National Repository of Grey Literature 87 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Linux encryptor for network traffic
Suchý, Daniel ; Malina, Lukáš (referee) ; Hajný, Jan (advisor)
This bachelor's thesis deals with the possibilities of encrypting network traffic on the Linux platform. The goal is to create a virtual machine that can encrypt incoming traffic and send it to it‘s destination. Encryption of network traffic was implemented using the ip-xfrm framework in the form of encryption of the packet’s payload. The encryption algorithm chosen was AES-256 with a key generated and established using QKD. For the possibility of expanding the functionality of the encryptor for multiple clients, a VPN server was implemented on the encryptor.
Collaborative Machine Learning in the Context of Network Security
Hejcman, Lukáš ; Uhříček, Daniel (referee) ; Žádník, Martin (advisor)
Metody strojového učení se již dlouhou dobu používají v oblastech monitorování a zabezpečení počítačových sítí kvůli jejich schopnosti analyzovat a klasifikovat velké množství dat. Pokrok v rychlosti a propustnosti počítačových sítí však ztěžuje vytváření a správu datových sad v distribuovaném prostředí kvůli jejich velikosti. Kromě toho, sdílení datových sad obsahujících zachycený síťový provoz uživatelů sítě představuje bezpečnostní problémy týkající se uživatelského soukromí. V této oblasti se tedy zkoumají metody kolaborativního strojového učení. Stávající řešení pro implementaci kolaborativního strojového učení jsou však buď nástroje pro ověření konceptu, nebo produkční nástroje a překlenutí této mezery se věnuje jen velmi málo pozornosti. Tato práce představuje nový nástroj pro kolaborativní strojové učení nazvaný FERDINAND, který tuto mezeru překlenuje tím, že se zaměřuje na průběžné aktualizace modelů, rozšiřitelnost a snadnou konfiguraci. Tento framework byl vyvinut v úzké spolupráci s výzkumným týmem sdružení CESNET zaměřeným na monitorování a bezpečnost sítí a je implementován jako produkční nástroj, který lze nasadit na backendovou infrastrukturu sdružení CESNET. Tato práce dále zkoumá životaschopnost použití rámce FERDINAND v kontextu monitorování sítě zkoumáním jeho aplikace na nejmodernější metody detekce škodlivých zařízení či detekci protokolu DNS přes HTTPS. Nakonec jsou prozkoumány budoucí směry vývoje nástroje.
Anomaly Recognition in Advanced Detection Systems
Poposki, Vasil ; Homoliak, Ivan (referee) ; Očenášek, Pavel (advisor)
Cílem této práce je implementovat systém detekce anomálií využívající techniky umělé inteligence, který dokáže detekovat anomálie učením chování systému. Navrhovaný přístup je účinný při identifikaci nových nebo neznámých anomálií, které tradiční metody založené na pravidlech mohou postrádat v datech síťového provozu. Implementace takového systému však zahrnuje i řešení problémů, jako je zpracování dat a extrakce charakteristických rysů. Tato práce pojednává o různých metodách analýzy dat a přístupech k odhalení průniků v systémech Extended Detection and Response a výzvách, kterým čelíme v dnešních rozšiřujících se bezpečnostních technologiích.
Zařízení pro detekci a prevenci útoků v domácí sítí
Doležal, Jakub
This bachelor thesis deals with the creation of an IDS/IPS system that addresses security in a home network. The aim of the thesis is to create a device that detects threats and attacks in the network and displays them to the user in a web interface. The entire system runs on a Raspberry Pi device. The core of the application is written in Node.js and uses other software such as ELK Stack, Snort, MySQL.
Construction technological project of a multi-storey parking house
Petrova, Arina ; Nečasová, Barbora (referee) ; Doubek, Rostislav (advisor)
The subject of this diploma thesis is the construction and technological preparation of a multi-storey parking House.The building is designed to provide storage space for cars in addition to the swimming pool and residential areas. Thesis contains engineering report, a detailed time schedule for the main building object, project of construction site, technological notes and inspection and test plans for particular steps of construction, proposal of suitable machines and mechanisms required for construction and wider relationships of transport routes to construction site. It also includes protection of health and safety at work taking into account environmental protection.
Social networks of highly skilled third country nationals in Prague
Peloušek, Filip ; Jelínková, Marie (advisor) ; Plaček, Michal (referee)
The diploma thesis is devoted to the social group of highly qualified migrants from third countries living and working in Prague. It deals with what social ties played a role in their migration process, what relationships they established after their arrival in the Czech Republic, and how these contacts helped them face possible problems associated with their relocation. To understand the structure of these social ties, the work uses theory of migration networks, which helps explain how different social ties help reduce the risks and costs associated with migration and how possible migration flows are maintained over time. This theory is complemented by the theory of social ties related to migration according to the work of Granovetter (1973), who is distinguishing between strong and weak social ties of migrating individuals. As part of the practical part of the research, 8 interviews were conducted with highly qualified foreigners in Prague, which were subsequently subjected to a thematic analysis. The research pointed out that migration networks occupy important positions in the lives of groups of highly qualified migrants living in Prague, when these networks significantly facilitate the process of migration itself and help them either completely eliminate or better solve problems arising from...
Applied automation between security network components in operational networks
Škoda, Jakub ; Benedikt, Jan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
Tato práce se zabývá studiem možností automatizace v síťové bezpečnosti. Identifikuje konkrétní manuální pracovní postup a navrhne možnosti, jak tento pracovní postup zautomatizovat a tím nahradit zastaralý manuální postup. V novém automatizovaném pracovním postupu byly použity nástroje Cisco Umbrella pro hlášení a hodnocení DNS pro koncová zařízení. Tyto nástroje byly použity k vytvoření nové bezpečnostní metriky – chování. Chování koncového bodu se pak použije u vybraného případu použití vzdáleného přístupu VPN. Namísto použití compliance kontroly před navázáním připojení VPN, se použije chování koncového bodu.
My school and its surroundings a hundred years ago
Krátká, Markéta ; Novotná, Magdalena (advisor) ; Hazuková, Helena (referee)
Krátká, M.: My city a century ago [Diploma Thesis] Praha 2014 - Charles University, Faculty of Education, Art Education Department, 135 p. The diploma thesis focuses on cross-curricular connection of two educational areas; The Art and Culture - Art education and "Man and His World". The thesis also analyzes textbooks of the "Man and His World" educational area and determines how and to what extent it is focused on the theme of home, region, the past, identity of subject and places of public area. The empirical part consists of an educational project closely linking the curriculum of art education with curriculum of the subject "Man and His World". It focuses on primary education and it's goal is to effectively educate children about the history of the town they live in using interdisciplinary approach. The educational project is based on theoretical findings stated in the theoretical part of the diploma thesis. It is also set to the context of contemporary art but in comparison to modern art it seems to be based more traditionally. Key words: Interdisciplinarity, Art Education, school subject, educational domain, Project-Based Learning, site, memory of the site, community, Site-specific art.
Nucleation in complex systems
Kulveit, Jan ; Demo, Pavel (advisor) ; Slanina, František (referee) ; Vlček, Jaroslav (referee)
Title: Nucleation in complex systems Author: Jan Kulveit Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: prof. Pavel Demo, Institute of Physics of the Czech Academy ofSciences, Department of Optical Materials Abstract: We studied nucleation in progressively more abstract contexts and systems, starting from classical nucleation theory and ending with nucleation in complex networks. The cases studied include impurity nucleation in a solid matrix on several alkali halide crystals, where we determined formation energies for clusters, treated as defects, starting from single impurity-vacancy dipole and small aggregates to possible configurations of larger clusters. In the next part, we turn to the study of heterogeneous nucleation. While in the usual treatment of heterogeneous nucleation the surface energy is assumed to be homogenous, we ask the question what happens if we consider the surface energy to be heteroge- neous.Utilizing umbrella sampling computer simulations we find the nucleation barrier can be significantly lowered in the presence of surface heterogeneity, even if the average surface energy is kept constant. In the last part we study influence of clustering coefficient on phase transitions in scale-free networks, using forward flux sampling (FFS). Keywords: nucleation,...

National Repository of Grey Literature : 87 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.