Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Regionální typologie roubených staveb na území ČR
Nešporová, Kristina
Práce se zabývá rozdělením tradičních roubených staveb dle domových typů a jejich místních dobových forem a zanesením těchto regionálních typů do současného administrativního členění České republiky. Jednotlivé regionální typy tradiční zástavby jsou definovány podle druhu konstrukcí, detailů a typologických znaků, které jsou pro dané oblasti typické. Jako příloha jsou zpracovány katalogové listy, které poskytují vhodné doporučení pro návrh nových roubených staveb, tak aby nenarušovaly tradiční zástavbu a krajinný ráz dané oblasti výstavby. V rámci práce je zpracována i fotodokumentace nově postavených roubených staveb i s vyhodnocením.
Historické a soudobé dřevěné roubené stavby pro bydlení a jejich konstrukční řešení
Matějovský, Šimon ; Trgala, Kamil (vedoucí práce) ; Adam, Adam (oponent)
Cílem této práce je na základě dostupné literatury sepsat rešerši historického vývoje konstrukcí roubených dřevěných staveb pro bydlení na území ČR. V návaznosti na to je proveden průzkum současného trhu firem zabývajících se výstavbou roubených staveb, jejich používaná konstrukční řešení a skladby konstrukcí. Provedený průzkum poskytuje informaci o převládajících konstrukčních řešeních v současné roubené výstavbě rodinných domů na českém trhu. Práce se zaměřuje na tepelně technické vlastnosti dnes užívaných roubených konstrukcí, orientační změření jejich hodnot pomocí blower door testu a termodiagnostiky a srovnání s na ně kladenými normovými požadavky na trvalé bydlení. Zajímavým zjištěním těchto měření je v případě jednoho vzorku novostavby splnění požadavků na hodnotu blower door testu a při několika měřeních termografie jiných objektů souvislost tepelné propustnosti roubené stěny jako celku. Závěrem práce je shrnutí současného stavu užívání a výroby roubenek na území ČR, včetně shrnutí výsledků měření a průzkumu jejich tepelně technických vlastností.
Provádění soupisu a dokumentace roubených objektů tradičního stavitelství
Koudelová, Jana ; Michalička, Václav ; Schejbal, Oldřich
Metodiku lze využít pro výzkumnou činnost zaměřenou na průzkum roubených objektů ve vymezeném prostoru a čase, nebo ji průběžně uplatňovat během časově neomezeného poznávání svébytných dokladů lidového stavitelství. Metodika je určena etnografům/etnologům, památkářům, architektům, stavebním historikům, ale také vlastivědným pracovníkům, kteří mají zájem o zachování doposud stojících roubených obytných i hospodářských budov v příslušné obci či v širším regionu. Metodiku mohou využívat jak pracovníci památkové péče, paměťových institucí (například muzeí v přírodě), univerzit (včetně studentů), tak rovněž kupříkladu kronikáři měst a obcí. Z institucí jde například o Národní památkový ústav, Slezské zemské muzeum, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Strážnice, Muzeum Novojičínska, Národní zemědělské muzeum a Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.