Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Heroes of New Russia
Shidlovskiy, Kirill ; BERGAN, Ronald (vedoucí práce) ; Dolotina, Kamila (oponent)
The master thesis “Heroes of New Russia: Analysis of Character Archetypes in the Works of Alexei Balanov” introduces the life and work of one of the most remarkable directors of a new Russian cinema, Alexei Balabanov. Through the use of qualitative content analysis it discusses all his feature films, both finished and unfinished, and focuses on the hero archetypes that the director/screenwriter Balabanov kept using. Furthermore, it describes changing of these archetypes over time as the society of the new Russian Federation kept on changing after the fall of the Soviet Union and as Balabanov perceived that change, both in his life and in his works. Finally, the thesis puts all the ascertained findings into a broader context, based on national, historical and cultural aspects to provide an objective framework for the subjective approach of the famous director.
Obrazové výrazové prostředky v díle Sergeje Paradžanova
Hrubý, Jan ; MAREK, Diviš (vedoucí práce) ; HOJDA, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dílem Sergeje Paradžanova, jedné z nejvýraznějších postav světového filmu 20. století, který svým jedinečným autorským přístupem dal vzniknout snímkům, které jsou uhrančivé svou obrazovou poetikou. Prostřednictvím analýzy výrazových prostředků stěžejních děl Paradžanovovy tvorby zkoumá aspekty, které jsou pro ni charakteristické, nejvíce pozornosti je věnováno obrazovým výrazovým prostředkům a kameramanským přístupům. Cílem práce je ukázat svébytnost umělecké vize Sergeje Paradžanova a poukázat na tak možnosti filmové řeči, které jsou stranou většinové filmové produkci současnosti.
Výtvarná koncepce filmu "Obydlený ostrov" podle knihy Arkadije a Borise Strugackých. Žánr sci-fi v ruské kinematografii.
Astakhova, Anna ; KOČÍ, Jindřich (vedoucí práce) ; IBLOVÁ, Radmila (oponent)
Cílem této diplomové práce je výtvarné a teoretické zpracování filmu žánru sci-fi podle knižní předlohy Arkadije a Borise Strugackých Obydlený ostrov. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a vlastního návrhu výtvarného konceptu. Teoretická část se zabývá definicí žánru sci-fi, jeho historickým vývojem a také analýzou tvůrčích přístupů v zobrazení cizí planety anebo světa budoucnosti v ruské kinematografii. Rozmanitost přístupů jsem se rozhodla analyzovat na několika vybraných snímcích, kde jsem se zaměřila na jejich výtvarnou stránku, využití atmosféry a filmových prostředí. Výtvarná část práce obsahuje vlastní výtvarnou koncepci filmu.
Tri podoby Solarisu
Grajciar, Marek ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá tromi podobami Solarisu. Konkrétne literárnou predlohou Stanislawa Lema, filmovou adaptáciou Andreja Tarkovského a druhou filmovou adaptáciou Stevena Soderbergha. Cieľom práce je komparácia jednotlivých autorských postupov, ktoré viedli k rozdielnym významovým vyzneniam. Práca analyzuje šesť základných aspektov jednotlivých diel: východisko, žáner, významovú rovinu, skladobnú rovinu - dramatickú konštrukciu, postavy a časopriestor.
Erotika v animovaném loutkovém filmu
Žák, Vojtěch ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; Vaněček, Matěj (oponent)
Erotika a pornografie v animovaném loutkovém filmu je okrajový žánr. Přesto si zaslouží pozornost díky svým jedinečným výrazovým prostředkům. Předmětem práce je zamyšlení nad vztahem tělesnosti a loutky ve filmu. Její součástí je rovněž autorský výběr a analýza konkrétních nezávislých filmů, ve kterých je převažujícím námětem sexuální chování nebo které obsahují scény s erotickým obsahem. Loutka funguje jako zobrazení lidského těla, v kontextu této práce pak konkrétně těla v erotických situacích. Tělo loutky se tak stává obrazem našeho těla. S nástupem nových technologií se i my můžeme stát obrazem loutky, která se tak stává loutkářem, animátorem. Pro pochopení funkce loutky ve filmu je důležitý i princip identifikace s hrdinou jako jeden z klíčových nástrojů pro interpretaci role loutky ve filmu. Zvolené téma doprovází definice klíčových pojmů a krátký přehled legislativy, která se dotýká pornografického animovaného filmu.
Film jako organismus a jako stroj
Šindelka, Marek ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; BERNARD, Jan (oponent)
Abstrakt Práce se zaměřuje na srovnání teoretických přístupů Sergeje Ejzenštejna, Dzigy Vertova a Andreje Tarkovského, coby tří zcela odlišných pozic na škále mezi organickým a mechanickým filmem. Každá tato pozice má svou specifickou temporalitu, vycházející především ze zvolené střihové metody tvůrců: Ejzenštejnova dialektická montáž pracující v modu "člověk-příroda", Vertovova dialektická montáž v modu "oko-hmota", Tarkovského antidialektická montáž samoorganizující se filmové struktury na základě časového tlaku uvnitř záběrů.
Mistři uralské animace
Bukcharina, Elena ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; MERTOVÁ, Michaela (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat tvorbou významných představitelů jekatěrinburgského studia animovaných filmů: Oxany Čerkasovové, Valentina Karajeva, Alexandra Petrova, Andreje Petkeviče, Sergeje Ainutdinova a dalších.
Ruští kameramani 70. a 80. let 20.století
Souček, Prokop ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; BERNARD, Jan (oponent)
Tato diplomová práce shrnuje a rozšiřuje informace o kameramanech 70. a 80. let 20. století. Věnuje se jak teoretickým základům včetně dobového kontextu a uměleckých souvislostí, tak podrobným rozborům konkrétních filmů s cílem vysvětlit novátorské vizuální postupy vznikající v tomto období na území Ruska. Práce si klade za cíl rozborem konkrétních výrazových prostředků dokázat vyjímečnost tvorby této doby a její vliv na současnou kinematografii.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.