Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium městského tepelného ostrova s využitím distančních metod měření
Doležalová, Anežka ; Žák, Michal (vedoucí práce) ; Huszár, Peter (oponent)
Moderní doba s sebou nese mimo jiné velkou urbanizaci, což znamená rozvoj a zvět- šování měst. Městská prostředí jsou svou strukturou velmi odlišná od venkova, potažmo od přirozené krajiny. Diference se projevují v mnoha oblastech klimatických pozorování, mimo jiné způsobily jev zvaný městský tepelný ostrov, z hlediska teploty se jeví město jako ostrov s vyšší teplotou oproti okolní krajině. K analýze UHI, speciálně SUHI jsou využity družice společnosti Eumetsat nazývané MFG a MSG s nástroji MVIRI a SEVIRI, jejich měření je zpracováno dle využití rozličnými algoritmy. 1
Development and manufacturing of insert for satellite sandwich panel structure with tailored mechanical characteristics
Raška, Tomáš ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
The objective of this work is to develop an insert for a sandwich satellite structure with tailored mechanical properties. The problem is analysed and an innovative design of the insert, considering the feasibility of manufacturing, is proposed, based on an existing application. This design is then verified using finite element method. It deals also with a technological proposal of the manufacturing of the designed insert. Finally the methodology of the test for validation of the design is introduced.
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Conceptual design of a heat switch installation into a structure of satellite
Vrba, Martin ; Horák, Marek (oponent) ; Mašek, Jakub (vedoucí práce)
This Master thesis focuses on compiling a construction and heat-paths overview of space ships and space vehicles, which are used currently. Based on specific requirements and standards, conceptual designs are developed for the inclusion of a thermal switch into the satellite structure. In these chapters, specific parts are described, which partake on the heat conduction and are important from the construction view for these designed concepts. This Master thesis describes methods of computation of thermal conductivities and distribution of the force of gravity to the points of attachment for individual concepts. At the end, an evaluation and selection of the potential optimal concept is done.
Přehled atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země
Bačová, Alena ; Petrásek, Miloslav (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tahle bakalářská práce je rešerší zabývající se přehledem atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první se zabývá základními principy reaktivního pohonu a jeho dvěma typům motoru. Ve druhé části je zpracován přehled atmosférických nosičů v USA. Třetí část se zabývá atmosférickými nosiči v bývalém SSSR. Čtvrtá část je věnována atmosférickým nosičům v Evropě.
Návratový CubeSat
Kopecký, Matěj ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Zikmund, Pavel (vedoucí práce)
Tato závěrečná práce se zabývá analýzou návratu miniaturního CubeSat satelitu z nižší oběžné dráhy. V úvodní části vysvětluje problematiku návratového procesu, jaká tělesa se typicky používají a možnosti jejich ochrany před odporem atmosféry. Práce se také zaměřuje na skupinu zmíněných CubeSat satelitů a definuje je podle obecných požadavků. Za pomocí získaných poznatků z úvodní části byl sestaven teoretický úvod k předběžné analýze návratu CubeSat satelitu, který následuje vzorový výpočet. Zde je vysvětleno, jak se CubeSat při sestupu atmosférou pohybuje a jaké parametry musí splňovat, aby bylo možné návrat uskutečnit.
3D demo pro holografický displej
Kulda, Lukáš ; Milet, Tomáš (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
Výsledkem této práce je 3D demo pro holografický displej vizualizující družicová data na povrchu zeměkoule. Pro získání vizualizovaných dat bylo využito Earth Engine API od společnosti Google. Scéna 3D modelu a uživatelské rozhraní byly vytvořeny pomocí vývojového prostředí Unity, a zobrazeny na holografickém displeji Looking Glass, který scénu uvádí do prostoru.
X-Band Earth Observation Satellite Software Defined Radio
Zedka, Radim
This article presents the digital baseband receiver for signals from the EOS-PM-1 X-band Earth observing satellite. The conventional SDR is used to provide samples of the baseband signal. The MATLAB software is used for simulating the O-QPSK satellite signal in baseband, algorithms for the Doppler frequency shift and additional frequency offset removal, carrier phase synchronization, symbol timing synchronization and the phase ambiguity removal.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the use of GPS in the automotive industry with a focus on unmanned vehicles. The aim was mainly to approach the GPS system but also other temporary systems, and to describe and characterize autonomous vehicles and all the hardware and software they use. The first half of the work characterizes the GPS in great detail so that the reader gets to know how the navigation system works. In the second part of this work, the reader will learn about autonomous vehicles, to which levels we divide them and which systems are used. Reader will also learn the advantages and disadvantages of these vehicles, the main differences between today's cars and autonomous cars. At the end of this work is intelligent transport and its benefits, but also a insight into the future of transport and vehicles.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.