National Repository of Grey Literature 104 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Design of a Robotic Cell for Operating a Jet Machine for Cleaning Castings
Vrána, Vojtěch ; Kubela, Tomáš (referee) ; Pochylý, Aleš (advisor)
The main goal of this master’s thesis is to create a design of robotic cell for operating of blasting machine. Operation of blasting machine consists of robotic manipulation of aluminium castings from input container to the blasting machine conveyor. After blasting operation aluminium castings are manipulated by robot from conveyor to output container. The part of the master's thesis is proposal of several variants of solution of design of robotic cell. Afterwards the best option is selected. The thesis also deals with design and selection of functional components in robotic cell. Functional verification of robotic cell is made in software Tecnomatix Process Simulate. Technical-economics evaluation is also part of this master’s thesis.
Digital commissioning of a robotic production system for machine tool tending
Roun, Jiří ; Bražina, Jakub (referee) ; Vetiška, Jan (advisor)
This master‘s thesis is about the digital commissioning of a robotic production system for a machine tool tending. The initial research describes the current state of the art in the field of industrial robotics. Their types and possibilities are followed by the types and SW capabilities for digital commissioning. The system analysis of the robotic work cell. The practical part of this thesis describes the creation of the digital model and SW design. At the end of the thesis is performed virtual testing of the robotic system.
FLUID HANDLING USING THE ABB YUMI PLATFORM
Červenka, Roman ; Parák, Roman (referee) ; Matoušek, Radomil (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to design and create program for laboratory manipulation. The robot will handle beakers. For further presentation of possible usage of ABB YuMi, a program for drink preparation was made. For robot programming, RobotStudio was used, in which was used RAPID programming language. To understand the philosophy of using RobotStudio to program robots, was also one of the goals of this work. At the end the created programs were tested in robotics laboratory and the results of this work were evaluated.
Two channel stepper motor controller
Hýbl, Matouš ; Arm, Jakub (referee) ; Žalud, Luděk (advisor)
Cílem této práce je vývoj dvoukanálového kontroléru krokových motorů. V rámci práce je popsán jak vývoj elektroniky, tak vývoj příslušného software. Elektronika kontrolŕu je založena na mikrokontroléru STM32F405 a driverů krokových motorů vyráběných firmou Trinamic. Pro komunikaci s nadřazenými systémy je implementován protokol CANOpen a sběrnice I\textsuperscript{2}C a USB. Elektronika byla navržena v software KiCAD and využívá čtyřvrstvého plošného spoje a moderních výrobních technologií. Co se týká software, byl vyvinut jak firmware pro mikrokontrolér, tak software pro ovládání kontroléru. Obě části software využívají programovacího jazyka Rust, který se zaměřuje na bezpečnost práce s pamětí, rychlost a zero-cost abstrakce. Sekundárním cílem této práce je ukázat, jak lze tento programovací jazyk s výhodou použít pro programování nízkoúrovňového embedded software. Firmware kontroléru implementuje nezávislé řízení pohybu obou os kontroléru a to jak v rychlostním, tak v pozičním režimu a zároveň implementuje bezpečnostní funkce pro případy selhání komunikace. Výsledný kontrolér by měl být použit v rámcí výzkumné skupiny Robotiky a Umělé Inteligence a studenty na Ústavu Automatizace FEKT VUT.
Integrating Planning and Scheduling
Dvořák, Filip
Title: Integrating Planning and Scheduling Author: Mgr. Filip Dvořák Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK Abstract: The main topic of the work is the design and development of a plan- space planning system FAPE that integrates explicit time reasoning, resource reasoning with discrete resources and reservoirs and hierarchical decompositions. FAPE is the first planning system that accepts the language ANML, supporting most of its major features. We investigate different aspects of the integration, also proposing a new problem reformulation technique for the state-variable represen- tation and discovering a transition of performance between sparse and minimal temporal networks. We further extend FAPE with acting capabilities and evalu- ate the runtime properties and benefits of its expressiveness. Finally, we present FAPE as a planning and acting system in real world experiments, where FAPE operates a PR2 robot. Keywords: planning, scheduling, temporal constraints, HTN, robotics
Use of the educational robotics kits in education at primary and secondary schools
Tocháček, Daniel
The aim of the final work is to describe implementation of educational technology in to the teaching process. It focuses on the use of specific teaching resources - educational robotics kits - for teaching at primary and secondary schools. The final work is aimed at two parts - on the theoretical level, when dealing with areas of robotics, educational robotics, constructionism and constructivism and at the practical level through the detailed characteristics of available resources and methods of use of educational robotics kits in education. Both views on the issue reflects formal arrangement of final work on theoretical and practical (empirical) part. Theoretical part is mainly based on information sources and primary and secondary resources, which were subjected to detailed analysis. The practical (empirical) part is based on the author's educational activities - undertaken work with specific material instruments used in the context of continuously held educational robotics projects and courses, as well as the application of empirical qualitative methods, including experimental model of teaching and longer-term verification methodologies and teaching strategies used in the field of educational robotics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mathematical modelling of walking robots
Kiša, Daniel ; Opluštil, Zdeněk (referee) ; Tomášek, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá matematickými modely kráčejících robotů. Dva z těchto modelů jsou vybrány a analyzovány. Pasivní model "rimless wheel" , který slouží jako základ pro další, složitější modely, je podrobně analyzován. "Compass gait" model dvounohého robota je v práci analyzován a numericky simulován v programovacím jazyce Python. Metoda pro nalezení podmínek pro pasivní chůzi robota je rovněž implementována.
ABB RobotStudio - sample control program for stationary robot
Machala, Jan ; Lacko, Branislav (referee) ; Lang, Stanislav (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to create sample control program executing sequence of robot movements and then its implementation on real robot IRB 120. For communication between robot and PLC was used program created in integrated development environment Microsoft Visual Studio. In the introduction are briefly described history of robotics and categories of robots. In the following chapters are described company ABB Group, its products and company B&R Automation and its products focused on control systems. Next chapters describe the solution of the given laboratory task and briefly explain settings of the individual programs. The thesis attachment contains video of the working project tested on real robot.
Design of a robot gripper
Stoszek, Šimon ; Hůlka, Tomáš (referee) ; Matoušek, Radomil (advisor)
This bachelor's thesis is focused on robotic end-effectors, grippers in particular and is bringing their general overview. The goal of the thesis is to design, assemble and program a three finger gripper. The effector is designed using ROBOTIS Premium building set, especially Dynamixel actuators, obstacle detector and Bioloid frames, 3D printed parts. It is possible to use this three finger gripper in two configurations: centric for grasping spherical objects and parallel for grasping cylindrical objects. Functionality of this end-effector was successfully experimentally verified. Main benefits of the gripper are: its ability to adapt to shape and size of grasped object and to automatically initiate its grasping.
Collaborative Robots in Industry
Sláma, Martin ; Vetiška, Jan (referee) ; Knoflíček, Radek (advisor)
The bachelor thesis is focused on the field of collaborative robotics. First, collaborative robots and their specifications are described. Next are presented the most famous collaborative robots on the market and their parameters. In another chapter, examples of successful applications are given. Finally, the safety and programming of collaborative robots is described.

National Repository of Grey Literature : 104 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.