatit okolí tak, aby se z něj stalo další místo, kde budou lidé rádi trávit čas. vlak a autobusy vjíždí do terminálu 21. století, ale přesto návrh respektuje jeho historii a okolí se snaží svou podobou a funkcí obohatit. terminál "dvůr" je místem setkání, plynutí času, loučení a místem, kde začíná naše cesta za dobrodružstvím.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Kilianová, Jana ; Hrabec, Josef (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Předmětem práce je řešení stravování a kolejí pro 200 studentů. Navržený objekt hodnotně dotváří nároží bloku. Hlavním konceptem je vynesení historických stop na parcele.
DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA
Veselá, Marie ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Oplatek, Jiří (vedoucí práce)
Potenciál místa tkví nejen v jeho lokaci, nýbrž i dominantní pozici, kterou vůči svému okolí zastává. Nezastavěná parcela představuje jakýsi „uzel“, či „ostrov“ …rozvolnění přísně liniového charakteru Pekařské. Je místem, v němž se setkávají tři různorodé proudy - klasicistně vážná část přibíhající z Mendlova náměstí, dramaticky rozhádaný horní úsek, ústící do prostoru od Husovy třídy a nevýrazná Anenská, která, jakoby tam „prostě zabloudila“. Všechny „tři“ ulice jsou však s parcelou úzce spjaty a proměna místa jednoznačně znamená i jejich proměnu. Výrazným rysem pozemku je jeho vizuální exponovanost při pohledu od Mendlova náměstí, kdy parcela vytváří „obraz“ k němuž se pěšák přibližuje. Tento obraz by měl být zajímavý, proměňující se, aby upoutal pozornost člověka déle než jen na jednu dvě vteřiny. Obraz by měl v neposlední řadě také sdělovat - co se na daném místě odehrává, jaké jsou vazby jednotlivých objektů… je orientačním bodem a měl by toho ve vztahu k pěšáku využívat. Také by neměl být přitažlivý jen z dálky - když se člověk přiblíží do jeho těsné blízkosti, měl by být překvapen objevením něčeho nového, co z dálky nebylo patrné, měl by být zaujat detailem, či myšlenkou, kterou lze vyčíst až při blízkém kontaktu.
Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně
Křivinková, Tereza ; Vágner, Lukáš (oponent) ; Rusín, Tomáš (vedoucí práce)
Urbanistické řešení zástavby v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně vychází ze snahy o vytvoření město tvorné struktury, která bude zároveň propustná a umožní volný pohyb obyvatel územím. Lokalita má výborné napojení na městskou hromadnou dopravu a dostupnost do centra města a zároveň se nachází v klidné části Brna. Navrhovaná zástavba je orientovaná rovnoběžně s ulicemi Štefánikova a Staňkova. Návrh určují dva základní typy veřejného prostoru - náměstí a park . Dům s pečovatelskou službou je umístěn na jejich rozhraní. Obyvatelům domu jsou tak zpřístupněny oba typy veřejného prostoru a zároveň mají v docházkové vzdálenosti služby a obchody. Díky poloze u hlavního centra nové lokality se již z principu staří lidé nemohou cítit odstrčení a nepotřební.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.