National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Study of Urban Heat Island with using of remote sensing investigations
Doležalová, Anežka ; Žák, Michal (advisor) ; Huszár, Peter (referee)
Modern times bring considerable urbanization which represents the development and extension of cities. An urban environment is very different in structure from the rural one and the natural landscape. The differences are shown in various types of climatic observations and they also lead to a phenomenon called Urban Heat Island. The city appears as an island with higher temperature compared to the surrounding rural areas. Eumetsat satellites called MFG and MSG with the MVIRI and SEVIRI instruments are used for the analysis of SUHI, the measurement of which is processed by the application of various algorithms. 1
Development and manufacturing of insert for satellite sandwich panel structure with tailored mechanical characteristics
Raška, Tomáš ; Polzer, Aleš (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
Cílem práce bylo vyvinout vložku se speciálními mechanickými vlastnostmi pro satelitní strukturu ze sendvičových panelů. Problém byl analyzován a byla navržena inovativní konstrukce vložky založená na existující aplikaci, přičemž byla brána v potaz proveditelnost výroby. Návrh byl ověřen pomocí metody konečných prvků. Práce se také zabývá technologickým návrhem výroby vložky. Nakonec byla představena metodologie zkoušky pro ověření návrhu vložky.
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Fulltext: Download fulltextPDF
Conceptual design of a heat switch installation into a structure of satellite
Vrba, Martin ; Horák, Marek (referee) ; Mašek, Jakub (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení přehledu konstrukcí a teplených cest kosmických lodí a kosmických vozidel, které se v současné době používají. Na základě specifických požadavků a standardů jsou vypracovány koncepční návrhy zástavby tepelného spínače do konstrukce družice. V jednotlivých kapitolách jsou popsány určité členy, které se na vedení tepla podílí a jsou důležité pro navrhované koncepty z pohledu konstrukce. Diplomová práce popisuje postupy výpočtu tepelných vodivostí a rozložení působící tíhové síly do míst uchycení pro jednotlivé koncepty. Na závěr provádí hodnocení a výběr potenciálně nejvhodnějšího návrhu.
An overview of atmospheric carriers for launching satellites into Earth's orbit
Bačová, Alena ; Petrásek, Miloslav (referee) ; Daněk, Vladimír (advisor)
This bachelor´s thesis is dealing with an overview of aircrafts designed as a launch platform for an air launch of satellite into the low Earth orbit. The thesis is divided into four main parts. The first part describes main principles of reaction engine and its two types of engines. The second part provides an overview of aircrafts as launch platform in the USA. The third part deals with these launch platforms in the former SSSR. The fourth part is devoted to aircrafts as launch platform in the Europe.
Reentry CubeSat
Kopecký, Matěj ; Daněk, Vladimír (referee) ; Zikmund, Pavel (advisor)
This bachelor´s thesis deals with the analysis of the re-entry of the miniature CubeSat satellite from lower orbit. In the opening section, it is explained how re-entry process works, what bodies are typically used and the possibilities for protecting them from atmospheric resistance. The thesis is also focused on the mentioned group of CubeSat satellites and defines them according to general requirements. Using the knowledge learned from the opening section, a theoretical introduction to the preliminary analysis of the re-entry of the CubeSat satellite was put together, followed by a sample calculation. Here, it is explained how the CubeSat moves as it descends throughout the atmosphere and what parameters it needs to meet in order to make the re-entry.
3D Demo for Holographic Display
Kulda, Lukáš ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
The result of this thesis is a 3D demo for holographic display visualizing satellite data on Earth surface. The Earth Engine API from Google was used to obtain visualized data. The 3D model scene and user interface were created using the Unity development environment and displayed on the Looking Glass holographic display to bring the scene into space.
X-Band Earth Observation Satellite Software Defined Radio
Zedka, Radim
This article presents the digital baseband receiver for signals from the EOS-PM-1 X-band Earth observing satellite. The conventional SDR is used to provide samples of the baseband signal. The MATLAB software is used for simulating the O-QPSK satellite signal in baseband, algorithms for the Doppler frequency shift and additional frequency offset removal, carrier phase synchronization, symbol timing synchronization and the phase ambiguity removal.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.