National Repository of Grey Literature 91 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Art group 12/15 Better Late than Never and its position in the Czech art after year 1989
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (advisor) ; Čech, Viktor (referee)
Miroslava Mayerová Abstract Annotation Mayerová, Miroslava: Art group 12/15 and its position in the Czech art after year 1989. [Diploma thesis] Prague, 2019. Charles University in Prague, Faculty of education, Art education department. Title of the Diploma's Thesis: Art group 12/15 and its position in the Czech art after year 1989 ABSTRACT: The aim of the thesis is to describe and analyze the position of the Art Group 12/15 Better Late than never at Czech art scene after the year 1989, with an emphasis on generational changes and postmodern turn. In didactic part, the intention was to establish the awareness of the art group in the minds of students and, based on interdisciplinary ties, to repeat and broaden their knowledge of contexts. The theoretical part of the thesis is based on historical, art-historical and social science literature. To illustrate the time, atmosphere and position of Group 12/15 as precisely as possible, semi-structured and unstructured interviews with the group members themselves were used as a methodology. The diploma thesis shows that Group 12/15 and its generation are the bridge between the 2nd avant-garde, postmodern and contemporary art, maintaining the continuity of the Czech art scene. The didactic and practical part points out the importance of intergenerational discussion...
New forms of sculpture in contemporary art
Macháčková, Anežka ; Pfeiffer, Jan (advisor) ; Daniel, Ladislav (referee)
The diploma thesis deals with new forms of sculpture in contemporary art. The theoretical part describes the development of sculpture and its changes in the course of time with a special emphasis on current Czech authors and their work. It also comments on materials and themes which most frequently occur and are used in sculpture. Last but not least, his part also deals with a public space and placing sculptures in here. The practical part presents a series of author's sculptural works which focus on various materials possibly usable in Art classes at the first school. Properties, availability and durability of the materials are examined and evaluated. In the didactic part, the author presents work of 5th year pupils who were inspired by creations of Anna Hulačová, a Czech sculptor. In the end, sculpture exhibitions visited by the author are presented. KEYWORDS Anna Hulačová, material, sculpture, theme, public space
My Private Collection - "Tetraptych"
Nikitina, Pavla ; Skalický, Martin (referee) ; Gabriel, Michal (advisor)
The bachelor thesis deals with increasing and transfering texture details of abstract paintings into sculptural monochrome reliefs. My collection of 3D detail scans of abstract paintings from world-famous museums served as the basis for my work. The result is four sculptural reliefs created by robotic machining into polyurethane blocks based on the 3D scans.
DIY technologies in digital sculpture
Váňa, Dušan ; Lukášová, Helena (referee) ; Sobotka, Jiří (referee) ; Gabriel, Michal (advisor)
This dissertation thesis is focused on the search for the presence of DIY (Do It Yourself) technologies in the practice of digital sculpting, from the beginnings of this progressive way of creation to the present. The work, through three thematic areas, answers the main research questions: What kind of technology is or has the DIY phenomenon been represented in digital sculpture? How have these technologies influenced and are influencing the development and direction of digital sculpture? Within the first thematic area, the presence of the DIY phenomenon in the beginnings of digital creation of a spatial work of art is mapped until the moment of constituting the concept of Digital Sculpture, as a designation of this new way of creation. The second area deals with specific technologies of digital sculpture, in terms of technical tools and their DIY alternatives. The development of these alternative technologies and their influence on the gradual democratization of digital sculpture tools is investigated. The third area examines the creative methods of DIY, which have been integrated into the practice of digital sculpture.
Fragile World
Jindrák, Matěj ; Monika,, Mitášová (referee) ; Ambrůz, Jan (advisor)
In my final thesis I will focus tonatural wood, whileworking with itin a free manner. I will add other materialsaccording to design process. The res ult will be installation of spatial obj ects into selected environment.
Five in one: The Gallery of Fine Arts in Ostrava reopens the House of Art
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) od května rekonstruovala střechu Domu umění. Památkově chráněná budova se znovuotevře vernisáží pěti výstav v úterý 15. října v 17 hodin. K vidění bude umění od 16. století až do současnosti. Představena bude tvorba Rudolfa Sikory s výrazným ekologickým poselstvím, ale také dílo Otto Gutfreunda, zakladatele kubistického sochařství. Obě výstavy budou v ostravském Domě umění k vidění do 12. ledna. Zároveň budou zpřístupněny i komornější projekty Kříž, nová stálá expozice Dům umění v Ostravě a Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO.
Fulltext: Download fulltextPDF
Otto Gutfreund: Breaking Point
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Bod zlomu je pomyslná hranice mezi dvěma tvůrčími fázemi jednoho z nejtalentovanějších hybatelů české moderny sochaře Otto Gutfreunda. Autor se ve svém předválečném období zabýval aplikací metod malířského kubismu do sochy, což byl z podstaty nelehký úkol. Při jeho promýšlení se nechal inspirovat plošnými tendencemi v dějinách sochařství, jako byly například pozdní Donatellovy sochy, a především formou reliéfu, který je bytostně založen na postupech, kdy se hmota, kompozice i děj vepisují do plochy na základě úsporných objemových vztahů. Gutfreund šel ještě dál a principy reliéfní determinace do objemu sochy paradoxně převedl, respektive vytvořil iluzi objemu, a to na základě paradigmatu, že „objem je výsledek pohybu plochy“. Tyto analytické postupy konstrukce nové kubistické sochy jsou kontrastním protipólem Gutfreundova poválečného civilismu. Bodem zlomu se pro něj stala otřesná zkušenost první světové války, která založila cestu k jeho vnitřní transformaci směrem k civilismu. Gutfreund cítil nové úkoly a chtěl být angažován v budování republiky. Toužil po sdělnosti, poetické a civilní výpovědi, ovšem nikoliv v duchu banální popisnosti. Sochařův povalečný civilismus je tak radikálním odklonem od předchozí kubistické fáze. Jeho charakteristickými rysy jsou kompaktní objem, kultivovaná uhlazenost, věcnost a civilní výraz bez vyhrocené emocionality. Záměrem výstavy je obě tyto Gutfreundovy osobité polohy konfrontovat.
Fulltext: Download fulltextPDF
Sculptors in the service of piarist order in Moravia and Silesia
Šinclová, Eva ; Oulíková, Petra (advisor) ; Pučalík, Marek (referee)
After the arrival of Piarists to Mikulov in 1631, the order began to spread itself all over Czech lands. When colonizing different places the Piarists usually called upon local sculptors, who then fulfilled various iconographical programs in their churches. This theses will cover Piaristic college churches in Moravia and Silesia in a period from settling down of the order to its peak phase in the half of the 18th century. Attention will be mostly paid to individual sculptors, themes and iconographical programs appearing in these churches to determine the common signs of sculptural decorations of Piaristic churches.

National Repository of Grey Literature : 91 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.